|  | 

Романтичні й реалістичні елементи в поетиці роману “Герой нашого часу”. Особливості художнього часу, образу автора та картин природи

Урок зарубіжної літератури 9 клас

УРОК №61

Тема. Романтичні й реалістичні елементи в поетиці роману “Герой нашого часу”. Особливості художнього часу, образу автора та картин природи

Мета: Розкрити актуальність проблематики роману “Герой нашого часу”; узагальнити відомості про елементи роману; розвивати почуття відповідальності перед суспільством і бажання протистояти бездуховності, жорстокості, лицемірству; розвивати мовленнєву культуру та толерантне ставлення до оточуючих, почуття гуманізму.

Тип уроку: проблемний урок з елементами дослідницької роботи.

ХІД УРОКУ

І. Оголошення теми та мети уроку. Актуалізація опорних знань

1. Розгадування кросворду, підготовленого вчителем

2) Прізвище Мері. (Ліговська)

3) Прізвище головного героя твору “Герой нашого часу”. (Печорін)

4) Прізвище розжалуваного офіцера, з яким відбулась дуель головного героя твору. (Грушницький)

5) Ім’я штабс-капітана, від якого вперше автор почув розповідь про Григорія Олександровича. (Максим)

6) Назва гори, у підніжжя якої автор зустрівся зі штабс-капітаном. (Койшаурська)

7) Назва повісті, яка хронологічно є першою. (“Тамань”)

8) Назва міста, в якому відбуваються основні події повісті “Княжна Мері”. (П’ятигорськ)

9) Укажіть жанр твору Лермонтова “Герой нашого часу”. (Роман)

10) Місце, де відбуваються події, описані у творі Лермонтова “Герой нашого часу”. (Кавказ)

Ключове слово: автор твору “Герой нашого часу” (Лермонтов)

II. Робота над темою уроку

1. Повідомлення учнів за випереджувальним завданням

Особливості художнього часу, образу автора та картин природи в романі Лермонтова “Герой нашого часу”.

Якою б жахливою не була світова хвиля, що тяглась від 1825 року через тридцяті та сорокові,- роки ці для російського визвольного руху не пройшли даремно. Вони здавались мертвим затишшям. Навкруги спокійно текла, за виразом Герцена, “глибока та брудна ріка цивілізованої Росії, з її аристократами, бюро-кратами, офіцерами, жандармами, великими князями та імператором – безформна і безголоса маса низин, рабської покірності та заздрості, що захоплює й утискає все”.

Зберегти в собі віру в майбутнє всупереч усій безрадісності реальних вражень, знайти в собі сили якщо не для прямої політичної боротьби, то для діяльної праці в ім’я майбутньої перемоги істини, свободи, гуманності було завданням дуже складним. Для цього потрібно було мати не тільки благородно серце. Для цього потрібно було пройти довгу спокусу думок, потрібно було досягти тієї глибини та ясності історичного прозріння, за якого віра в майбутнє стає вимученим переконанням.

Потрібно було зуміти побачити реальні шляхи боротьби та служіння істині.

Прогресивні люди миколаївської епохи побачили ці шляхи. Найяскравіші приклади – Бєлінський, Герцен, Огарьов. Але це були не всі, а лигає вибрані.

Більшість освічених людей складали якраз ті, що не вміли або не встигли знайти цю ясність цілі, віддати свої сили боротьбі, у кого звичний канцелярський розпорядок життя забирав будь-яку віру в доцільність служіння добру, віру в май-бутню його перемогу.

Домінуючим типом епохи був тип людської особистості, відомий під сумного назвою “зайвої людини”. Григорій Олександрович Печорін, з яким познайомилося російське суспільство в 1839-1840 роках, належав до цього типу.

Жоден твір Лермонтова не отримав стільки протилежних, суперечливих відгуків, як роман “Герой нашого часу”. Час його створення був багатий на значні події в тогочасному суспільно-літературному житті країни. Російська громада уважно стежила за новими віяннями із Заходу, намагалась осмислити хід історичного розвитку в Росії з різних точок зору. Разом з тим у Росії почалось помітне пожвавлення суспільної думки – народжувалась слов’янофільська ідеологія. Важко та поступово виникала і протилежна їй ідеологія – революційно-демократична.

Якщо на Заході романтизм не здавав своїх позицій, то в Росії геній Пушкіна вже обумовив перемогу реалістичного спрямування. У цій обстановці ідейних і літературних тенденцій Лермонтов створює роман, який увібрав усю недовершеність епохи та втілив цю недовершеність у героєві, який постійно експериментує та аналізує.

