|  | 

М. ХВИЛЬОВИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “Я (РОМАНТИКА)”

Тема. М. ХВИЛЬОВИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “Я (РОМАНТИКА)”

Варіант 1

1. Народився М. Хвильовий 19 грудня 1893 року…

А На Миколаївщині.

Б Харківщині.

В Сумщині.

Г Черкащині.

2. Першими поетичними збірками М. Хвильового вважаються…

А “Молодість” і “Досвітні симфонії”.

Б “Старі поезії” і “Камо грядеши”.

В “Осінь” і “Сині етюди”.

Г “Думки проти течії” і “Апологети писаризму”.

3. За світовідчуттям М. Хвильовий був…

А Неокласиком.

Б Імпресіоністом.

В Футуристом.

Г Романтиком.

4. Літературну діяльність М. Хвильового можна співвіднести з творчістю…

А Панаса Мирного.

Б М. Коцюбинського.

В В. Стефаника.

Г П. Тичини.

5. Переслідування М. Хвильового і його прибічників відбулося через:

А Звинувачення у прагненні відокремити українську культуру від російської, протиставити два народи один одному.

Б Розповсюдження листівок, де зазначалася критика полі­тики Сталіна.

В Намагання зрадити ідеям комунізму.

Г Те, що вони виступали проти колективізації на селі.

6. Батько М. Хвильового прищепив синові любов…

А До ковальської справи.

Б Української музики і живопису.

В Фольклористики та етнографії.

Г Надбань світової культури.

7. Мати героя твору “Я (Романтика)” М. Хвильового є прообразом…

А Краси природи.

Б Надзвичайної Марії.

В Дівочої краси і вірності.

Г Усього знедоленого і пригнобленого.

8. Герой твору “Я (Романтика)” М. Хвильового вважає себе не тіль­ки чекістом, але й:

А Мудрим керівником.

Б Відповідальним і вимогливим службовцем.

В Людиною.

Г Романтиком.

9. Трибунал (М. Хвильовий “Я (Романтика)”) було названо чорним через його…

А Страшні, хибні справи.

Б Темний одяг військових.

В Таємничу діяльність.

Г Антиполітичну спрямованість.

10. Кого не розстрілювали чекісти (М. Хвильовий “Я (Романти­ка)”)?

А Двох теософів.

Б Крамаря ікс.

В Черниць.

Г Революціонера-зрадника.

11. Про кого Я (М. Хвильовий “Я (Романтика)”) зазначив: “Це сто­рожі моєї душі” ?

А Про доктора Тагабата і Андрія.

Б Дегенерата і доктора Тагабата.

В Версальця і чекіста.

Г Й. Сталіна і його прибічників.

12. Скільки смертей “на совісті” Я (М. Хвильовий “Я (Романтика)”)?

А Цього не можна вирахувати.

Б Тьма.

В Шість мільйонів.

Г Мільярд.

Варіант 2

1. Микола Григорович учився в Охтирській гімназії, але атестата не одержав через:

А Погіршений стан здоров’я (тривалу хворобу).

Б Систематичні пропуски занять без поважних причин.

В Ведення пропаганди серед селянства, бунтарську вдачу.

Г Власне небажання продовжувати навчання.

2. Яке питання порушив М. Хвильовий під час дискусії, намагаючись повернути рідну літературу на самостійний шлях розвитку?

А “Європа чи просвіта?”.

Б “Реалізм чи романтизм?”.

В “Об’єктивізм чи суб’єктивізм?”.

Г “Правда чи брехня?”

3. За своїми політичними переконаннями М. Хвильовий…

А Шовініст.

Б Соціаліст.

В Буржуазний націоналіст.

Г Український комуніст.

4. Писати художні твори М. Хвильовий розпочав…

А 3 1921 року.

Б 1917 року.

В 1919 року.

Г 1925 року.

5. “Основоположником справжньої нової української прози” на­звав М. Хвильового….

А Є. Плужник.

Б О. Білецький.

В О. Гончар.

Г Д. Павличко.

6. Новела “Я (Романтика)” М. Хвильового передала його…

А Роздуми над вчинками і поведінкою більшовиків.

Б Міщансько-обивательські погляди.

В Слабкість перед такими як доктор Тагабат.

Г Тривогу, сумління, роздвоєність душі.

7. Штаб чекістів (М. Хвильовий “Я (Романтика)”) був розташова­ний…

А У старій школі.

Б Зруйнованій ворогом лікарні.

В Будинку розстріляного шляхтича.

Г Приміщенні редакції газети “Більшовик”.

8. Твір “Я (Романтика)” М. Хвильовий присвятив…

А Усім чекістам.

Б Матерям військових.

В Цвітові яблуні.

Г Усім тим, хто мріяв про щасливе майбутнє.

9. Назвіть героя твору за поданою портретною характеристикою: “Низький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся й приплюснутий ніс”.

А Андрій.

Б Доктор Тагабат.

В Версалець.

Г Дегенерат.

10. Як поставився Я, герой твору “Я (Романтика)” М. Хвильового, до того, що йому необхідно було розстріляти свою матір?

А Він зберіг їй життя.

Б Замінив розстріл на довічне ув’язнення.

В Посприяв тому, щоб вона емігрувала за кордон.

Г Виконав цей вирок особисто.

11. У чому полягає трагізм Я (М. Хвильовий “Я (Романтика)”)?

А У зрадництві комуні.

Б Непорозумінні з доктором Тагабатом і Андрієм.

В Його безвихідному становищі, у якому він опинився.

Г Власній деградації.

12. М. Хвильовий – організатор найпотужнішої літературної структури…

А ВАПЛІТЕ.

Б ВУСПП.

В МАРС.

Г АСПИС.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: М. ХВИЛЬОВИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “Я (РОМАНТИКА)”
М. ХВИЛЬОВИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “Я (РОМАНТИКА)”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email