|  | 

Ідейно-художній аналіз творів на уроках української літератури

Художній аналіз вірша

За допомогою яких художніх засобів автор досягає яскравості, виразності зображуваного? Знайди епітети, метафори. Визнач їх роль у тексті. Для чого письменниця використовує речення з емоційним забарвленням?

Яку роль відіграє у вірші природа?

Основні вимоги до читця

1. Образно мислити, а відтак емоційно збуджуватися.

2.. Швидко переключатися з одного емоційного стану в інший.

Читати чітко, виразно, добре поставленим голосом. Постійно вдосконалювати техніку читання. Мати постійний зоровий контакт з аудиторією.

Міміка має сама виникнути з почуттів автора. Жести – доречні. Поза, манери – стримані й невимушені.

Схема розгляду біографії письменника

Чим характерна історична епоха, в яку жив письменник? Сім’я, в якій формувався і розвивався його внутрішній світ. Де, коли і яку освіту здобув? Роль книги в його самовихованні. Життєві віхи біографії (дати).

Скласти опорний конспект у вигляді хронологічної таблиці. Люди, з якими спілкувався, дружив. Що любив і що ненавидів письменник? Громадянська активність.

Творча праця письменника (жанрове багатство, публіцистика, переклади). Естетичний ідеал письменника (його уявлення про справедливий соціальний лад, гармонійно розвинену людину, стосунки між людьми). Життя письменника. Який поштовх воно дало мені для роздумів над

Своїм життям?

Аналіз прозового твору

Жанр. Життєва основа. Тема. Проблематика.

Особливості сюжету і композиції (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка). Роль позасюжетних елементів (епіграф, авторські роздуми та відступи, присвята, описи, назва твору). Система образів.

Провідна думка.

Схема аналізу художніх образів

“Анкетна” характеристика героя (хто? звідки? якого роду? чим займається?)

Персонаж епізодичний, другорядний чи головний.

Чи є в нього прототип?

Портрет героя (відповідність чи не відповідність його внутрішньому світу).

Характер персонажа поданий у розвитку чи епізодично.

Соціальне звучання образу.

Пов’язані з даним героєм проблеми, які порушує автор.

Психологічна складність характеру (духовне багатство, моральна краса чи потворність, їх співвідношення в душі героя).

Місце і роль персонажа в сюжеті. Чим пов’язаний він з іншими героями (зв’язком життєвим, емоційним, духовним)?

Мова як засіб самовираження персонажа.

Ставлення до нього інших дійових осіб.

Ставлення автора до свого героя.

Актуальність проблем, порушених письменником через даний персонаж.

З якими відомими вам героями перегукується образ даного твору? Що в них спільного, а що відмінного?

Моє сприйняття героя.

Схема аналізу епічного твору

Автор, його місце в літературі.

Автобіографічні та біографічні відомості, пов’язані з життєвою основою твору.

Соціально-суспільні умови, в яких був написаний твір.

Назва твору(алегорична, символічна, метафорична, сюжетна, влучна(чи ні), образна(чи ні).

Жанрові особливості.

Тема.

Ідея.

Художній конфлікт (соціальний, побутовий, психологічний).

Композиція(експозиція, зав’язка конфлікту, розвиток дії, кульмінація, розв’язка конфлікту).

Правда та художній вимисел.

Проблематика твору.

Аналіз художніх образів.

Мова автора як своєрідність його індивідуального почерку; описи та ліричні відступи.

Народність твору.

Аналіз художніх образів.

Мова автора як сворідність його індивідуального почерку; описи та ліричні відступи.

Народність твору.

Роль твору в суспільному житті свого часу.

Актуальність (чи ні) його для сучасників.

Вплив яких відомих авторів відчувається (чи ні) в даному творі.

Відгуки критиків та інших діячів мистецтва.

Екранізації та сценічні постановки (якщо є). Чим авторський задум відрізняється від режисерського втілення.

Мої думки з приводу прочитаного.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Твір на тему: Ідейно-художній аналіз творів на уроках української літератури
Ідейно-художній аналіз творів на уроках української літератури
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email