|  | 

ЗНО – Тест № 7

1. Розкрийте підтекст авторських слів “Той. мурує, той руйнує” з поеми “Сон” (“У всякого своя доля…”).

А Ідеться про недосконалість суспільства, де працю одних використовують і нищать інші;

Б показано великі можливості вибору професії членами суспільства;

В мається на увазі уміння однієї людини виконувати декілька доручень одночасно;

Г Автор хоче сказати: хто працює, того й поганяють.

2. Яка поема Т. Шевченка має аналог у його образотворчій спадщині?

А “Катерина”;

Б “Кавказ”;

В “Сон” (“У всякого своя доля…”);

Г ” Гайдамаки “.

3. Ідея поеми “Кавказ” – це критика:

А кріпосницької системи царської Росії;

Б національної ворожнечі між народами Кавказу й росіянами;

В загарбницької політики царської Росії;

Г байдужого ставлення інтелігенції до історичної пам’яті.

4. Назвіть твір, у якому звучить заклик до боротьби за національне та соціальне

Звільнення:

Борітется – поборете,

Вам Бог помагає!

А “Сон” (“У всякого своя доля…”);

Б “Гайдамаки”;

В “І мертвим, і живим…”;

Г “Кавказ”.

5. Який мотив не є характерним для поезії циклу “В казематі” Тараса Шевченка?

А Туга, відчуття самотності;

Б викриття зла, що несе солдатчина;

В смуток за молодістю;

Г оспівування краси природи України і праці селян.

6. Який художньо-виражальний засіб використаний у рядках поезії “Мені однаково…”: “На нашій – не своїй землі”?

А Оксиморон;

Б антитеза;

В порівняння;

Г гіпербола;

Д метафора.

7. У якому творі Тарас Шевченко висловлює оптимістичну віру в майбутнє українського народу словами: “святая на землю правда прилетить”?

А “Заповіт”;

Б “Ісаія. Глава 35”;

В “До Основ’яненка”;

Г “І мертвим, і живим…”;

8. Укажіть літературознавчий термін за його визначенням: злобне, в’їдливе висміювання глибоких вад вдачі персонажа, подій та явищ громадського життя…

А Іронія;

Б гумор;

В гротеск;

Г сарказм;

Д гіпербола.

9. Укажіть схематичний варіант римування у фрагменті поезії Т. Шевченка:

Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть,

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають ідучи дівчата,

А матері вечерять ждуть.

А аабба

Б аббаб

В абаба

Г ааббб

Д абааб

10. Використання художнього прийому сну в однойменній поемі Т. Шевченка дало авторові змогу (переважно):

А передати настрій і почуття героя, власні думки з приводу існуючої соціальної нерівності;

Б уникнути розкриття гостро-соціальних проблем;

В показати всю панораму суспільного життя Російської імперії XIX ст.;

Г додати фантастичності в сюжет;

Д продемонструвати контраст між Росією та Україною.

11. Установіть відповідність між твором та часом його написання.

1 “Катерина”;

2 “Мені однаково…”;

3 “Сон” (“Увсякого своя є доля…”).

4 “Кавказ”

А 1838 р.

Б 1839 р.

В 1844 р.

Г 1845 р.

Д 1847 р.

12. Установіть відповідність між фрагментом твору Т. Шевченка і назвою:

1 “Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине…

От де, люде, наша слава,

Слава України!”

2 “Все йде, все минає – і краю немає, Куди ж воно ділось? Відкіла взялось?”

3 “В, своїй хаті своя й правда,

І сила, і воля”

4 “Малого сліду не покину,

На нашій славній Україні,

На нашій – не своїй землі”

5, “Од молдованина до фіна На всіх язиках все мовчить,

Бо благоденствує!”

А “Кавказ”;

Б “Мені однаково…”;

В “І мертвим, і живим, і ненарожденим…”;

Г “Кавказ”;

Д “До Основ’яненка”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: ЗНО – Тест № 7
ЗНО – Тест № 7
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email