|  | 

Ой Морозе, Морозенку Скорочено

Ой Морозе, Морозенку, Ти славний козаче, За тобою, Морозенку, Вся Вкраїна плаче. Не так тая Україна,

Як та стара мати, Заплакала Морозиха, Та стоячи біля хати. Ой з-за гори та з-за кручі Буйне військо виступає. Попереду Морозенко Сивим конем виграває.

То не грім в степу грохоче.

То не хмара світ закрила, – То татар велика сила Козаченьків обступила. Бились наші козаченьки До ночі глухої, – Полягло наших чимало, А татар утроє. Не вернувся Морозенко,

Голова завзята. Замучили молодого Татари прокляті. Вони його не стріляли І на часті не рубали, Тільки з нього, молодого, Живцем серце виривали.

Поставили Морозенка На Савур-могилу. “Дивись тепер, Морозенку, Та на свою Україну!” Вся ти єси, Україно, Славою покрита, Тяжким горем, та сльозами. Та кров’ю полита! І поки над білим світом

Світить сонце буде, – Твої думи, твої пісні Не забудуть люди.

Коментар Інколи козакам доводилося вступати у спілку з татарською ордою проти переважаючого польського війська. Але татари часто зраджували своїх союзників, продовжували грабувати українські землі й нищити козацькі загони. Так трапилося і з загоном Морозенка.

Мужній козацький ватажок загинув за свою Україну, але люди його ніколи не забудуть. У пісні вжитий оригінальний прийом заперечного порівняння:

То не грім в степу грохоче, То не хмара світ закрила, – То татар велика сипа Козаченьків обступила. Є багато й інших характерних для народної пісні художніх засобів – звертання, повтори, зменшувально-пестлйві слова, епітети та інверсія, окличні речення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Ой Морозе, Морозенку Скорочено
Ой Морозе, Морозенку Скорочено
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email