|  | 

Загальні способи добування оксидів, основ, кислот, солей

Тема: Загальні способи добування оксидів, основ, кислот, солей. Мета: розглянути основні способи добування оксидів, основ, кислот, солей; вдосконалювати навички роботи з підручником; формувати вміння застосовувати знання в нестандартних ситуаціях. Тип уроку: засвоєння знань і творчого застосування їх на практиці.

Форми роботи: групова робота, робота з підручником. Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, схеми “Хімічні властивості”; схеми “Способи добування речовин”. Учнівські столи розміщені групами по чотири, на столах таблички з назвами груп: “Оксиди”, “Основи”, “Кислоти”, “Солі”. Внутрішньопредметні зв’язки: “Добування кисню” (7 клас), “Хімічні властивості основних класів неорганічних сполук”.

В дужках наведено орієнтовні відповіді учнів.

Структура уроку

І. Організаційний момент та мотивація навчальної діяльності (2 хв.) ІІ. Актуалізація опорних знань (виступи спікерів) (12 хв.) ІІІ.

Вивчення нового матеріалу (мозковий штурм, пояснення вчителя) (10 хв.) ІV. Відпрацювання вмінь і навичок (18 хв.) V. Підсумки уроку.

Виставлення оцінок VІ. Домашнє завдання.

Хід уроку

І. Організаційний момент та мотивація навчальної діяльності. Ми з вами вивчили визначення, класифікацію та хімічні властивості основних класів неорганічних сполук. Перед канікулами ви отримали завдання скласти схеми “Хімічні властивості ос-новних класів неорганічних сполук”. Розміщуйтесь за столами відповідно до назви своєї групи. Виберіть спікера групи, який за три хвилини повинен розповісти про клас сполук, над яким ви працювали.

ІІ. Актуалізація опорних знань. Виступи спікерів груп. (Під час виступу учні дають визначення класу неорганічних сполук, класифікацію даних речовин. Дають коротку характеристику хімічним властивостям. При відповіді користуються схемами.) ІІІ.

Вивчення нового матеріалу. Сьогодні ми розглянемо, яким чином можна отримати речовини різних класів. Це можливо завдяки знанням хімічних властивостей неорганічних сполук. Адже всі методи добування будь-яких речовин грунтуються на хімічних реакціях.

Методи добування речовин – це ті реакції, внаслідок яких вони утворюються. Розрізняють два методи добування речовин: лабораторний та промисловий. Згадайте, чим відрізняються ці методи? (В лабораторії добувають невелику кількість речовин, а в промисловості – значно більшу) Так, головна відмінність лабораторних та промислових способів добування різних речовин в їх кількості.

В лабораторії нам необхідно тільки пробірка кисню (згадайте сьомий клас), а в промисловості – сотні кілограм. Які головні вимоги до лабораторних методів добування речовин? (Безпечність речовин та дослідів) Як ви гадаєте, які головні вимоги до промислових методів добування? (Можливо, дешеві вихідні речовини)

Так, на відміну від лабораторних способів добування різних сполук промислова технологія передбачає використання реагентів у великих кількостях і висуває такі ви-моги: 1. Вихідні речовини мають бути доступними і дешевими. Найкраще використову-вати природну сировину. 2. Енерговитрати при здійсненні хімічних реакцій повинні бути мінімальними. Сьогодні ми розглянемо лабораторні методи добування речовин.

Для цього я пропоную вам в групах обговорити можливості отримання тих речовин, про хімічні властивості яких ви готували схеми. (Група “Оксиди” запропонувала добувати оксиди із простих речовин через реакцію горіння. Одночасно з ними група “Кислоти” запропонувала добувати кислоти через реакцію простих речовин із воднем.)

Чи всі кислоти можна добути взаємодією простих речовин з воднем? Які саме прості речовини повинні бути? (За такою реакцією можна добути тільки безоксигенові кислоти. Прості речовни – неметали, утворені елементами VI та VII груп періодичної системи.

