|  | 

Завдання на встановлення послідовності

УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ТЕСТИ

Завдання на встановлення послідовності

1322. Встановіть хронологічну послідовність літературно-мистецьких течій.

А Класицизм

Б Романтизм

В Бароко

Г Ренесанс

1323. Розташуйте жанрові різновиди роману в хронологічній послідовності їх виникнення.

А пригодницький роман

Б роман-антиутопія

В науково-фантастичний роман

Г історичний роман

1324. Розташуйте літературних персонажів за часом їх виникнення.

А Гобсек

Б Грегор Замза

В Акакій Башмачкін

Г Доріан Грей

1325. Розташуйте прізвища письменників за часом їхньої творчості.

А Мігель де Сервантес

Б Джордж Байрон

В Франческо Петрарка

Г Джеймс Джойс

1326. Розташуйте літературні твори за часом їх написання.

А “Злочин і кара” Ф. Достоєвського

Б “Майстер і Маргарита” М. Булгакова

В “Реквієм” А. Ахматової

Г “Євгеній Онєгін” О. Пушкіна

1327. Розташуйте літературні явища у хронологічній послідовності їх виникнення.

А “театр абсурду”

Б “театр мовчання”

В “епічний театр”

Г античний театр

1328. Встановіть хронологічну послідовність літературно-мистецьких течій.

А символізм

Б екзистенціалізм

В романтизм

Г постмодернізм

1329. Розташуйте прозові твори у послідовності збільшення їх розміру.

А роман

Б роман-епопея

В повість

Г оповідання

1330. Розташуйте літературних персонажів за часом їх створення.

А Фауст

Б Майстер і Маргарита

В Гобсек

Г Родіон Раскольников

1331. Розташуйте прізвища письменників відповідно до доби, на яку припадала їхня творчість.

А Милорад Павич

Б Генрік Ібсен

В Борис Пастернак

Г Вільям Шекспір

1332. Встановіть хронологічну послідовність літературно-мистецьких напрямів. А постмодернізм

Б романтизм В модернізм Г реалізм

1333. Розташуйте літературних героїнь за часом їх створення.

А Татьяна Ларіна

Б Гретхен

В Соня Мармеладова

Г Дульсінея Тобоська

1334. Розташуйте прізвища письменників відповідно до доби, на яку припадала їхня творчість.

А Мольєр

Б Генріх Гейне

В Альбер Камю

Г Оноре де Бальзак

1335. Розташуйте романи за часом їх написання.

А “Злочин і кара” Ф. Достоєвського

Б “Майстер і Маргарита” М. Булгакова

В “Чума” А. Камю

Г “Євгеній Онєгін” О. Пушкіна

1336. Розташуйте літературні жанри у хронологічній послідовності їх виникнення.

А роман-епопея

Б середньовічний епос

В ліро-епічна поема

Г епічна поема

1337. Встановіть хронологічну послідовність літературно-мистецьких течій.

А критичний реалізм

Б модернізм

В постмодернізм

Г романтизм

1338. Розташуйте літературних персонажів за часом їх виникнення.

А Дон Кіхот

Б Гамлет

В Євгеній Онєгін

Г Грегор Замза

1339. Розташуйте прізвища письменників за часом їхньої творчості.

А Милорад Павич

Б Михайло Булгаков

В Федір Достоєвський

Г Олександр Пушкін

1340. Розташуйте літературні твори за часом їх написання.

А “Дон Кіхот” Сервантеса

Б “Божественна комедія” Данте

В “Канцоньєре” Петрарки

Г “Життя – це сон” Кальдерона

1341. Розташуйте російські літературні модерністські течії (школи) у хронологічній послідовності їх виникнення.

А акмеїзм

Б символізм

В футуризм

Г імажинізм

1342. Розташуйте літературних персонажів за часом їх виникнення.

А Роланд

Б Крихітка Цахес

В Манолін

Г Акакій Акакійович

1343. Розташуйте письменників за часом їхньої творчості.

А Ернест Хемінгуей

Б Ернст Теодор Амадей Гофман

В Адам Міцкевич

Г Данте

1344. Розташуйте літературні твори за часом їх написання.

А “Улісс” Джеймса Джойса

Б “Чума” Альбера Камю

В “Зимова казка” Генріха Гейне

Г “Дамаскін” Милорада Павича

1345. Розташуйте літературних персонажів за часом їх створення.

А Родіон Раскольников

Б Грегор Замза

В Раймон Рамбер

Г Григорій Печорін

1346. Розташуйте прізвища письменників відповідно до доби, на яку припадала їхня творчість.

А Вільям Шекспір

Б Джордж Байрон

В Франц Кафка

Г Йоганн Вольфганг Гете

1347. Розташуйте літературні твори в послідовності їх написання.

А “Злочин і кара” Федора Достоєвського

Б “Майстер і Маргарита” Михайла Булгакова

В “Зарізана голубка й водограй” Гійома Аполлінера

Г “Міщанин-шляхтич” Мольєра

1348. Розташуйте літературних героїнь у хронологічній послідовності появи творів про них.

А Татьяна Ларіна

Б Офелія

В Беатріче

Г Дідона

1349. Розташуйте імена та прізвища письменників у хронологічній послідовності їх творчості.

А Борис Пастернак

Б Олександр Пушкін

В Федір Достоєвський

Г Вільям Шекспір

1350. Розташуйте прізвища поетів у хронологічній послідовності, відповідно до доби, на яку припадала їхня творчість.

А Олександр Пушкін

Б Вергілій

В Борис Пастернак

Г Франческо Петрарка

1351. Розташуйте літературні твори у хронологічній послідовності зображених у них історичних епох (починаючи від найдавнішої).

А “Старий і море” Ернеста Хемінгуея

Б “Майстер і Маргарита” Михайла Булгакова

В “Чума” Альбера Камю

Г “Пісня про Роланда”

1352. Розташуйте твори драматургії у хронологічній послідовності за часом їх написання.

А “Міщанин-шляхтич” Мольєра

Б “Гамлет” Шекспіра

В “Прометей закутий” Есхіла

Г “Ляльковий дім” Ібсена

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Твір на тему: Завдання на встановлення послідовності
Завдання на встановлення послідовності
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email