|  | 

Глаголиця

Глаголиця – давня система слов’янського письма. Назва етимологічно пов’язується із словом “глаголь”, тобто “слово”. Були спроби вивести її джерела з візантійського курсиву (В.

Ягіч), з коптського письма (П. Фортунатов), з комбінації елементів грецького курсиву, уставу і орієнтальних елементів. Є два види Г.: кругла (старша, або болгарська) та гранчаста (молодша, або хорватська). Г. була давно замінена кирилицею під візантійським впливом і більше збереглася на заході слов’янського світу.

Нею написані найдавніші пам’ятки староболгарської мови і найдавніші слов’янські пам’ятки взагалі.
Глаголиця