|  | 

Завдання шкільної олімпіади з біології для 8-11 класів

ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з біології – 2012р.

1. Яка хімічна сполука має значення для підтримання осмотичного тиску в клітині? а) білок; б) жир; в) сіль; г) нуклеїнова кислота; д) вуглевод.

3. За допомогою яких зв’язків утворена вторинна структура білка?

А) цитогенетичний; б) близнюковий; в) гібридологічний; г) генеалогічний; д) статистичний.

А) листянка; б) кістянка; в) стручок; г) сім’янка; д) ягода.

8. У якої тварини в процесі еволюції вперше з’являється нервова система? а) гідра прісноводна; б) черв’як дощовий; в) планарія біла; г) дрейссена.

10. Індикаторами чистого повітря є:

Уа) ретинол; б) рибофлавін; в) тіамін; г) аскорбінова кислота; д) піридоксин.

14. Назвіть прізвище лікаря, який запропонував метод, що попереджає захворювання віспою:

А) І. П. Павлов б) М. І. Лунін а) наземних членистоногих; б) молюсків; в) кільчастих червів; г) круглих червів; д) кипшовопорожнинних.

А) росту; б) розмноження; в) дозрівання; г) формування; д) не відбувається взагалі.

На якій максимальній глибині водойм можуть існувати фотосинтезуючі організми?:

В) до 1000м, синьо-зелені водорості

1. Під час переходу через безводну пустелю верблюд масою 300 кг втратив 5% своєї маси за рахунок використання жиру. Скільки він одержав при цьому води, якщо жир окиснився повністю до двооксиду карбону і води? (При повному розщепленні 1 г жиру утворюється 1,1 г води.)

4. Якщо зріз елодеї покласти в розчин кухонної солі, куди рухатиметься вода? Відповідь обгрунтуйте.

Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з біології 2012 р.

А)тільки провідність; б)збудливість і провідність; в) провідність, збудливість і скоротливість.

З. У скелеті дорослої людини червоний кістковий мозок міститься уа)змішана; б)венозна;

Б. Роботу скелетних м язів контролює: б)суспільний спосіб життя; в)мова; г)праця; д)свідомість.

9.Голонасінні розмножуються: XVII)кістки:а)кисть; б)тазова;в)ліктьова; г)крижова; д)стегно; е)ключиці;ж)гомілка; з)стопа.

13.У пазусі листка розвивається: а)біофізика; б)біохімія; в)генетика.

Є: а)дрібними круглими або видовжено-овальними клітинами; б)великими, різними за формою клітинами;в) двовгнутими дисками.

18.У членистоногих покрив складає органічна речовина: 19.Паразит, який уражає клітини крові людини(еритроцити),-це 20.Наука про спадковість 1. Леонардо да Вінчі назвав воду “Соком життя” на Землі. Що він мав на увазі?

4. Люди нерідко роблять татуювання, вводячи під шкіру фарбу. Як називається процес поглинання фарби клітинами шкіри? Чому татуювання залишається на все?

Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з біології – 2012 р.

2 .Рибосоми – органели, які виконують у клітині функцію: а) енергетичну; б) біосинтезу білків; в) утворення ниток веретена поділу.

5.Чітко виражена міжклітинна речовина властива тканині: а) нервовій; б) сполучній, в) епітеліальній;.

Б)Мu9. Кров стає артеріальною в: а) аорті;б) артеріях;в) капілярах органів;г) капілярах легень.

12.Непостійну температуру тіла мають: а) бактерії; б) птахи; в) ссавці; г) комахи.

17. Виберіть групи рослин, які мають спіральне або чергове листкорозташування:

Б) збільшується здатність гемоглобіну приєднувати кисень; в)легеневі пухирці втрачають еластичність і здатність

20. Насіння без ендосперму формується у :а) гороху; б) соняшнику; в) гарбузах) гречки;д) вівса.

2.На які кістки у штангістів переважно діє вантаж? Чому кістки здатні витримувати значні навантаження? Відповідь обгрунтуйте

Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з біології – 2012 р.

8 клас

1.Чому серед водних тварин багато прозорих форм, а серед мешканців суходолу – такі форми не зустрічаються?

2.Символом чого в Україні є такі птахи: зозуля, лелека, голуб;

Тварини: кінь, лисиця. Заєць;

Рослини: калина, волошка, безсмертник.

3.Плоди помідору спочатку зеленого кольору, потім біліють і, нарешті, червоніють. Поясніть це явище.

