|  | 

ОРНАМЕНТАЛЬНИЙ СТИЛЬ

ОРНАМЕНТАЛЬНИЙ СТИЛЬ – стиль, характерний для літератури Київської Русі XII ст. Його основними ознаками є мозаїчність, використання старого матеріалу як прикраси нового твору, вільне зміщення в часі, смілива зміна теми, включення до оповіді численних відгалужень від основної теми, символічність відтворення дійсності тощо.

Творам, написаним у XII ст., притаманні нагромадження прикрас, гіперболізація, протиставлення, ускладнений синтаксис, яскрава ритмізація мови. У них цінується не дотримання традицій, а новації.

Ознаки орнаментального стилю чітко проявилися в проповідях Кирила Туровського, Климента Смолятича, Серапіона та ін., у “Києво-Печерському патерику”, в літописах (Галицько-Волинський, Київський), молитвах і навіть у юридичних пам’ятках.

Найвизначнішою пам’яткою, в якій орнаментальний стиль відбився з найбільшою повнотою, є “Слово о полку Ігоревім”. Із цим стилем пов’язане так зване “плетеніє словес”.

Елементи орнаментального стилю “відновилися” в творчості українських і російських письменників першої третини XX ст. (Г. Михайличенко, М. Хвильовий, Г. Косинка, М. Яловий, Ю. Яновський, Б. Антоненко-Давидович, Андрій Бєлий, О. Ремізов, Вс. Іванов, Б. Пільнякта ін.).

Літ.: Лихачев Д. С. Позика древнерусской литературм. М., 1979; Бахматова Г. М. Російська орнаментальна проза: світовідчуття на межі епох // Рад. літературознавство. 1988. № 10; Бахматова Г. М. Український орнаменталізм: загальне і своєрідне (До проблеми концептуальності стилю) // Рад. літературознавство. 1989; Чижевський Д. І. Історія української літератури: Від початків до доби реалізму.

Тернопіль, 1994.

М. Сулима

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: ОРНАМЕНТАЛЬНИЙ СТИЛЬ
ОРНАМЕНТАЛЬНИЙ СТИЛЬ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email