|  | 

Завдання для самоконтролю – ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

Завдання для самоконтролю

1. Які зразки оригінальної світської літератури Київської Русі ви знаєте? В чому полягають особливості цих творів?

2. Яке значення літописання в розвиткові літератури Х-ХШ століть?

3. Охарактеризуйте жанр і стиль “Повісті минулих літ”.

4. Які теми піднімаються в творі “Повість минулих літ”?

5. Назвіть композиційні особливості “Поученія” Володимира Мономаха.

6. Розкажіть про перекладну світську літературу.

7. Визначте жанр, художні особливості твору “Слово о полку Ігоревім”.

8. Яка історична основа поеми “Слово о полку Ігоревім”?

9. Дайте характеристику образам поеми “Слово о полку Ігоревім”.

10. Визначте тему та ідею поеми “Слово о полку Ігоревім”.

11. Назвіть спільне і відмінне між поемою “Слово о полку Ігоревім” та героїчним епосом світової літератури. ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Завдання для самоконтролю – ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть




Завдання для самоконтролю – ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email