|  | 

Застосування інтерактивних форм навчання на уроках (з досвіду роботи)

Шановне товариство!

Дякую за можливість поділитися з Вами думками щодо навчання та виховання учнів початкових класів та розповісти про скромні здобуті досягнення з досвіду моєї роботи.

На сучасному розвитку освіти є різноманітні освітні технології, які допомагають вчителю раціонально побудувати процес навчання і досягти вищих результатів педагогічної діяльності. Школа надала вчителю можливість вибору у використанні інтерактивних технологій, спрямованих на всебічний розвиток та становлення творчої особистості учнів. Але відомо, що особистість може виховатись лише особистістю.

А формування творчої особистості школяра проходить через творчу особистість вчителя. Отже, компетентною, щедрою душею мусить бути особистість вчителя, щоб отримувати тепло оточуючих.

Что нам надо? Что нам надо:

Быть бы рядом,

Да светило б солнце,

А лучи бы попадали

И в наше оконце.

Чтоб вниманье нам дарили

Близкие, знакомые.

Чтобы годы мы прожили

Богом отведенные.

Чтоб хватило нам терпенья

Так дружить с годами,

Чтобы прожитых мгновений

Не стыдились сами.

Чтоб и мы частицу света, Что с годами взяли, Всем, живущим на планете, Щедро отдавали.

Ось і я вже понад 15 років віддаю частину серця учням класів розвиваючого навчання за системою Ельконіна-Давидова. У основу навчання за такою системою покладено теорію учбової діяльності шляхом постановки та вирішування учбових задач. Головна особливість учбової задачі полягає у тому, що при її вирішуванні школяр шукає і знаходить загальний спосіб (або принцип) підходу до багатьох приватних завдань і вирішує її за допомогою системи учбових дій.

Краще засвоєння знань та становлення особистості відбувається під час роботи дітей у групах. Учні розподіляють між собою обов’язки, досліджують, домовляються,

Роблять висновки. Дуже цікаво проходить робота у мобільних групах. Наведу приклад такої роботи.

На уроках мови групи отримують завдання скласти речення з наданих слів, розібрати одне з них, наприклад, за будовою, або як частину мови, визначити основу речення, зробити фонетичний розбір та інші завдання. Після розбору завдань, по одному учню з кожної групи утворюють нову групу, де кожний учень зачитує речення своєї групи. З цих речень учні складають текст, добирають заголовок і повертаються у свої групи.

Потім кожний учень групи по черзі за домовленістю працює або біля дошки, або за партою з коментуванням. Так відбувається обмін знаннями з іншими учнями, демонстрація знань та того, як можна їх застосувати.

Використання вчителем на уроках методів розвитку критичного мислення допомагає учню не тільки засвоїти певний обсяг знань, а й сприяє розвитку його особистісних якостей.

Так, метод “Прес” допомагає навчитися знаходити вагомі аргументи і формулювати свою думку відносно спірного питання, розбиратися у своїх ідеях, а також формулювати їх у вигляді чіткої та логічної структури.

Для спонукання учнів до вільного і відкритого мислення на етапах актуалізації і рефлексії застосовую “Семантичну карту” (або “Асоціативний кущ”): до записаного в центрі дошки чи аркушу паперу ключового слова чи фрази учні добирають будь-які слова чи фрази, які спадають на думку у зв’язку з темою. Потім виділяють суттєве, головне, а далі отримують додаткову інформацію або уточнюють і систематизують набуті знання.

Розвинути вміння створювати цілісну картину, спираючись на мінімум інформації, передбачати, прогнозувати, виділяти головне, суттєве допомагають ключові слова. Цю методику я застосовую і у складанні схем, карток-підказок тощо.

Створити на уроках ігрові моменти, що дуже позитивно сприймається учнями, дати характеристику чого-небудь, провести аналіз, порівняти допомагають питання, що записані на гранях “Розумного кубу”. Методику “Розумний куб” можна застосовувати на етапі розминки, актуалізації на уроках з різних предметів.

Підсумувати інформацію, визначити головні ідеї, думки можна за допомогою стратегії “Сенкан”. Це білий вірш у п’ять рядків, у якому синтезована інформація у стислому вигляді. (Див. Картку “Сенкан” У самоосвіті ).

