|  | 

О. ГОНЧАР. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “СОБОР”

Варіант 1

1. О. Т. Гончар, за свідченням офіційних документів, народився…

А На Сумщині.

Б Дніпропетровщині.

В Львівщині.

Г Тернопільщині.

2. Олесь – це літературне ім’я, подароване Гончарові під час пер­шої зустрічі з молодим талантом…

А О. Фадєєвим.

Б Л. Смілянським.

В Ю. Яновським.

Г А. Малишком.

3. З 1938 року О. Гончар навчається…

А У Ніжинському педагогічному інституті.

Б Харківському університеті.

В Інституті журналістики у Львові.

Г Полтавському педагогічному коледжі.

4. Перше бойове загартування сержант-міноментник О. Гончар одержав у боях…

А За Харків.

Б Одесу.

В Луганськ.

Г Київ.

5. Найпліднішими для О. Гончара як митця були…

А 60-ті Pp.

Б 70-ті pp.

В 80-ті pp.

Г 50-ті pp.

6. Витязем молодої української поезії О. Гончар назвав…

А В. Стуса.

Б В. Симоненка.

В І. Драча.

Г Л. Костенко.

7. Роман “Собор” О. Гончара був написаний…

А У 1968р.

Б 1960 р.

В 1966 р.

Г 1985р.

8. За жанром “Собор” О. Гончара – це роман…

А Соціально-побутовий.

Б Епопея.

В Трагедія.

Г Проблемно-філософський.

9. Боротьба Миколи та Ельки з бандитизмом і правопорушенням у романі “Собор” О. Гончара…

А Є кульмінацією.

Б Розв’язкою.

В Зав’язкою.

Г Розвитком дії.

10. У творі “Собор” О. Гончара згадуються такі історичні постаті, доля яких була пов’язана із собором.

А Денікін і Бандера.

Б Махно і Яворницький.

В Мазепа і Петлюра.

Г Петро І і Хмельницький.

11. Кому з героїв твору О. Гончара “Собор” належать слова: “Собо­ри душ своїх бережіть, друзі… Собори душ!”?

А Учителю математики.

Б Бригадиру водостанції.

В Ягору Картатому.

Г Ельці.

12. Яка риса не притаманна Володьці Лободі? (О. Гончар “Собор”)

А Розум.

Б Щирість.

В Винахідливість.

Г Неврівноваженість.

Варіант 2

1. За гороскопом О. Гончар…

А Діва.

Б Стрілець.

В Лев.

Г Овен.

2. Після закінчення семирічної школи в страшному 1933-му році

О. Гончар працює…

А Учителем початкових класів.

Б Кореспондентом районної газети.

В Різноробочим на цукровому заводі.

Г Режисером на кіностудії імені О. Довженка.

3. Символічною є смерть Ізота Лободи (О. Гончар “Собор”), бо він помирає…

А У човні, що рухається по річці.

Б Кріслі, біля куща жовтих троянд.

В Власній кімнаті від передозування ліками.

Г Приміщенні собору.

4. Під час Другої світової війни письменник…

А Упродовж усього часу безпосередньо брав участь у військо­вих подіях.

Б Перебував в Уфі і писав твори на військову тему.

В Емігрував за кордон.

Г Працював на авіазаводі.

5. Роман “Людина і зброя” О. Гончара удостоєний…

А Ленінської премії.

Б Державної премії УРСР імені Т. Шевченка.

В Державної премії імені Й. Сталіна.

Г Орденом Слави і Червоної Зірки.

6. Собор (О. Гончар “Собор”) намагалися знищити…

А Через відсутність коштів на його ремонт.

Б Бо заважав руху транспорту.

В 3 метою зашкодити мешканцям Зачіплянки.

Г Як пам’ятку архітектури.

7. Суспільні, морально-етичні проблеми, сміливо й відверто по­рушені О. Гончаром у “Соборі”, вже висвітлювалися у його творі…

А “Прапороносці”.

Б “Берег любові”.

В “Полігон”.

Г “Людина і зброя”.

8. У центрі твору “Собор” О. Гончара порушена проблема…

А Дозвілля молоді.

Б Збереження природи.

В Духовності сучасної людини.

Г Що в будь-яких обставинах кожний найперше має бути людиною.