БІОЛОГІЯ

9 клас

Теоретичний тур

Чи може людина забути дихати? Відповідь обгрунтуйте. Що таке линяння? У яких груп тварин воно виражене? Яке його значення?

На відміну від багатьох грибів і бактерій водорості не викликають ніяких захворювань. Обгрунтуйте, з чим це пов’язане?

Практичний тур

Описати риси пристосованості до середовища існування жаби ставкової. Вкажіть її систематичне положення. Розгляньте малюнок і зробіть відповідні підписи.

Поясніть механізм і значення автоматизму серця?

БІОЛОГІЯ

8 Клас

9 Теоретичний тур

1. Проаналізуйте схожість і відмінність життєвих циклів хламідомонади і евглени зеленої.

2.

Практичний тур

1. З наведеного списку випишіть номери тверджень, які відносяться до:

Мохоподібні

Плауноподібні

Хвощеподібні

Папоротеподібні

Голонасінні

Покритонасінні

1 .Рослини розмножуються спорами. 2. Рослини розмножуються насінням. 3 . У циклі розвитку переважає спорофіт.

4 . У циклі розвитку переважає гаметофіт. 5 . Спорангії зібрані в соруси. 6 . Спорангії зібрані в стробіли.

7 . Спорангії знаходяться в коробочках. 8 . Спорангії відсутні. 9 . Насінні зачатки розвиваються у маточці.

10 . Насінні зачатки розвиваються на мегаспорофілах. 11. Насінні зачатки відсутні.

12 . Ендосперм гаплоїдний. 13 . Ендосперм триплоїдний. 14.

Ендосперм ніколи не утворюється. 15. Утворюються тільки додаткові корені. 16 . Утворюються головні, бічні і додаткові корені. 17 . Корені ніколи не утворюються.

18 . Виключно трави. 19 . Переважно трави. 20 . Дерева і кущі. 21 . Дерева, кущі, трави.

22. Листки представлені голками. 23 . Листки представлені вайами. 24 . Листки редуковані.

25 . Як правило листки добре розвинені. 27 . Для запліднення не потрібне рідке середовище. 28 . Виникли в палеозойську еру.

29 . Виникли в мезозойську еру.

2. Клітина яких організмів зображена на малюнку? Підпишіть її складові. Поясніть

Зв’язок будови даної клітини з особливостями процесів життєдіяльності.

ЗавданняІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 2009 року

8 клас

Теоретичний тур

1. Чому живим організмам вигідна наявність не одного, а кількох поколінь в їх життєвому циклі? Наведіть приклади, характерні для рослин і тварин.

Практичний тур

1. Мікроскопічну будову якого органу Ви бачите на малюнку. Розшифруйте

Цифри. Доведіть відповідність будови структур цього органу їх функціям.

{C}{C}

2. До якого ряду, класу, типу відносяться пропоновані тварини. Назвіть їх.

Визначте загальні ознаки ряду, класу та типу.

Голова журі Жирська Г. Я.

Завдання III Етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 2009 року

11 {C} Клас

Теоретичний тур

1. Що таке віруси? Розкрийте зміст фрази: “Віруси “не розмножуються” у звичайному розумінні цього слова, а утворюються клітиною – господарем за допомогою її ферментних систем”. Відповідь аргументуйте.

Практичний тур

1. Розгляньте малюнок. Під відповідним номером вкажіть назву тварини та

Органи її дихання. Як дихають тварини, органи дихання в яких відсутні? Відповідь аргументуйте.

2. Заповніть таблицю.

Порівняльна характеристика відділів автономної нервової системи.

Ознаки

Автономна нервова система

Симпатичний відділ

Парасимпатичний відділ

Центральний відділ

Периферичний відділ

Функції

Особливості іннервації

Розташування вузлів

Вплив на органи:

Серце

Легені

Кровоносні судини

Шлунок

Печінка

Нирки

Голова журі Жирська Г. Я.

Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 2009 рок)

9 клас

Теоретичний тур

1. Що таке подразливість? Охарактеризуйте відомі Вам форми подразливості в органічному світі.

Практичний тур

{C}{C}{C}

1. Мікроскопічну будову якого

Органу людини Ви бачите на малюнку? Підпишіть складові його структурно-функціональної одиниці. Поясніть зв’язок будови і функцій цього органу.

2. До якого ряду, класу, типу відносяться пропоновані тварини. Назвіть їх.

Визначте загальні ознаки ряду, класу та типу.

Голова журі Жирська Г. Я.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Завдання шкільної олімпіади з біології для 8-11 класів
Завдання шкільної олімпіади з біології для 8-11 класів
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email