|  | 

ЛЕСЯ УКРАЇНКА. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “CONTRA SPEM SPERO”, “СТОЯЛА Я І СЛУХАЛА ВЕСНУ”, “ЯК Я ЛЮБЛЮ ОЦІ ГОДИНИ ПРАЦІ”, “ЛІСОВА ПІСНЯ”, “БОЯРИНЯ”, “І ВСЕ-ТАКИ ДО ТЕБЕ ДУМКА ЛИНЕ…”

Тема. ЛЕСЯ УКРАЇНКА. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “CONTRA SPEM SPERO”, “СТОЯЛА Я І СЛУХАЛА ВЕСНУ”, “ЯК Я ЛЮБЛЮ ОЦІ ГОДИНИ ПРАЦІ”, “ЛІСОВА ПІСНЯ”, “БОЯРИНЯ”, “І ВСЕ-ТАКИ ДО ТЕБЕ ДУМКА ЛИНЕ…”

Варіант 1

1. Хто назвав Лесю Українку наймужнішою поетесою в усій собор­ній Україні?

А Л. Старицька-Черняхівська.

Б М. Старицький.

В М. Лисенко.

Г І. Франко.

2. Дитинство і отроцтво Лесі Українки, майбутньої письменниці минуло…

А На Поліссі.

Б Волині.

В Поділлі.

Г Закарпатті.

3. Тяжко захворівши, Леся Українка свою журбу висловила в автобіографічному творі…

А “До мого фортеп’яно”.

Б “Кримські спогади”.

В “Сім струн”.

Г “Одержима”.

4. За жанровою спрямованістю драма” Лісова пісня”, як зазначила сама Леся Українка,- це:

А Трагедія.

Б Комедія.

В Інтермедія.

Г Феєрія.

5. Хто із зазначених героїв твору Лесі Українки “Лісова пісня” за логічним смислом зайвий: Мавка, Лісовик, Водяник, Лукаш, Перелісник, Потерчата?

А Водяник.

Б Лукаш.

В Потерчата.

Г Лісовик.

6. Леся Українка на власні кошти організувала…

А Відкриття першої української бібліотеки в Грузії.

Б Школу для селянських дітей.

В Виставку художніх виробів із кераміки.

Г Фольклорну експедицію для запису на фонограф кобзар­ських дум.

7. “Contra spem spero” Лесі Українки – це утвердження…

А Здорового способу життя.

Б Незламності духу людини.

В Краси і величі природи.

Г Туги за рідним краєм.

8. До циклу “Невільничі пісні” Лесі Українки належить поезія…

А “І все-таки до тебе думка лине…”.

Б “Стояла я і слухала весну”.

В “Як я люблю оці години праці”.

Г “Тиша морська”.

9. Псевдонім “Леся Українка” письменниця обрала під впливом прикладу…

А І. Франка.

Б П. Грабовського.

В М. Драгоманова.

Г Панаса Мирного.

10. Леся Українка вдається у своїй творчості до циклізації поезій, як це робив…

А І. Франко.

Б П. Грабовський.

В Б. Грінченко.

Г Т. Шевченко.

11. Найбільше Мавка цінує в людині (Леся Українка “Лісова піс­ня”)…

А Бережливе ставлення до природи.

Б Уміння випікати хліб.

В Здатність до творчості.

Г Розум і кмітливість.

12. Події, відображені у творі Лесі Українки “Бояриня”, відбуваються…

А У першій половині XIXст.

Б Другій половині XVII ст.

В Кінці XVIII – на початку XIXст.

Г Наприкінці XVI ст.

Варіант 2

1. Леся Українка – це псевдонім видатної поетеси, справжнє ім’я якої…

А Олена Пчілка.

Б Лариса Косач.

В Ольга Українська.

Г Олеся Квітка.

2. Висловлювання “Отак і ми з тобою зрослись, мов шабля з піхвою… навіки… Обоє ржаві” належить (Леся Українка “Бояриня”)…

А Івану.

Б Степану.

В Оксані.

Г Батьку Оксани.

