|  | 

ПЛАН – ГОМЕР, ТІРТЕЙ, САПФО, АНАКРЕОНТ, ЕСХІЛ, СОФОКЛ, ВЕРГІЛІЙ, ГОРАЦІЙ, ОВІДІЙ

8 клас

ГОМЕР, ТІРТЕЙ, САПФО, АНАКРЕОНТ, ЕСХІЛ, СОФОКЛ, ВЕРГІЛІЙ, ГОРАЦІЙ, ОВІДІЙ

ПЛАН

Найдавніші пам’ятки літератури

I. Ведична література. (Веди – із санскр. букв. – священне знання, або Ведична література – давні пам’ятки індоєвропейської словесності, створювані упродовж II-І тис. до н. е. У точному значенні слова Веди – це чотири збірки: Рігведа (Книга приношення), Самведа (Веда мелодій), Яджурведа (Веда жертвоприношень), Атхарваведа (Веда заклять). Усі вони містять космогонічні міфи, ритуальні дійства, а головне – концепцію світотворення. Веди вважалися божественним одкровенням, передавалися усно від одного покоління, жерців до іншого і таким чином зберігалися у середовищі жерців.)

II. Біблія – свята книга для всіх християн. (Біблію називають “Книгою книг”, тому що в ній визначається місце людини у світі й сенс її буття. Біблію писали понад 40 авторів, котрі не знали один одного (це було й неможливо, оскільки її створювали протягом 1500 років). Віруючі люди вважають, що Біблія була послана на землю самим Богом через Духа Святого, який надихнув апостолів і пророків на створення Святого Письма.)

III. Коран – священна книга ісламу та перша писемна пам’ятка арабської літератури. (Згідно з віровченням ісламу, Коран – це книга, що існувала вічно, як сам Бог, Аллах, бо вона є його словом. Це зібрання проповідей, юридичних та обрядових настанов, молитов, заклять, дидактичних оповідок і притч, що були виголошені пророком Мохаммедом у формі пророчих одкровень у Меці та Медині між 610 і 632 роками (VII ст. н. е.). Записані вони були послідовниками пророка.)

IV. Міфологія давніх греків.

V. Поняття про міф та міфологію. (Міф – від грец. mythos – слово, переказ, промова, оповідання – вид усної народної творчості; розповідь про богів, духів, героїв, надприродні сили, що брали участь у створенні світу. Міфологія – сукупність міфів якогось народу, а також наук, що вивчає особливості міфів.)

VI. Цикли давньогрецьких міфів. (Троянський, фіванський, про аргонавтів.)

VІІ. Особливість давньогрецької міфології. (У давніх греків немає міфів про загибель світу. У цьому виражається їхній життєствердний світогляд.)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: ПЛАН – ГОМЕР, ТІРТЕЙ, САПФО, АНАКРЕОНТ, ЕСХІЛ, СОФОКЛ, ВЕРГІЛІЙ, ГОРАЦІЙ, ОВІДІЙ
ПЛАН – ГОМЕР, ТІРТЕЙ, САПФО, АНАКРЕОНТ, ЕСХІЛ, СОФОКЛ, ВЕРГІЛІЙ, ГОРАЦІЙ, ОВІДІЙ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email