“Герой нашого часу” виник з циклу повістей чи оповідань, які об’єднує один герой та незвичний характер пригод, які випали на його долю. Упродовж усього роману ми постійно відчуваємо присутність автора, який не просто точно передає хід подій, а й коментує переживання, думки, порухи душі своїх героїв, дає власні оцінки вчинкам, при цьому нікого не засуджуючи, а намагаючись зрозуміти та пояснити все, що відбувається. З цією метою автор використовує своєрідні ліричні відступи і описи картин природи, які допомагають глибше зрозуміти душевний стан тих, хто є її часточкою.

Бесіда

5) Укажіть особливості епохи, в яку був написаний роман “Герой нашого часу”.

6) Чи був Печорін представником суспільства, цілком характерним для своєї епохи? Які ідеї має цей образ?

7) Яку роль у романі відіграють картини природи?

8) Чи присутній образ автора в романі? Аргументуйте свою відповідь.

2. Узагальнення та систематизація знань

Учитель. Лермонтов, як і його попередник Пушкін, зумів досить самобутньо підійти до композиційної побудови свого твору, увівши своє бачення картин природи, своє розуміння художнього часу та місця автора у творі. Композиційна структура ” Героя нашого часу” неповторно самобутня і досконала за гармонійною зрівноваженістю усіх елементів та частин твору. Роман складається з п’яти самостійних повістей, але композиційно не сприймається як зібрання розрізнених творів, об’єднаних тільки фігурою головного героя. У читацькому сприйнятті роман ділиться на дві части-ни.

Одна являє собою об’єктивну розповідь про Печоріна в записках офіцера – мандрівника; друга – суб’єктивна сповідь героя.

Проблематика роману визначається особистістю Печоріна, в якій живуть дві стихії – природна (справжня) і соціальна. Природне начало в Печоріні знищити неможливо, але воно тільки подекуди з’являється у своєму чистому, безпосередньому вигляді. Майже завжди воно спотворене соціальними забобонами, які перетворюють героя в егоїста, роз’єднують його із загальнолюдськими інтересами.

Протиріччя між багатими задатками незвичайної особистості та соціальною розбещеністю виступає як протиріччя між почуттями та здоровим глуздом, між палким учинком та роз’їдаючим аналізом, між особистою волею та трагічною необхідністю, між прагненням до справжнього і вічного щастя та фатальним пануванням випадку, між зовні напруженим духовним життям і не гідними цієї напруженості результатами.

Ідейно-художнє значення роману полягає в оголенні можливого спрямування духовного розвитку. А це означає, що тільки реальна особистість з її перевагами і недоліками, грунтуючись на особистій волі як головному стимулі моральної поведінки в конкретному соціальному середовищі, знову ж таки з усіма позитивними та негативними рисами, може отримати високу моральну норму за умови активного ставлення до життя та здатності пожертвувати собою заради інших.

Запитання до класу

9) Які елементи твору є реалістичними та романтичними?

ІІІ. Рефлексія

9) Робота над третьою графою таблиці ЗХВ, заповнення якої було розпочато на уроці № 56.

9) Самостійна робота

Учні письмово дають розгорнуті відповіді на одне-два запитання – за власним вибором або за вибором учителя.

Завдання

10) Випишіть імена персонажів роману Лермонтова “Герой нашого часу”, яких можна було б назвати романтичними образами “природних людей”. Для чого автор змушує Печоріна час від часу зустрічатися з такими людьми? Які психологічні, етичні та естетичні наслідки мають такі зустрічі в романі?

11) Образи Онєгіна та Печоріна відкривають галерею “зайвих людей” у російській літературі. Як людина може стати “зайвою”? Чи оточують “зайві люди” вас?

12) Складіть короткий письмовий перелік рис, що відрізняють реалістичний соціально-психологічний роман Пушкіна “Євгеній Онєгін” від романтичного морально-психологічного роману Лермонтова з елементами реалізму “Герой нашого часу”.

13) Чи можна назвати людину розумною, якщо наслідком того, що вона вважає своїм розумом, є саме тільки лихо для неї самої та оточуючих? Відповідь обгрунтуйте, навівши приклади з літератури або життя.

14) Чому, на вашу думку, література XVIII ст. зображувала, як правило, “типових дурнів” (“Історія Тома Джонса”, “Кандід” тощо), а література XIX ст. – “типових розумників”?

IV. Домашнє завдання

Повторити вивчене, підготуватись до написання контрольного твору.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Романтичні й реалістичні елементи в поетиці роману “Герой нашого часу”. Особливості художнього часу, образу автора та картин природи
Романтичні й реалістичні елементи в поетиці роману “Герой нашого часу”. Особливості художнього часу, образу автора та картин природи
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email