|  | 

Тема 23. Максим Рильський (1895 – 1964) – IV. Новітня українська література

10 клас

IV. Новітня українська література

Тема 23. Максим Рильський (1895 – 1964)

Максим Тадейович Рильський визначний поет, перекладач, фольклорист, літературознавець, мовознавець.

Біографічні відомості

19 березня 1895 р. у Києві в родині відомого етнографа, діяча культури народився Максим Тадейович Рильський.

1915 р. – закінчив приватну гімназію в Києві; навчався на медичному та історико-філологічному факультетах Київського університету.

Учителював на Житомирщині, у Києві, викладав в інституті лінгвістичної освіти.

У 15-річному віці видав першу збірку “На білих островах”.

Увійшов до групи неокласиків; орієнтувався на античну класику й продовження гуманістичних традицій європейської літератури; працював в редакції журналу “Книгар”, пізніше – у видавництві “Слово”.

Збірки поезій; “Під осінніми зорями” (1918), “Синя далечінь” (1922), “Крізь бурю й сніг” (1925), “Тринадцята весна” (1926), “Де сходяться дороги”, “Гомін і відгомін” (1929).

1931 р. – М. Рильського заарештовано, був в ув’язненні півроку.

У роки Великої Вітчизняної війни видав поетичні книжки: “За рідну землю” (1941), “Слово про рідну матір” (1942), “Світова зоря” (1942), “Світла зброя” (1942), “Велика години” (1943), “Неопалима купина” (1944), “Жага”, чимало віршів про трагічні події війни.

1943 р. – за видатні заслуги в галузі науки і культури М. Рильського було обрано академіком АН України.

1943 – 1946 рр. очолював Спілку письменників України.

1944 – 1946 рр. директор Академічного інституту мистецтвознавства, фольклору й етнографії.

1957 р. – збірка “Троянди й виноград”.

1958 р. – обрано академіком АН СРСР.

1959 р. – збірки “Голосіївська осінь”, “Далекі небосхили”.

1964 р. “Зимові записи”.

24 липня 1964 р. – помер, похований на Байковому кладовищі в Києві.

Огляд творчості

Основні тема творчості:

– кохання;

– людина і природа;

– музика і слово;

– любов до Батьківщини;

– збереження української мови;

– тема “красивого й корисного” тощо.

Збірка “На білих островах” (1910)

Поет передає спогади свого дитинства, захоплення мінливістю природи, навколишнім світом у його розмаїтті. Автор-юнак спостерігає за земним життям з “білих островів хмар”, створює персоніфікований образ літа, дівчини з “росами-перлами” в косах; роздумує над власним майбутнім.

Збірка “Під осінніми зорями” (1918)

Насичена прийомами художніх асоціативних зв’язків. Характерним є ясність і прозорість поетичного малюнка, що розкриває єдність людини й природи рідної землі.

Поет в художньому розумінні перестав бути наївним учнем часів “білих островів”. Відчувається орієнтація на інтимно-довірливий психологічний ліризм класиків (хоча виразних елементів неокласицизму ще не спостерігається). Провідний мотив – щира людяність, закоханість у світове життя, надія на добро і щастя.

Збірка насичена прийомами художніх асоціативних зв’язків. Характерним є ясність і прозорість поетичного малюнка, що розкриває єдність людини й природи рідної землі.

Центральні твори збірки:

– “На білу гречку впали роси”;

– “Яблука доспіли, яблука червоні”;

– “Весною ми їздили в поле”;

– “Молюся і вірю”, “Мені снилось” та ін.

Поезія “Яблука доспіли, яблука червоні” гімн коханню, споконвічними супутниками якого є зажура і неспокій. Присутній мотив передчуття розлуки, стан ліричного героя зіставляється з життям природи. Переживання закоханої людини поет поєднує із зображенням осіннього саду: достигли яблука – почуття закоханих досягли апогею.

Закінчується афористичними рядками: “Вміє розставатись той, хто вмів любить”, які є підсумком роздумів поета про кохання.

Яблука доспіли, яблука червоні!

Ми з тобою йдемо стежкою в саду.

Ти мене, кохана, проведеш до поля,

Я піду – і, може, більше не прийду.

Вже й любов доспіла під промінням теплим,

І її зірвали радісні уста, –

А тепер у серці щось тремтить і грає,

Як тремтить на сонці гілка золота.

Гей, поля жовтіють, і синіє небо,

Плугатар у полі ледве маячить…

Поцілуй востаннє, обніми востаннє;

Вміє розставатись той, хто вмів любить.

“Троянди й виноград” (1957)

Вмішує кращі зразки неокласичного етапу творчості М. Рильського. В однойменній поезії образи троянд і винограду символізують людське щастя, що має два рівноправні крила красиве і корисне. Людина прагне до краси, до гармонії буття, і це дарує їй окриленість і щастя.

Ми працю любимо, що в творчість перейшла,

І музику палку, що ніжно серце тисне.

