|  | 

Зайнятість і безробіття як наслідок порушення макрорівноваги в економіці. Урок розв’язування задач

Урок економіки в 11 класі

(профільний рівень)

Тема уроку: Зайнятість і безробіття як наслідок порушення макрорівноваги в економіці. Урок розв’язування задач.

Мета уроку:

Перевірити знання учнів з теоретичного матеріалу по темі.

2.Формувати вміння учнів розв’язувати задачі на визначення рівня безробіття та різних видів безробіття – фрикційного, структурного, циклічного.

3.Формувати вміння знаходити потенційний та фактичний ВВП, застосовувати закон Оукена.

4.Виховувати самостійність, критичне мислення, вміння відстоювати свою позицію, вміння розібратись в життєвій ситуації.

Хід уроку:

Фронтальне опитування учнів з теми по питанням:

Пояснити суть явища безробіття. Хто з населення не включається до робочої сили Дати означення робочої сили

Безробітні – це особи, які не мають роботи, але активно її шукають або очікують початку трудової діяльності. Як обчислюється рівень безробіття

U= U/L×100% u= U/Е+И×100%

Коефіцієнт участі в робочій силі

Коефіцієнт участі в робочій силі = робоча сила / доросле населення × 100%

Рівень зайнятості = зайняті / доросле населення × 100%

Види безробіття.

II. Відповіді на тести середнього та достатнього рівня по збірнику ДПА Горленко.

III. Формування вмінь та навиків розв’язування задач.

Задача 1. У складі постійного населення країни працездатні становлять 30 млн. осіб, економічно неактивні 5 млн. осіб, зайняті 20 млн. осіб. Визначте рівень зайнятості, рівень безробіття та кількість безробітних у країні.

Рівень зайнятості : зайняті / доросле населення 100% =20/ 30 100%=67%.

Кількість безробітних: U= 30 – 20 – 5 = 5 млн. осіб.

Рівень безробіття: u = 5/ (20+ 5) 100%=20%.

Відповідь: 67%, 5 млн. осіб, 20%.

Задача 2. Чисельність безробітних в Україні в 2008 році – 1,425 млн. осіб,

В 2009- 1, 959 млн. осіб, в 2010 -1, 786 млн. осіб, що склало відповідно 6, 4%,

8, 8% та 8, 1% (за методологією Міжнародної організації праці). Визначте

Робочу силу, та кількість зайнятих щороку. Назвіть основні причини безробіття, його види та наслідки.

6,4= 1,425/( Е+ 1,425)100%, звідки Е+ 1,425=1,425/ 6, 4100=22,266 млн. осіб зайняті в 2008 році, робоча сила – 23,691 млн. осіб.

Основні причини безробіття: перевищення заробітною платою її рівноважного рівня, зменшення сукупного попиту, використання капіталомісткої технології виробництва, пошук роботи, закінчення навчання у ВУЗ, невідповідність кваліфікації новітнім технологіям.

Види безробіття – структурне, фрикційне, циклічне, сезонне, приховане.

В результаті світової фінансової кризи реальний ВВП знизився на 14, 8% ,що привело до зростання безробіття до 8, 8 % (майже 2 млн. осіб залишились без роботи.)

Наслідки безробіття: втрата частини ВВП (закон Оукена ), зменшення доходів населення, погіршення кваліфікації, розшарування на багатих і бідних, зростання соціальної напруги в суспільстві, зрощення криміналітету з великим бізнесом. Головне – велика частка молоді серед тих, хто шукає роботу, навіть закінчивши державні ВУЗ.

Задача 3. Населення однієї з областей складає 5, 3 млн. осіб, з них:

дітей віком до 16 років – 1,2 млн. чол.; пенсіонерів – 0, 8 млн. чол.; студентів – 0,75 млн. чол. домогосподарок – 0, 4 млн. чол.; осіб, що зневірились шукати роботу – 0, 2 млн. чол.; осіб у психіатричних лікарнях – 0,05 млн. чол. зайнятих у всіх галузях економіки – 2, 8 млн. чол.

Розрахуйте рівень безробіття в області.

