|  | 

Контроль навчальних досягнень (усне опитування). Творчість А. Чайковського, М. Стельмаха, Гр. Тютюнника

УРОК 36

Тема. Контроль навчальних досягнень (усне опитування). Творчість А. Чайковського, М. Стельмаха, Гр.

Тютюнника.

Мета. Перевірити рівень навчальних досягнень з вивчених тем; розвивати гуманітарну культуру та творчі здібності учнів; формувати в них світоглядні засади.

Тип уроку: контроль навчальних досягнень.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Оголошення теми і мети уроку.

III. Перевірка рівня навчальних досягнень учнів з тематичного блоку (на цю форму роботи бажано виділити два уроки).

Початковий. і середній рівні.

Орієнтовні індивідуальні картки.

Картка 1

1. Розкажіть про життя і літературну діяльність Григора Тютюнника.

2. До якого жанру належить твір А. Чайковського “За сестрою” і чому?

Картка 2

1. Створіть коротке зв’язне висловлювання про життя і творчість М. Стельмаха.

2. Добро і зло в житті Климка. (За твором “Климко” Гр. Тютюнника).

Картка З

1. Коротко розкажіть, як Климко і Зульфат допомогли своїй вчительці Наталі Миколаївні.

2. Чим мені подобається Михайлик – герой твору “Гуси-лебеді летять”?

Картка 4

1. Що таке повість? Які види повісті ви знаєте? Наведіть приклад.

2. Коротко розкажіть, як малий Михайлик поставився до жебраків (М. Стельмах “Гуси-лебеді летять”).

Картка 5

1. Продовжіть речення: “Андрій Чайковський усе своє життя жив за принципами…”.

2. Дядько Себастіян – вихователь Михайлика (“Гуси-лебеді летять” М. Стельмаха).

Картка 6

1. Що спонукало Чайковського до написання історичних творів?

2. Чому Климко – герой однойменного твору Гр. Тютюнника – не залишився жити в тітки Марини?

Картка 7

1. Висловіть власне судження про мужність і лицарську відвагу Павлуся – героя твору “За сестрою” А. Чайковського.

2. Шанобливе ставлення людини до природи у творі М. Стельмаха “Гуси-лебеді летять”.

Картка 8

1. За яких обставин познайомилися Михайлик і Люба? Що поєднує цих персонажів?

2. Які провідні риси козаків-запорожців ви можете назвати? (А. Чайковський “За сестрою”).

Картка 9

1. Складіть 4 запитання за твором “Климко” Гр. Тютюнника і запропонуйте їх класові.

2. Що таке героїко-романтична повість? Поясніть на прикладі.

Картка 10

1. Розкажіть про основні елементи композиції (сюжет і позасюжетні елементи).

2. Які звичаї та традиції українського народу відображено у повісті “Гуси-лебеді летять” М. Стельмаха?

Достатній рівень. Виступи учнів, у яких вони аналізують та аргументовано доводять, чому вивчений твір з цього тематичного блоку є для них улюбленим, або що саме з цього твору їх найбільше вразило.

Високий рівень. Розгорнута відповідь на одне або два питання.

1. Які моральні цінності варто взяти у спадок з козацьких часів (А. Чайковський “За сестрою”)?

2. Які особливості має пригодницька повість?

3. Розкрийте поняття “головний герой літературного твору”.

4. Який твір про минуле українського народу ви читали? Які роздуми він викликав? Назвіть епізоди, які вразили вас.

Чим саме?

5. Який літературний герой з вивченого блоку є вашим улюбленим і чому ви обрали саме його? Яке враження він на вас справив?

6. Чому тема війни займає особливе місце у творчості Гр. Тютюнника?

7. Чи є повість “Гуси-лебеді летять” М. Стельмаха автобіографічною? Чому ви так вважаєте?

8. За якими законами треба жити людям, аби щороку лебеді нам приносили на своїх крилах “і весну, і життя”?

9. Чи погоджуєтесь ви з думкою, що Гр. Тютюнник – майстер творення відтінків художньої деталі?

10. Як пов’язаний сюжет повісті “Климко” з біографією Гр. Тютюнника?

11. Які чесноти Климка важливі для мене сьогодні?

12. Я порадив би прочитати друзям повість…, бо…

IV. Домашнє завдання.

Прочитати повість “Вогник далеко в степу” Гр. Тютюнника (скорочено).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Контроль навчальних досягнень (усне опитування). Творчість А. Чайковського, М. Стельмаха, Гр. Тютюнника
Контроль навчальних досягнень (усне опитування). Творчість А. Чайковського, М. Стельмаха, Гр. Тютюнника
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email