|  | 

Що вивчає поетика?

<

p>Поетика як розділ літературознавчої науки вивчає сам феномен художнього твору. Ця дисципліна існує і в теорії (теоретична поетика), і в історії літератури (історична поетика). Перша досліджує художній світ твору: звуковий – фоніку, ритміку, строфіку, метрику; словесний – особливості лексики, синтаксису твору; образний – персонажі, їх дії, вчинки, сюжет і композицію з метою зіставити усі ці елементи з художнім цілим. Друга вивчає еволюцію окремих поетичних прийомів. Поетика – найстарша з літературознавчих дисциплін.

Ще у IV ст. до н. є. Арістотель написав трактат “Про мистецтво поезії”, який часто називають “Поетикою”. Ця праця містить і певні вимоги до художньої творчості взагалі, й одне з перших відомих нам теоретичних обгрунтувань своєрідності літератури, і дослідження найпомітніших здобутків давньогрецької літератури. Отже, в античні часи поетика охоплювала значне коло питань, а в сучасній науці це поняття має кілька значень. Перше з них – це теорія літератури взагалі; друге – найбільш поширене – розділ науки про літературу, в якому розглядаються проблеми стилістики, сюжетики, віршування; трете – художня система письменника, літературної епохи, окремого жанру, конкретного твору (поетика Шевченка, поетика українського символізму, поетика новели кінця XIX – початку XX ст., поетика “Міста” В. Під-могильного тощо). Мета наукової поетики – зрозуміти ху-дожній твір, правильно інтерпретувати й оцінити його.

Досягається це поглибленим вивченням тексту.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Що вивчає поетика?
Що вивчає поетика?
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email