|  | 

ЗНО – Тест №17 – Література XX ст

Література XX ст.

1. Хто з українських митців назвав поетичну творчість П. Тичини музичною рікою?

А М. Рильський;

Б В. Сосюра;

В М. Бажай;

Г О. Довженко.

2. З якою течією модернізму традиційно пов’язують ранню творчість Павла Тичини?

А Імпресіонізм;

Б неореалізм;

В символізм;

Г експресіонізм.

3.3 яким видом мистецтва найбільше споріднена збірка П. Тичини “Сонячні кларнети”? А Живописом;

Б театром;

В кіно;

Г музикою.

4. Визначте найточніше продовження речення.

“У поезії П. Тичини “Ви знаєте, як липа шелестить…”:

А світ природи і світ людини зображуються як настроєво суголосні паралельні плани;

Б змальована картина місячної весняної ночі – з шелестом липи, туманами, місяцем, зорями, солов’ями;

В на тлі розкішної ночі, окресленої кількома штрихами, постає образ сплячої коханої;

Г на тлі яскраво зображеної весняної ночі показані роздуми ліричного героя над проблемою збереження навколишнього середовища.

5. Яка поезія містить образ весни “запашної, квітами-перлами закосиченої”?

А “Гаї шумлять…”;

Б “Ви знаєте, як липа шелестить…”;

В “Арфами, арфами…”;

Г “Десь на дні мого серця…”.

В. Що спонукало В. Сосюру написати поезію “Любіть Україну”?

А Наступ радянської влади на українську культуру і мову;

Б події Другої світової війни;

В ювілей Т. Г. Шевченка;

Г замовлення Л. Кагановича;

Д довготривале перебування поета за межами Батьківщини.

7. Укажіть слова, у яких міститься головна ідея поезії В. Сосюри “Любіть Україну”.

А Примножуйте багатства рідної Батьківщини;

Б любіть, оберігайте, возвеличуйте рідну Батьківщину;

В захищайте природу;

Г боріться з фашистськими зайдами;

Д ідіть шляхом самовдосконалення.

8. Який стилістичний прийом використовує В. Сосюра в уривку з поезії “Любіть Україну”, щоб досягти високого рівня емоційності, розширити свою думку:

Для нас вона в світі єдина, одна в просторів солодкому чарі…

Вона у зірках, і у вербах вона,

І в кожному серця ударі,

У квітці й пташині, в електровогнях,

У пісні у кожній, у думі,

В дитячій усмішці, в дівочих очах,

Ів стягів багряному шумі…

А Градацію;

Б епітет;

В метафору;

Г гіперболу;

Д евфемізми.

9.Який літературний прийом покладено в основу образності поезії “Так ніхто не кохав…”? А Іронію;

Б метонімію;

В гіперболізацію;

Г паралелізм;

Д алегорію.

10. Укажіть вид римування у фрагменті твору В. Сосюри “До брата”:

На мові нашій дня печать.

Вона – як Сяйво серед ночі…

Її не можна забувать,

Вона душі твоєї очі.

А Перехресне;

Б суміжне;

В кільцеве;

Г білий вірш;

Д метафору.

11. Установіть відповідність між цитатою з поезії П. Тичини і художньо-виражальним засобом, ужитим у ній (підкреслено).

1 “Думами, думами, –

Наче море кораблями, переповнилась блакить…”

2 “…весна Запашна,

Квітами-перлами Закосичена.”

А епітет;

Б порівняння;

В символ, епітет;

Г епітет, персоніфікація.

3 “Ви знаєте, як сплять старі гаї?”

4 “Над Києвом – золотий гомін,

І голуби, і сонце!”

12. Установіть відповідність між цитатою з поезії В. Сосюри і художньо-виражальним засобом, ужитим у ній (підкреслено).

1 “Скільки нас отаких біля муру Од червоної кулі лягло”

(поезія “І пішов я тоді до Петлюри”)

2 “І пісня в душі наростає і спіє,

Мов вирватись хоче нестримно на волю”, (поезія “Катрусі на спомин”)

3 “Так ніхто не кохав. Через тисячі літ Лиш приходить подібне кохання”

(поезія “Так ніхто не кохав…”)

4 “Ось вона йде у вінку, як весна”

(поезія “Білі акації будуть цвісти…”)

А персоніфікація; Б епітет;

В порівняння;

Г гіпербола.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Твір на тему: ЗНО – Тест №17 – Література XX ст
ЗНО – Тест №17 – Література XX ст
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email