Сен . Сенкан Це білий вірш, в якому синтезована інформація в стислому вигляді з п’яти рядків.

Таке п’ятиряддя допомагає підсумувати інформацію, визначити головні ідеї, думки.

Перший рядок: один іменник – назва поняття.

Другий рядок: два прикметники – описання поняття.

Третій рядок: три дієслова – визначення дії.

Чет Вертий рядок: фраза з чотирьох слів – виражає відношення до теми.

П’ятий рядок: одне слово (синонім до теми) – відображення змісту чи формулювання висновку.

Ось приклад сенкана, що я склала для Вас, вчителів:

Вчителі

Розумні, кропіткі

Виховують, навчають, люблять.

Дай, Боже, мудрості роки!

Батьки.

У моєму класі майже всі діти складають сенкани на різних типах уроків за різними темами. Наприклад, на уроці-конференції за темою “Символи нашої Батьківщини” учні за вибором розподілили між групами завдання, самостійно добрали питання, розподілили їх між собою. Працювали з додатковим матеріалом, енциклопедіями, вели пошук в Інтернеті, зробили слайди з повним записом слів Державного Гімну України і, взагалі, дізналися багато нових фактів з історії виникнення геральдики.

Діти у групах склали вірші, сенкани. Ось приклад:

Солнце, Гимн и красота,

Украина, я твоя.

Я люблю тебя, родная,

Потому, что у меня

Ты – единая держава,

Честь тебе, любовь и слава!

Прапор

Рідний, український

Майорить, тріпоче, сяє.

Він нашу країну величає.

Символ.

Прапор

Синій, жовтий

Колишеться, в’ється, шумить

Ми всі пишаємося ним.

Держава.

Дуже корисно у роботі на уроці використовувати метод “Самооцінка”. Учні оцінюють свою роботу за чотирма завданнями, мають змогу отримати від чотирьох до дванадцяти балів. Самооцінка надає можливість залучити всіх учнів до роботи на уроці, виявляє необхідність корекції знань.

Діти з задоволенням і цікавістю використовують на уроках словники, довідники та інші довідкові матеріали. З цього приводу хочу презентувати свій “Довідник для учнів початкових класів”, який у березні 2008 року вийшов із друку у ПП “Освітній центр “Фіаніт” для шкіл нашого міста.

Зараз, коли особлива роль приділяється вивченню української мови, цей довідник надасть допомогу в її опануванні в період переходу на навчання рідною мовою. Довідник включає теоретичний матеріал початкового курсу з української мови. В ньому стисло викладено матеріал з кожної теми курсу. Крім теоретичної направленості довідник має і практичну направленість. У “Довіднику” є алгоритми граматичних правил з поясненням роботи з ними, подані схеми мовних розборів з практичними прикладами.

Усі теми у “Довіднику” легко відшукати завдяки вміщеному у ньому “Змісту”.

Взагалі, сучасні діти приходять до школи з бажанням успішно діяти. Їм подобається на уроках не просто слухати, а ставити запитання, обговорювати проблеми, брати інтерв’ю, Приймати рішення, придумувати, фантазувати. Якщо ми, вчителі, будемо організовувати на уроках таку діяльність, то навчання буде успішним, а здобуті знання – якісними.

Наприкінці, як підсумок моєї багаторічної роботи, дозвольте прочитати ще один авторський вірш:

Освідчення

Коли Бог створив людину,

Наказав він із гори:

– Знайди другу половину,

Собі друга обери!

Я росла собі – зростала.

Як дорослою була,

То не друга відшукала –

Собі подругу знайшла.

Я люблю її безмежно.

Ще й з роками, навпаки,

Серце так стискає ніжно,

Як у юності роки.

Вічно юна, галаслива,

Наче квітка у гаю.

З нею я така щаслива.

Школ О, я тебе люблю!

P. S. Спасибо, что заглянули ко мне на сайт.

Если материал понравился, прошу оставить комментарий или проголосовать.

С уважением. Светлана Ивановна.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Застосування інтерактивних форм навчання на уроках (з досвіду роботи)
Застосування інтерактивних форм навчання на уроках (з досвіду роботи)
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email