|  | 

Л. КОСТЕНКО “ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “ПАСТОРАЛЬ XX СТОРІЧЧЯ”, “ТУТ ОБЕЛІСКІВ ЦІЛА РОТА”, “ЖИТТЯ ІДЕ І ВСЕ БЕЗ КОРЕКТУР”, “СВІТЛИЙ СОНЕТ”, “ВЖЕ ПОЧАЛОСЬ, МАБУТЬ, МАЙБУТНЄ”, “РОЗКАЖУ ТОБІ ДУМКУ ТАЄМНУ…”, “МАРУСЯ ЧУРАЙ”

Тема. Л. КОСТЕНКО “ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “ПАСТОРАЛЬ XX СТОРІЧЧЯ”, “ТУТ ОБЕЛІСКІВ ЦІЛА РОТА”, “ЖИТТЯ ІДЕ І ВСЕ БЕЗ КОРЕКТУР”, “СВІТЛИЙ СОНЕТ”, “ВЖЕ ПОЧАЛОСЬ, МАБУТЬ, МАЙБУТНЄ”, “РОЗКАЖУ ТОБІ ДУМКУ ТАЄМНУ…”, “МАРУСЯ ЧУРАЙ”

Варіант 1

1. Для Л. Костенко безкомпромісність – це…

А Основна риса героїв її творів.

Б Лейтмотив поетичної діяльності поетеси.

В Уособлення власної життєвої місії.

Г Пароль віршів митця.

2. Визначте першу збірку творів Ліни Василівни.

А “Сад нетанучих скульптур”.

Б “Проміння землі”.

В “Мандрівники серця”.

Г “Вітрила”.

3. Л. Костенко – не тільки ніжний лірик, але й…

А Драматург.

Б Публіцист.

В Філософ.

Г Критик.

4. У творі Л. Костенко “Пастораль XX сторіччя” майстерно поєд­нано…

А Тепле співчуття з тверезою розважливістю.

Б Черствість і безсердечність людей.

В Сила волі і стійкість духу.

Г Епічність з глибоким ліризмом.

5. Зазначте рядки поезії Л. Костенко “Тут обелісків ціла рота”, які є кульмінаційним її центром.

А “Тут обелісків ціла рота, / Стрижі над кручею стрижуть”.

Б “Хтось, може, винен перед ними. / Хтось, може щось колись забув”.

В “Лежать наморені солдати, / а не проживши й півжиття!”

Г “Хтось, може, має яку звістку, / які несказані слова…”.

6. Сприймаючи поезію JI. Костенко “Розкажу тобі думку таємну”, читач спостерігає народження в свідомості ліричної героїні…

А Смутку і розчарування.

Б Дивного здогаду.

В Пам’ятної події у її житті.

Г Планетарного мислення.

7. Світлою і водночас трагічною постаттю ввійшла в нашу історію легендарна поетеса-співачка Маруся Чурай…

А 3 Новгорода.

Б Києва.

В Умані.

Г Полтави.

8. За жанровою спрямованістю поезія JI. Костенко ” Вже почалось, мабуть, майбутнє”…

А Інтимна.

Б Громадянська.

В Філософська.

Г Пейзажна.

9. За жанром твір Л. Костенко “Життя іде і все без коректур” – вірш…

А Одкровення.

Б Роздум.

В Вирок.

Г Епіграма.

10. Визначте жанр твору JI. Костенко “Маруся Чурай”.

А Історико-трагічна поема.

Б Історичний роман-хроніка.

В Історичний роман у віршах.

Г Драматична поема.

11. Характерною особливістю поезії Л. Костенко “Світлий сонет”… А Є своєрідність композиції.

Б Афористичність мови, оригінальність рим.

В Пафосність.

Г Алегоризм художніх деталей.

12. Найбільшим злочином Маруся Чурай вважає для себе (Л. Кос­тенко “Маруся Чурай”)…

А Підступність.

Б Улесливість.

В Крадіжку.

Г Зраду.

Варіант 2

1. Народилася письменниця…

А На Сумщині.

Б Прикарпатті.

В Херсонщині.

Г Київщині.

2. У часи, коли ідеологічний контроль над словом і думкою люди­ни після короткої хрущовської “відлиги” знову став тотальним, Л. Костенко у багатьох своїх віршах промовляє “від імені болю”, про що підкреслив…

А А. Малишко.

Б А. Макаров.

В Д. Павличко.

Г Гр. Тютюнник.

3. Ліна Василівна є представником…

А Неокласиків.

Б Авангардистів.

В Шістдесятників.

Г Футуристів.

4. Визначте віршовий розмір поезії Л. Костенко ” Пастораль XX сторіччя”.

А П’ятистопний анапест.

Б Чотиристопний ямб.

В Чотиристопний хорей.

Г П’ятистопний дактиль.

5. Тишу обелісків на кладовищі стережуть (Л. Костенко “Тут обе­лісків ціла рота”)…

А Стрижі.