Група “Оксиди” запропонувала методи добування лугів та кислот через взаємодію відповідних оксидів з водою. І тільки тоді групи “Основи” та “Солі” запропонували методи добування речовин через відповідні реакції обміну.) ІV. Відпрацювання вмінь і навичок. Узагальнимо ваші відповіді (робота зі схемами “Способи добування речовин”).

Виконайте наступні завдання (вчитель зачитує завдання; за бажанням учні записують рівняння на дошці. За потреби учитель коригує відповіді). Завдання 1. Чадний газ СО виділяється при неповному згорання вугілля та може бути причиною важких отруєнь. Чадний газ горить, на заводах цю реакцію використо-вують як джерело енергії. Напишіть відповідні рівняння реакцій.

2С + О2 = 2СО 2СО + О2 = 2СО2 Завдання 2. До складу природного газу входить метан СН4. Напишіть рівняння реакції, яка відбувається, коли запалити газову конфорку. СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О Завдання 3. Термічному розкладу з утворенням оксидів піддаються термічно нестійкі речовини: основи (крім лужних металів), оксигеновмісні кислоти, амфотерні гід-роксиди та солі, утворені газуватими кислотними оксидами (крім солей натрію та ка-лію).

Серед наведених речовин вибрати сполуки, які розкладаються при нагріванні: КОН, CaCO3, NaCl, H2SO3, Fe(OH)3, Zn3(PO4)3, MgSiO3, H2CO3, Al(OH)3. Напишіть від-повідні хімічні рівняння. CaCO3 = СаО + СО2 H2SO3 = H2O + SO2

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O MgSiO3 = MgO + SiO2 H2CO3 = H2O + СО2 2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O Завдання 4. Наведіть по два способи добування хлоридної та сульфатної кислоти. Н2 + СІ2 = 2НСІ ВаСІ2 + Н2SO4 = BaSO4 + 2HCl SO3 + H2O = Н2SO4 3ZnSO4 + 2H3PO4 = Zn3(PO4)2 + 3Н2SO4

Завдання 5. Гашене вапно Са(ОН)2 широко використовують в будівництві та в сільському господарстві. Наведіть два способи добування цієї речовини. Який із них використовує людина в практичній діяльності? Чому? Са + 2H2O = Са(ОН)2 + Н2 СаО + H2O = Са(ОН)2

В своїй повсякденній діяльності людина використовує другий спосіб, він набагато дешевший та безпечніший, ніж перший. Негашене вапно СаО отримують при розкла-данні доступного вапняку СаСО3, а метал кальцій відносно дорогий. Завдання 6. Хімічний марафон. Кожна група отримує завдання написати рівняння реакцій за ланцюжком перетворень: АІ – АІ2О3 – АІСІ3 – АІ(ОН)3 – АІ2О3

4АІ + 3О2 = 2АІ2О3 АІ2О3 + 6НСІ = АІСІ3 + 3Н2О АІСІ3 + 3КОН = АІ(ОН)3 +3НСІ 2АІ(ОН)3= АІ2О3 + 3Н2О

V. Підсумки уроку. Виставлення оцінок. Як ви вже знаєте, склад та властивості речовин взаємопов’язані.

Так і добування різних речовин грунтується на хімічних властивостях. Знаючи хімічні властивості основних класів неорганічних сполук, можна визначити загальні методи їх добування. Ви гарно попрацювали сьогодні на уроці. (Виставлення оцінок з детальним коментарем) VІ. Домашнє завдання: Запропонувати якомога більше способів добування купрум(ІІ) сульфату. Використана література

1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія 7-11 класи. 2. Попель П. П., Крикля Л. С. Хімія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 136 с.: іл.

3. Попель П. П., Крикля Л. С. Хімія: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: ВЦ “Академія”, 2008. – 232 с.: іл.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Твір на тему: Загальні способи добування оксидів, основ, кислот, солей
Загальні способи добування оксидів, основ, кислот, солей
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email