|  | 

СИНЕКДОХА

Синекдохою (грец. συνεκδοχή, від σύν – разом і εκδοχή – переймання) називається різновид метонімії, в якій відбувається перенесення значення з цілого на його окрему частку. Наприклад: “З баталії в ліс не ховався. // В татарина коней в полях віднімав” (Л. Боровиковський), де слово “татарин” вжито в значенні “татари”.

Синекдоху відносять до різновиду кількісної метонімії. Якщо асоціація, зв’язок предметів при власне метонімічному перенесенні здійснюється через співвідношення якісних ознак, то в синекдосі співвідносяться кількісні ознаки. Як прийом творення словесного образу синекдоха відома з античності.

Наприклад, Квінтіліан виокремлював шість її видів. Належну увагу вивченню синекдохи приділяли в Києво-Могилянській академії. Автор київської поетики “Lyra” дає їй таке визначення: “Синекдоха, або догадка – це розуміння однієї речі на основі іншої, між якими існує природній і суттєвий зв’язок”.

М. Довгалевський виділяв вісім видів синекдохи.

Найбільш уживаними є такі види синекдохи:

1) Вживання частини замість цілого. Наприклад: “Плаче бідний та зітхає, // Сну не знають його очі” (М. Вороний); “Голова моя козацькая! Бувала ти у землях турець

Ких” (народна дума).

2) Вживання однини замість множини. Наприклад: “І на оновленій землі // Врага не буде, супостата. // А буде син і буде мати” (Т. Шевченко); “Кругом Січі Запорожця Москаль облягає” (народна пісня про руйнування Січі).

3) Вживання виду замість роду. Наприклад: “Сини Міцкевича, Словацького, Шопена, сини Коперніка” (М. Рильський).

Синекдоха, як вважав О. Потебня, є своєрідною словесною мінімоделлю більш складного предметного образу – типу й типового в змісті цілого художнього твору: “складна синекдоха є поетична типовість”, тобто той чи інший типовий образ у художньому творі може бути пояснений через прийом синекдохи: він часткою в одиничній і конкретній картині відтворює ціле і загальне (те, як взагалі буває в житті).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Твір на тему: СИНЕКДОХА
СИНЕКДОХА
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email