Б Сумні зорі.

В Дуби і ясени.

Г Високі цвинтарні ворота.

6. Кожна людина у своєму житті, на думку поета, мусить (“Життя іде і все без коректур”)…

А Опанувати рідну мову.

Б Здобути освіту.

В Подбати про довкілля.

Г Оволодіти певними професійними навичками.

7. Кому з героїв твору JI. Костенко “Маруся Чурай” доручено виклопотати в гетьмана помилування Марусі Чурай?

А Лесю Черкасу.

Б Івану Іскрі.

В Пушкару.

Г Якиму Шибалисту.

8. Л. Костенко у творі “Вже почалось, мабуть, майбутнє” закли­кає…

А Збагачуватись духовними цінностями, які роблять людину людиною.

Б Нести відповідальність кожного за свою працю.

В Захищати архітектурні пам’ятки рідного краю.

Г Боротися проти кривди, несправедливості, не боятися важ­ких випробувань.

9. За жанровою спрямованістю твір Л. Костенко “Розкажу тобі дум­ку таємну” – це вірш…

А Заклик.

Б Напучування.

В Благання.

Г Мініатюра.

10. За “Марусю Чурай” Л. Костенко пошанована…

А Державною премією України імені Т. Шевченка.

Б Премією Франческа Петрарки.

В Премією Лесі Українки.

Г Цінним подарунком.

11. Композиційно твір Л. Костенко “Маруся Чурай” складається… А Із вступу, п’яти розділів, епілогу.

Б Двох вступів і трьох розділів.

В Дев’яти розділів, різних за обсягом.

Г Одинадцяти розділів.

12. Розчарування сімнадцятирічної дівчини виникло у коханні че­рез те (Л. Костенко “Світлий сонет”), що:

А Вона сприймала любов не так, як її хлопець.

Б Герой не відповідав взаємністю на щирість закоханої.

В Героїня прагнула заволодіти серцем досить багатого чоло­віка.

Г Батьки не дозволяли їй насолоджуватися цим почуттям.

Варіант З

1. Для волелюбної музи JI. Костенко характерно…

А Самозреченість.

Б Стандартизація.

В Спрощення.

Г Неповторність.

2. Перші поезії Л. Костенко були опубліковані…

А У 1938р.

Б 1946р.

В 1950р.

Г 1940 р.

3. Поезія Л. Костенко має особливість…

А Глобально відтворювати внутрішній світ людських взаємин.

Б Констатувати причини трагічної роздвоєності між уявлен­нями про норми моральної людської поведінки та обов’яз­ком її виконання.

В Викривати фальшиве народолюбство лібералів.

Г Не копіювати реальність.

4. Характеризуючи загиблих хлопців (“Пастораль XX сторіччя”), Л. Костенко зазначила, що вони…

А Тільки-но пішли до школи.

Б Сумлінно ставилися до роботи.

В Необережно повели себе з незнайомими предметами.

Г Були козацького доброго крою.

5. Для поетичної форми вірша Л. Костенко “Тут обелісків ціла рота” характерна…

А Надзвичайна простота.

Б Гнівна пафосність.

В Народнопісенна основа.

Г Лірична окриленість.

6. Із сердечною стурбованістю і добротою авторка поезії зверта­ється (Л. Костенко “Життя іде і все без коректур”)…

А До дітей, які щойно розпочинають власний життєвий шлях. Б Людей похилого віку з багатим досвідом.

В Майбутнього покоління.

Г Побратима-творця.

7. Сюжет Марусиної пісні “Ой не ходи, Грицю…” (Л. Костенко “Маруся Чурай”) поклала в основу свого твору…

А Леся Українка “Бояриня”.

Б О. Кобилянська “У неділю рано зілля копала”.

В Марко Вовчок “Інститутка”.

Г О. Кобилянська “Людина”.

8. Поезія Л. Костенко “Вже почалось, мабуть, майбутнє” належить до циклу віршів поетеси…

А “Тихе сяйво над моєю долею”.

Б “Обличчя Сувида”.

В “Руки на клавіші слова кладу”.

Г “Пам’яті безсмертна діорама”.

9. У змісті поезії “Розкажу тобі думку таємну” Л. Костенко відтворено…

А Сердечну стурбованість і доброту героїні.

Б Піднесений психологічний стан дівчини.

В Тугу за безповортно загубленим коханням.

Г Власні найсвітліші почуття письменниці, їх щирість.

10. Сльози закоханої героїні (Л. Костенко “Світлий сонет”) порівнюються у творі…

А Із сяйвом смарагдів.

Б Золотими зірками.

В Краплями ранкової роси.

Г Квітом вишні.

11. Під час суду Маруся (Л. Костенко “Маруся Чурай”) відчуває полегкість, бо:

А Прагнула свободи.