У щастя людського два рівних є крила:

Троянди й виноград – красиве і корисне.

“Слово про рідну матір” (1941)

Жанр визначають по-різному: лірична поема, ода, псалом, хорал, “слово”.

Історія написання

26 листопада 1941 р. на антифашистському мітингу в Саратові М. Рильський прочитав щойно написану поему “Слово про рідну матір”, що виділялася своєю ідейно-емоційною силою.

Ідейно-художній зміст

У творі на повну силу прозвучав голос великої слов’янської землі України, багатої і красивої, безсмертної, вічної, уярмленої, але нескореної. Поет вірить, що не може загинути земля, яку “сходив Тарас малими босими ногами”, “скропив… дрібними росами-сльозами”, яка осяяна мудрістю Григорія Сковороди, “гарячою думою Кобзаря”, золотою зорею Марії Заньковецької.

У поемі простежується ідея єдності народів (“Благословенні ви, брати, що в сяйві дружби і свободи йдете до спільної мети…”).

Риторичні запитання створюють високий пафос твору:

Хто може випити Дніпро,

Хто властен виплекати море,

Хто наше злото-серебро

Плугами кривди переоре,

Хто серця чистого добро

Злобою чорною поборе?

Батьківщина не може вмерти в таку відповідальну хвилину, поет вірить у це:

Хіба умерти можна їй,

В гарячій захлинутись крові…

Настане день, настане час –

І розіллється знов медами

Земля, що освятив Тарас

Своїми муками – ділами…

Тест № 29

1. Укажіть назву модерністського напряму, ознаки якого яскраво простежуються у творчості М. Рильського

А Імпресіонізм;

Б експресіонізм;

В неокласицизм;

Г неоромантизм.

2. Укажіть, у якому віці М. Рильський випустив свою першу поетичну збірку “На білих островах”.

А у 15 років;

Б у 17 років;

В у 19 років;

Г у 25 років.

3. У якій поезії М. Рильського простежується тема “красивого” і “корисного”?

А “Яблука доспіли, яблука червоні…”;

Б “Троянди й виноград”;

В “Шопен”;

Г “На узліссі”.

4. Укажіть вид римування у творі “Слово про рідну матір”.

А Перехресне;

Б суміжне;

В кільцеве;

Г білий вірш.

5. До якої поетичної збірки М. Рильського увійшла поезія “Яблука доспіли, яблука червоні”?

А “Під осінніми зорями”;

Б “Синя далечінь”;

В “Крізь бурю й сніг”;

Г “Тринадцята весна”.

6. Визначте тему поезії М. Рильського “Яблука доспіли, яблука червові…”.

А Пора достигання плодів – пора щедрості і краси;

Б прощання ліричного героя з коханою, кінець любові;

В зародження юнацького кохання ліричного героя;

Г розмірковування ліричного героя над етапом зрілості людини.

7. У якому творі М. Рильського звучить ідея утвердження безсмертя України і впевненості в перемозі над фашизмом?

А В ідилії “На узліссі”;

Б у поемі “Слово про рідну матір”;

В у поезії “Третє цвітіння”;

Г в елегії “Коли копають картоплю”;

Д у поезії “Поетичне мистецтво”.

8. Укажіть, до якої класичної форми звертається М. Рильський упродовж свого творчого життя.

А Секстина;

Б терцет;

В тріолет;

Г рондель;

Д сонет.

9. Визначте художньо-виражальний засіб, використаний М. Рильським у фрагменті поезії “Поетичне мистецтво”.

Слова повинні буть покірні

Чуттям і помислам твоїм,

І рими мусять бути вірні…

А Метафора;

Б оксиморон;

В порівняння;

Г гіпербола;

Д епітет.

10. У кого пропонує вчитися мовній майстерності М. Рильський – автор поезії “Мова”?

А В упорядників словників Грінченка і Даля;

Б у Сковороди;

В у давньогрецьких ораторів; у матері;

Г у народу.

11. Розмістіть збірки М. Рильського в порядку їх виходу у світ.

А “Гомін і відгомін”

Б “Синя далечінь”

В “Під осінніми зорями”

Г “Троянди й виноград”

Д “Далекі небосхили”

12. Установіть відповідність між наведеними рядками і назвою твору М. Рильського.

1 “Поцілуй востаннє, обніми востаннє;

Вміє розставатись той, хто вмів любить”

2 “Настане день, настане час –

І розіллється знов медами

Земля, що освятив Тарас

Своїми муками-ділами”

3 “Люблю свій сон і вас люблю за нього,

Примхливий худорлявий музиканте”

4 “Ми працю любимо, що в творчість перейшла,

І музику палку, що ніжно серце тисне”

А “Троянди й виноград”

В “Шопен”

В “Яблука доспіли, яблука червоні… “

Г “Слово про рідну матір”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Тема 23. Максим Рильський (1895 – 1964) – IV. Новітня українська література
Тема 23. Максим Рильський (1895 – 1964) – IV. Новітня українська література
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email