|  | 

ЗНО з географії

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З ГЕОГРАФІЇ Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з Географії (затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, додаток №6 До наказу№ 791 від 14.07.2011 р.).

Загальна кількість завдань тесту – 56. На виконання тесту відведено 150 хвилин. Тест із географії складається із завдань п’ятьох форм: 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1-42).

До кожного завдання Подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання

Вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у Бланку відповідей А. 2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№43-46). До кожного

Завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної Цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо

Абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і Колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А. 3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№47-50). До кожного Завдання подано перелік фактів (явищ, процесів тощо), позначених буквами, які Потрібно розташувати у правильній послідовності, де перший факт має відповідати

Цифрі 1, другий – цифрі 2, третій – цифрі 3, четвертий – цифрі 4. Завдання Вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах Рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих Варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) (№51-54). До

Кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три Правильні. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і записав правильні

Відповіді у бланку відповідей А. 5. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№55-56). Під час виконання цих

Завдань потрібно вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка Вказана в умові завдання, до бланка відповідей. Схеми оцінювання завдань тесту з географії:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну Відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано. 2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або Відповіді на завдання не надано.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 Тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо Вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих Варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). Завдання оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох Можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри) або відповіді на Завдання не надано.

Порядок написання цифр значення не має. 5. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю оцінюється 0 або 2 тестовими Балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено Неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту З географії, – 86.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: ЗНО з географії
ЗНО з географії
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email