|  | 

Поетична мова твору – П’ЄСА П. КАЛЬДЕРОНА “ЖИТТЯ ЦЕ СОН” ЯК УТІЛЕННЯ СВІТОГЛЯДНИХ І ХУДОЖНІХ ПРИНЦИПІВ БАРОКО

ЛІТЕРАТУРА XVII СТОЛІТТЯ: МІЖ ВІДРОДЖЕННЯМ І ПРОСВІТНИЦТВОМ

§ 4. П’ЄСА П. КАЛЬДЕРОНА “ЖИТТЯ ЦЕ СОН” ЯК УТІЛЕННЯ СВІТОГЛЯДНИХ І ХУДОЖНІХ ПРИНЦИПІВ БАРОКО

Поетична мова твору

Драма “Життя – це сон” яскраво відображає естетику бароко. Тут можна знайти чимало специфічних прийомів письма, характерних для барокової літератури. У п’єсі велику роль відіграють символи й алегорії. Так, на початку твору образ вежі, де страждає скута кайданами людина,- це символ Долі, від якої залежить усе людство.

Птах, що вільно ширяє у небі,- символ жаданої свободи. Кров, що з’явилася у снах королеви перед народженням сина,- символ смерті й зла, які він принесе у світ. Уся драма є алегорією, що розкриває розуміння митцем життя в епоху бароко.

Драматург майстерно використовує контрасти, що виявляються не тільки на рівні персонажів, а й в усьому просторі п’єси, де борються день і ніч, світло й темрява, Бог і диявол, гармонія і хаос. У душі Сехисмундо стикаються нице і божественне, добро і зло, пристрасті й обов’язок. Картини, створені Кальдероном, відзначаються універсалізмом.

Поет показує нескінченність Усесвіту, красу космосу й разом із тим непізнанність його таїни.

Характерним для барокового стилю є використання емблематичності, промовистих деталей (портрет – знак кохання, шпага – знак честі), метафор, інакомовлень тощо.

Іспанський поет XX ст. Ф. Гарсія Лорка відзначив “чарівну силу вірша” Кальдерона, що звучить то піднесено, то скорботно, то пристрасно.

Перевірте себе

Визначте основні теми й проблеми драми “Життя – це сон”.

Що таке хорнада? Зі скількох хорнад складається дія твору? Як у кожній із них розкриваються характери персонажів?

Поміркуйте і дайте відповідь

Доведіть, що цей твір має філософський зміст.

Розкрийте особливості композиції п’єси.

Яку роль відіграє доля в житті героїв? Як вони ставляться до неї?

Покажіть суперечливість людської натури на прикладі образу принца Сехисмундо та інших персонажів п’єси.

Яким постає у драмі земний світ? Знайдіть відповідні цитати.

Простежте етапи внутрішньої еволюції принца Сехисмундо. Що вплинуло на його духовне перетворення? Яких висновків дійшов у фіналі твору герой?

Доведіть, що Кальдерон уміє не тільки змусити читачів і глядачів замислитися над складними питаннями буття, а й розважити їх.

Чому Кларін – сумний блазень? Визначте символічне значення його випадкової смерті.

Як ви розумієте назву твору? Як ця метафора розгортається в тексті драми? Чого навчив героя його “учитель-сон”?

Прочитайте опис в’язниці, де страждав Сехисмундо. Розкрийте символічний зміст цього образу. За допомогою яких художніх засобів Кальдеронстворює загадкову атмосферу?

Як ви розумієте слова короля Басиліо: “…В цьому світі хто живе, той марить завше”? Розкрийте метафоричний зміст цієї фрази. Чи підкріплюється вона розвитком подій у драмі?

Знайдіть у тексті п’єси вияви містичного, ірраціонального. Яка їхня роль у творі?

Знайдіть творче рішення

Напишіть твір-роздум на тему “Шлях Сехисмундо до духовного буття”.

Візьміть участь у дискусії

Чи є істинним твердження Кальдерона: “Життя – це сон”?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Поетична мова твору – П’ЄСА П. КАЛЬДЕРОНА “ЖИТТЯ ЦЕ СОН” ЯК УТІЛЕННЯ СВІТОГЛЯДНИХ І ХУДОЖНІХ ПРИНЦИПІВ БАРОКО
Поетична мова твору – П’ЄСА П. КАЛЬДЕРОНА “ЖИТТЯ ЦЕ СОН” ЯК УТІЛЕННЯ СВІТОГЛЯДНИХ І ХУДОЖНІХ ПРИНЦИПІВ БАРОКО
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email