|  | 

Живописна спадщина та світове значення творчості Т. Г. Шевченка

Поезія й живопис у творчості Т. Г. Шевченка нерозривно пов’язані. У живописі він був поетом, у поезії – живописцем. Малювання і поезія стали для Шевченка життєвою потребою, вираженням його творчої індивідуальності. До нас дійшло 240 поетичних творів великого Кобзаря і 1200 мистецьких робіт художника.

Видатний митець пробував себе у різноманітній техніці, навіть у скульптурі, а за успіхи у гравюрі йому було присвоєно званйя академіка. Звертаючись до психологічно напружених творів поета, можна стверджувати, що це були й прояви художника, бо сцени поем і віршів Шевченка такі живописні, що їх легко уявити і перенести на папір. Т. Г. Шевченко – неперевершений майстер пейзажу. Чарівна природа і на малюнках, із ліричних творах є контрастом до важ-/ ких соціальних умов життя народу. У листі до О. Бодянського від 6-7 травня 1844 р. Шевченко писав: “.. .Я хочу рисовать нашу Україну…

Я її нарисую в трьох книгах, в першій будуть види, чи то по красі своїй, чи по історії прикметні, в другій теперішній людський бит, а в третій історію. В год буде виходити 10-ть картин”. Однією з перлин національної графіки є альбом офортів Т. Шевченка “Живописна Україна”. Художник мріяв створити три таких альбоми, але за браком коштів вийшов лише один, в який увійшло шість робіт: “У Києві”, “Видубецький монастир”, “Судня рада”, “Свати”, “Кавказ”, “Дари вЧигрині 1649р.”.

Шевченко створив також і галерею портретів, серед яких^є серія автопортретів. Розглядаючи їх, можна ще раз побачити і відчути багатогранність таланту великого сина України. Думка, що творчість Т. Г. Шевченка належить Не лише Україні, а і всьому світові, підтверджується тим фактом, що його твори перекладено всіма слов’янськими мовами і багатьма мовами інших народів.

Захоплено відгукнулись на творчість Великого Кобзаря Елізе Рекло, Георг Брандес, Альфред Єнсен, Любен Каравелов, Етель-Ліліан Войнич, Еліза Ожешко, Тодор Павлов, Рокуел Кент, Назим Хікмет, Луї Арагон та багато інших всесвітньовідомих літераторів. Тарас Шевченко завжди ставав на захист знедолених незалежно від їх національної приналежності. Так, в поемі “Кавказ” він із вболіванням стежить за боротьбою народів Кавказу проти поневолення російського царату, у поемі “Єретик” оспівує боротьбу чеського народу проти національного і соціального гноблення. Тому можна з впевненістю сказати, що творчість Шевченка глибоко інтернаціональна.

Полум’яне слово поета не має часових і просторових меж, воно звернене до всіх, хто бореться за свою незалежність. Як засвідчив Євген Маланюк, “хтось вже давно сказав, що цитатами з Шевченка, як цитатами з Біблії, можна доводити “все”. І кожна “ідеологія ” чи “партія” у нас може – при допомозі тих цитат – з тріумфом проголошувати Шевченка “своїм”. Саме тому творчість Т. Шевченка вплинула на білоруськтх поетів Янка Купала та ЯкубКолас. Перші переклади Шевченка грузинською мовою здійснив поет Акакій Церетелі. А дослідники грузинської літератури вказують на спільні мотиви творчості.

Т. Шевченка, А. Церетелі та І. Чавчавадзе. “Кобзар” Шевченка перекладено майже всіма існуючими мовами. Прогресивні письменники всього світу бачили в Шевченкові великого революційного поета, що кликав на боротьбу шроти гніту і несправедливості. Пам’ятники Великому Кобзареві побудовані не тільки на батьківщині поета, а і в інших країнах, таких як Канада, США, Франція, Румунія. Відкрито музеї та пам’ятники поетові у багатьох містах України й інших державах колишнього СРСР (наприклад, існує Форт Шевченка в Казахстані).

Іменем Шевченка названо школи, підприємства, навчальні й наукові заклади, театри. На сценах багатьох театрів України ідуть вистави за творами Кобзаря. Щороку в день народження поета прогресивна громадськість України схиляє голову в глибокій пошані до пам’яті великого митця.

Після проголошення незалежності України стало доброю традицією відзначати й річниці з дня перепоховання Т. Шевченка. “Шевченківські дні” стали для українського народу днями самовизнання і усвідомлення своєї значущості у світі. Бо саме Т. Шевченко першим в українській літературі пророкував нашому народові щасливе майбутнє. До постаті Шевченка звертаються письменники і поети.

Павло Тичина, Максим Рильський, Володимир Сосюра, Іван Кочерга, Юрій Яновський, Оксана Іва-ненко, Ліна Костенко та інші змалювали у своїх творах безсмертний образ Кобзаря. Українські шевченкознавці, звертаючись до творчості поета, допомагають краще усвідомити його роль у літературному процесі минулого і наших днів. Шевченківська тема Посідає велике місце у творах художників, композиторів, скульпторів, кіномитців. Відкрито Державний музей Шевченка, з 1962 р. щорічно присуджується Державна премія України ім.

Т. Г. Шевченка в галузі літератури і мистецтва.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Живописна спадщина та світове значення творчості Т. Г. Шевченка
Живописна спадщина та світове значення творчості Т. Г. Шевченка
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email