Розв’язання.

Не включаються до робочої сили 1, 2+0,8+0, 75+0, 4+0,2+0,05= 3,4 млн. чол.

Безробітних U = 5,3 – 3,4 – 2,8 =0,1 млн. чол.

Рівень безробіття u= 0,1/ 2,9 100%= 3,45%.

Відповідь: 3, 45%.

Задача 4. Потенційний ВВП міг би бути 456 млрд. г. о. Природний рівень безробіття – 5%. Фактичний ВВП -376,2 млрд. г. о Визначте рівень фактичного

Безробіття та рівень циклічного безробіття.

Розв’язання.

456 – 376,2=79,8 млрд. г. о.

79,8 / 456 100% =17, 5%

U=17,5/2,5=7%- рівень циклічного безробіття.

U =5+7= 12 % – рівень фактичного безробіття.

Відповідь: 7%, 12%.

Задача 5. Економіка країни характеризується наступними показниками:

фрикційне безробіття – 6 млн. чол.; структурне безробіття – 6 млн. чол..; циклічне безробіття – 8 млн. чоло.; чисельність зайнятих – 180 млн. чол..; загальна чисельність населення – 400 млн. чол. Потенційний ВВП – 4000 млрд. грн.

Визначте природній та циклічний рівні безробіття. На скільки відсотків фактичний ВВП буде відставати від потенційного за даного рівня безробіття?

Розв’язання

Знайдемо число безробітних U=8+6+6=20 млн. осіб

L=E+U=180+20=200 млн. осіб

Знайдемо фактичний рівень безробіття u=U/L=20/200×100%=10%

Природній рівень безробіття u=6+6/200×100%=6%

Циклічний рівень безробіття uc =8/200×100%=4%

(або 10-6=4)

Розрахуємо відставання фактичного ВВП від потенційного за формулою:

(Y-Y /Y×100% =-β (u-u)

(Y-4000) /4000×100%=-β×4= -2,5×4

Y-4000= (-10×4000)/100=-400 млрд. грн., що складає 10 % потенційного ВВП, фактичний ВВП Y=3600 млрд. грн.

Відповідь: Природній рівень безробіття – 6%, циклічний – 4 %; фактичний ВВП відстає від потенційного на 10%, фактичний ВВП-3600 млрд. грн., відставання – 400 млрд. грн.

Задача 6. Потенційний ВВП країни в 2005 році міг би скласти 87,186 млрд. дол., якби економіка функціонувала в умовах повного використання власних ресурсів при природному рівні безробіття 5%, однак фактичний ВВП склав 81,519 млрд. доларів.

Визначте:

Рівень фактичного безробіття Рівень циклічного безробіття

Розв’язання:

Скористаємось формулою закону Оукена:

(Y-Y )/Y×100% =-β (u-u)

U=5, β=2,5

Маємо: (81,519-87,186)/87,186×100%=-2,5(u-5)

Задача 7. Макроекономічний прогноз припускає, що щорічні темпи зростання реального ВВП складатимуть 5%.

Визначте, скільки часу знадобиться для зниження норми безробіття від 10 до 6%, якщо відомо, що відповідно до закону Оукена кожний відсоток зростання реального ВВП понад 2,5 % приводить до зниження норми безробіття на 0,4 %.

Розв’язання.

Δu =-0.4(Y-2.5), де Y – темп зростання реального ВВП, %;

Δ Y =-0.4 (5-2.5)=-1%.

Отже, за один рік норма безробіття знизиться на 1 %. Тоді безробіття, за інших рівних умов, знизиться на 4% (10%-6%=4%) за чотири роки.

При підготовці до уроку використані матеріали міських та обласних олімпіад з економіки, журнал “Економіка в школах України” та Олімпіадні завдання з економіки, О. В. Олійник, І. Є Тимченко, Видавництво Ранок, Веста, 2007.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Твір на тему: Зайнятість і безробіття як наслідок порушення макрорівноваги в економіці. Урок розв’язування задач
Зайнятість і безробіття як наслідок порушення макрорівноваги в економіці. Урок розв’язування задач
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email