|  | 

Київська Русь

Київська Русь

Суспільним ладом східних слов’ян був общинно-родовий лад, який уже в VI-VIII століттях почав трансформуватися у феодальні відносини. У IX столітті новий суспільний лад стає панівним, до того ж постійна боротьба з Візантією і кочівниками вимагала формування сильної об’єднаної держави, яка б могла протистояти загарбникам. У цих умовах у другій половині IX – на початку X століття з’являється велика давньоруська держава – Київська Русь. Її територія простягалась від Карпат до Волги та від Прибалтики до чорноморських степів.

Культурного розвитку Київська Русь досягла за князювання Володимира Святославича (р. н. невідомий – 1015 p.), який задля укріплення феодальних відносин у державі приймає хрещення і вводить єдину релігію для всіх племен – християнство грецького обряду, та його сина Ярослава Мудрого (978-1054 pp.).

Розвиток феодальних відносин зумовив зростання міст, торгівлі, ремесел. Оскільки Київ знаходився на перехресті торгових шляхів із сходу, заходу, півночі та півдня, тобто шляху “з варяг у греки”, то це сприяло надзвичайно швидкому розвиткові культури, ремесел та торгових відносин з Візантією, Сходом та Західною Європою.

Запровадження християнства на Русі пожвавило розвиток писемності, сприяло заснуванню князем Володимиром перших шкіл для дітей знаті, за часів Ярослава Мудрого – першої бібліотеки при Софійському соборі. Існувала також книгозбірня при Києво-Печерському монастирі, приватні книгозбірні, бібліотеки в інших містах. Відомо, що значна частина знаті на Русі вміла писати і читати, вільно володіла кількома європейськими мовами. Королі великих європейських держав укладали політичні союзи з Київською Руссю через одруження.

Відомо, що доньки Ярослава Мудрого були одружені з королями Франції, Швеції, Угорщини, Норвегії.

ЦЕ ЦІКАВО

Донька Ярослава Мудрого княжна Анна, яка була одружена з королем Франції, не тільки вільно володіла давньою французькою мовою, але й певний час була єдиною у цій державі писемною жінкою. ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Київська Русь
Київська Русь
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email