Б Серед люду побачила тих, хто намагався її захистити і ви­правдати.

В Тюрма для неї – свобода.

Г Мати молилась за щасливу долю своєї дочки.

12. У творі “Маруся Чурай” Л. Костенко відображується боротьба українського народу під керівництвом Б. Хмельницького…

А 3 монголо-татарами.

Б Печенігами і варягами.

В Турками.

Г Ляхами.

Варіант 4

1. Поетеса відвідувала літературну студію при Спілці письменни­ків України під час:

А Захоплення поезіями вірменського поета Паруйра Севака. Б Педагогічної діяльності в школі.

В Занять у драмгуртку.

Г Навчання у школі.

2. У 1963 році разом з А. Добровольським Л. Костенко створила сценарій фільму…

А “Перевірте свої годинники”.

Б “Зоряний інтеграл”.

В “Проміння землі”.

Г “Княжа гора”.

3. Світовий конгрес українців (Торонто, 1998р.) нагородив письменницю найвищою своєю відзнакою – медаллю…

А Святого Володимира.

Б Ярослава Мудрого.

В Олександра Невського.

Г Княгині Ольги.

4. Укажіть троп, який містить рядок з поезій Л. Костенко “Пас­тораль XX сторіччя”: “Коли зносили їх, навіть сонце упало ниць”.

А Гіпербола.

Б Метафора.

В Синекдоха.

Г Епітет.

5. “Маруся Чурай” Л. Костенко – художня енциклопедія життя українського народу…

А Середини XVII століття.

Б Кінця XVII – початку XVIII ст.

В Кінця XVIII ст.

Г Початку XIXст.

6. Гуманістичний пафос твору JI. Костенко “Життя іде і все без коректур”, його ідейний наголос містять рядки…

А “Життя іде і все без коректур, / і як напишеш, так воно і буде”.

Б “Не бійся правди, хоч яка гірка, / не бійся смутків, хоч вони, як ріки”.

В “Єдиний, хто не втомлюється – час, / А ми живі, нам треба поспішати”.

Г “Людині бійся душу ошукать, / бо в цьому схибиш – то уже навіки”.

7. Чим, на думку поетеси, вимірюється справжнє кохання? (Л Костенко “Світлий сонет”)

А Матеріальним благополуччям.

Б Оптимізмом.

В Вірністю.

Г Надією.

8. Укажіть тип римування уривку з твору Л. Костенко “Вже поча­лось, мабуть, майбутнє”: “Любіть травинку і тваринку, / І сон­це завтрашнього дня, / Вечірню в попелі жаринку, / Шляхетну інохідь коня”.

А Суміжне.

Б Білий вірш.

В Кільцеве.

Г Перехресне.

9. Укажіть художній троп, який відсутній у вірші Л. Костенко “Роз­кажу тобі думку таємну “.

А Повтори.

Б Оксюморон.

В Метафора.

Г Епітет.

10. Хто із героїв твору Л. Костенко “Маруся Чурай” зазначив, що серце у Марусі “горде і трудне”?

А Мати героїні.

Б Бобренчиха.

В Лесь Черкес.

Г Пушкар.

11. Правдиве змалювання страхітливих руйновищ на Україні міс­тить розділ твору Л. Костенко “Маруся Чурай”…

А “Облога Полтави”.

Б “Проща”.

В “Дідова балка”.

Г “Сповідь”.

12. Укажіть тип римування уривку з поезії Л. Костенко “Тут обе­лісків ціла рота”, рядки з якого наведено: “Звання і прізвища, і дати. / Печалі бронзове лиття. / Лежать наморені солдати, / А не проживши й півжиття!”

А Суміжне.

Б Білий вірш.

В Перехресне.

Г Кільцеве.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Л. КОСТЕНКО “ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “ПАСТОРАЛЬ XX СТОРІЧЧЯ”, “ТУТ ОБЕЛІСКІВ ЦІЛА РОТА”, “ЖИТТЯ ІДЕ І ВСЕ БЕЗ КОРЕКТУР”, “СВІТЛИЙ СОНЕТ”, “ВЖЕ ПОЧАЛОСЬ, МАБУТЬ, МАЙБУТНЄ”, “РОЗКАЖУ ТОБІ ДУМКУ ТАЄМНУ…”, “МАРУСЯ ЧУРАЙ”
Л. КОСТЕНКО “ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “ПАСТОРАЛЬ XX СТОРІЧЧЯ”, “ТУТ ОБЕЛІСКІВ ЦІЛА РОТА”, “ЖИТТЯ ІДЕ І ВСЕ БЕЗ КОРЕКТУР”, “СВІТЛИЙ СОНЕТ”, “ВЖЕ ПОЧАЛОСЬ, МАБУТЬ, МАЙБУТНЄ”, “РОЗКАЖУ ТОБІ ДУМКУ ТАЄМНУ…”, “МАРУСЯ ЧУРАЙ”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email