|  | 

Звуковий повтор

Звуковий повтор – основний принцип художньої, переважно поетичної, фоніки, зумовлений евфонічною природою української мови та вимогами культури поетичного мовлення. До З. п. належать не лише випадки ушляхетненої інструментації (алітерація, асонанс), а й інші форми: звуковий паралелізм, анафора, епіфора, зіткнення, рима, кільце тощо. Неабияке значення мають у З. п. звуконаслідування та інші форми звукопису. З. п. широко використовували символісти, які намагалися створити звуковий образ, досягнувши якомога повнішого музично-смислового ефекту в ліриці:

Зорі-очі, очі-зорі

Тут і там.

Тут зорять – до дна прозорі,

Там зорять – як іскри в морі…

Зорі очі, очі-зорі,

Я співаю вам! (М. Вороний).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Твір на тему: Звуковий повтор
Звуковий повтор
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email