3. Навчалася Леся Українка…

А У Коростишівській духовній семінарії.

Б У Київському університеті.

В Удома.

Г У Київській духовній семінарії.

4. Першою поетичною збіркою Лесі Українки вважається…

А “Відгуки”.

Б “На крилах пісень”.

В “Думи і мрії”.

Г Та, яка була надрукована після її смерті.

5. Кращі твори поетеси позначені намаганням…

А Поєднати гармонію ідеалу з життєвою правдою.

Б Возвеличити красу української природи.

В Відобразити народні звичаї, обряди, пісні.

Г Захистити людину від пригнічення.

6. Леся Українка у драмі “Лісова пісня”, аби викликати в уяві чи­тача відповідне пейзажне тло, докладніше розкрити світ дійових осіб, значну увагу приділила…

А Екскурсам у минуле.

Б Усній народній творчості.

В Елементам фантастики.

Г Поетичним ремаркам.

7. На слова поезії Лесі Українки “Стояла я і слухала весну” ство­рено романс композитором…

А М. Лисенком.

Б К. Стеценком.

В В. Кирейком.

Г П. Майбородою.

8. Поезія “І все-таки до тебе думка лине…” Лесі Українки пов’яза­на з образом…

А І. Франка.

Б П. Грабовського.

В Т. Шевченка.

Г М. Лисенка.

9. Леся Українка написала “Лісову пісню” під впливом згадок…

А Про дитинство, проведене на Волині.

Б С. Мержинського.

В Чарівну красу природи Поділля.

Г Безліч прочитаних казок.

10. Поховано Лесю Українку…

А У грузинському містечку Сурамі.

Б На Волині.

В В Євпаторії.

Г У Києві на Байковому кладовищі.

11. Світ, відображений у драмі “Лісова пісня” Лесі Українки, пов’язаний…

А 3 християнством.

Б Язичництвом.

В Потойбічним життям.

Г Міфами і легендами.

12. Леся Українка дуже полюбляла…

А Малювати.

Б Грати в шахи.

В Вишивати хрестиком.

Г Грати на фортепіано.

Варіант З

1. Батьківщиною для Лесі Українки є місто…

А Полтава.

Б Ковель.

В Новогород-Волинський.

Г Львів.

2. Надзвичайно важлива риса, яку високо цінувала Леся Україн­ка – це людська…

А Освіченість.

Б Гідність.

В Стійкість.

Г Відвертість.

3. Місцевість, де народилася Леся Українка та яка зазначається в автобіографічних творах письменниці; тепер це…

А Полтавщина.

Б Тернопільщина.

В Черкащина.

Г Житомирщина.

4. “Геніальною жінкою”, глибоко обізнаною з культурою, осві­тою, поезією людства назвав Лесю Українку, зустрівшись із нею у Львові…

А М. Драгоманов.

Б М. Павлик.

В М. Лисенко.

Г І. Франко.

5. Творчим методом Лесі Українки, як визначила сама поетеса, є…

А Неокласицизм.

Б Критичний реалізм.

В Новоромантизм.

Г Експресіонізм.

6. У поезії “Contra spem spero” Леся Українка значну увагу приді­ляє…

А Місцю особистості в суспільному житті.

Б Боротьбі з будь-якими негативними соціальними явищами.

В Критиці самодержавства.

Г Весняному відродженню природи.

7. Талант Лесі Українки виявився “в силі й буянні її фантазії, нестримному леті уяви”. Так про це зазначав…

А О. Гончар.

Б І. Франко.

В М. Лисенко.

Г С. Васильченко.

8. “Лісова пісня” – шедевр всесвітньої драматургії Лесі Українки, який був створений влітку…

А 1909 р. за 15 днів.

Б 1912р. за 10 днів.

В 1911 р. за 12 днів.

Г 1910р. за 11 днів.

9. Які години праці полюбляє Леся Українка (“Стояла я і слухала весну”)? Коли:

А Вона грала на фортепіано, складаючи музику до своїх творів.

Б Вона отримувала насолоду і задоволення.

В Писала твори про історичне минуле рідного краю.

Г Темніло, все затихало, що сприяло плідній творчій праці.

10. У другій дії драми Лесі Українки “Лісова пісня” відображено…

А Пізню весну.

Б Пізнє літо.

В Початок осені.

Г Середину зими.

11. “Бояриня” Лесі Українки написана у квітні…

А 1914р.

Б 1918р.

В 1911р.

Г 1910р.

12. Хто з гетьманів України збирався виступити проти царських колонізаторів? (Леся Українка “Бояриня”)

А П. Полуботок.

Б Б. Хмельницький.

В Я. Сомко.

Г П. Дорошенко.

Варіант 4

1. Леся Українка – дочка…

А Канцеляриста.

Б Службовця-юриста.

В Учителя.

Г Залізничника.

2. Найулюбленішою книжкою в дитинстві Лесі Українки були…

А Поезія Дж. Байрона.

Б Казки О. Пушкіна.

В Твори про тваринний світ.

Г Твори Чубинського з казками та піснями.

3. Поетичний талант Лесі Українки виявився при написанні пер­шого твору…

А “Надія”.

Б “Зоряне небо”.

В “Подорож до моря”.

Г “І все-таки до тебе думка лине”.

4. У 1890 р. Леся Українка написала для молодшої сестри книжку…

А “Культура та звичаї східних народів”.

Б “Історія обряду Сходу”.

В “Стародавня історія східних народів”.

Г “Обряди Слобожанщини”.

5. Кого Іван вважає зрадником, що продався за “соболі москов­ські”? (Леся Українка “Бояриня”)

А Степана.

Б Батька Степана.

В Свого брата.

Г Бояр.

6. Чому Мавка у драмі “Лісова пісня” Лесі Українки під час жатви рішуче черкає серпом по своїй руці? Щоб:

А Довести власне протистояння Килині.

Б Не руйнувати красу Русалки Польової.

В Погуляти по лісових хащах.

Г Виявити таким чином протест силам зла.

7. Від чого, на думку Лесі Українки, може втопитись країна? (“І все – таки до тебе думка лине…”)

А Від крові.

Б Злиднів.

В Сліз.

Г Горя.

8. Леся Українка писала, що її драма “Лісова пісня” була створена на честь…

А “Волинських лісів”.

Б “Подільській природі”.

В “Поліському краєвиду”.

Г “Всьому живому на світі”.

9. Конфлікт драми “Лісова пісня” Лесі Українки…

А Фольклорно-ліричний.

Б Філософсько-соціальний.

В Філософсько-психологічний.

Г Соціально-психологічний.

10. Уся поезія Лесі Українки “Contra spem spero” побудована…

А На уособленнях.

Б Полілогах.

В Діалогах.

Г Антитезах.

11. За жанровою спрямованістю “Бояриня” Лесі Українки – це…

А Соціально-психологічна драма.

Б Драма-трагедія.

В Драма-феєрія.

Г Драматична поема.

12. Драматичною поемою Лесі Українки вважається…

А “Кам’яний господар”.

Б “Одержима”.

В “Лісова пісня”.

Г “Оргія”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Твір на тему: ЛЕСЯ УКРАЇНКА. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “CONTRA SPEM SPERO”, “СТОЯЛА Я І СЛУХАЛА ВЕСНУ”, “ЯК Я ЛЮБЛЮ ОЦІ ГОДИНИ ПРАЦІ”, “ЛІСОВА ПІСНЯ”, “БОЯРИНЯ”, “І ВСЕ-ТАКИ ДО ТЕБЕ ДУМКА ЛИНЕ…”
ЛЕСЯ УКРАЇНКА. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “CONTRA SPEM SPERO”, “СТОЯЛА Я І СЛУХАЛА ВЕСНУ”, “ЯК Я ЛЮБЛЮ ОЦІ ГОДИНИ ПРАЦІ”, “ЛІСОВА ПІСНЯ”, “БОЯРИНЯ”, “І ВСЕ-ТАКИ ДО ТЕБЕ ДУМКА ЛИНЕ…”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email