9. До молодих трудівників міста й села, що борються проти бездуховності (О. Гончар “Собор”), належить…

А Ягор Картатий.

Б Ізот Лобода.

В Іван Баглай.

Г Микола Баглай.

10. Ідейно-тематична спрямованість майже всіх романів О. Гончара визначає таку рису його творчого почерку як:

А Планетарність мислення.

Б Глобальність роздумів.

В Романтична індивідуальність.

Г Поетизація буденного, звичайного.

11. У грудневому номері 1938 року журналу ” Радянська літераутра” надруковано оповідання першокурсника О. Гончара.

А “Стокозове поле”.

Б “Черешні цвітуть”.

В “Бригантина”.

Г “Щоб світився вогник”.

12. Чимало негативних явищ, які відобразив О. Гончар у творі “Собор”, залишаються в нашому суспільстві й дотепер, а саме…

А Нарокоманія.

Б Кар’єризм.

В Бандитизм.

Г Егоїзм.

Варіант З

1. О. Гончар походить з родини…

А Учителя.

Б Шевця.

В Військового.

Г Колгоспника.

2. Хто із зазначених письменників, що були вчителями для О. Гончара, зайвий у логічному ряді?

А Леся Українка.

Б І. Карпенко-Карий.

В С. Васильченко.

Г Панас Мирний.

3. О. Гончар отримав свою першу премію за оповідання “Орля”…

А У 1941р.

Б 1938р.

В 1947р.

Г 1945р.

4. Яка заповітна мрія була у О. Гончара після закінчення війни?

А Зустрітися з фронтовими товаришами.

Б Написати про своїх бойових побратимів.

В Стати цивільним військовим.

Г Створити спілку письменників.

5. “Собор” О. Гончара був заборонений…

А На 10р.

Б 15р.

В 5р.

Г 20 р.

6. Яка із зазначених проблем не порушується в романах О. Гон­чара?

А Науково-технічна революція.

Б Збереження природи.

В Наслідки революційних подій.

Г Героїзм народів у Другій світовій війні.

7. Сам О. Гончар зазначив, що роман “Собор”…

А Про сучасника.

Б Зневажливе ставлення до пам’яток культури.

В Палке кохання двох молодих людей.

Г Січових козаків як вірних синів свого народу.

8. Собор (О. Гончар “Собор”) – це історична реальність, архітектурний пам’ятник доби…

А Київської Русі.

Б XIX століття.

В Кінця VI – початку VII ст.

Г Козаччини.

9. Живуть на Зачіплянці люди (О. Гончар “Собор”), більшість із яких працює…

А На коксохімічному комбінаті.

Б Металургійному заводі.

В Деревопереробному підприємстві.

Г Міській водостанції.

10. Табличку з собору (О. Гончар “Собор”) було знято…

А Місцевими хуліганами.

Б Володькою Лободою.

В Таратутою.

Г Бабкою Шпачихою.

11. Яка з нижчезазначених проблем не притаманна роману О. Гон­чара “Собор”?

А Національне відродження культури рідного краю.

Б Руйнування моральних цінностей.

В Порушення принципів демократії в суспільстві.

Г Засудження пристосовництва.

12. До якої країни було відряджено Івана Баглая? (О. Гончар “Со­бор”)

А До Туреччини.

Б Індії.

В Німеччини.

Г Польщі.

Варіант 4

1. “Я не став би письменником без…”,- пише Олесь Терентійо – вич.

А Рідної сестри.

Б Першого вчителя.

В Бабусі.

Г Любові до природи.

2. У якому виданні О. Гончар, починаючи з 1937 року, активно не друкувався?

А У “Новій зорі”.

Б “Літературній Україні”.

В “Піонерії”.

Г “Молодому більшовикові”.

3. Здобуваючи вищу освіту, О. Гончар збирає матеріал для ро­ману…

А Про І. Франка.

Б О. Кониського.

В Лесю Українку.

Г Г. Сковороду.

4. У 1946 р. в журналі “Україна” було надруковано блискучий романтичний твір…

А “Земля гуде”.

Б “Модри Камінь”.

В “Прапороносці”.

Г “Микита Братусь”.

5. Літературну діяльність Олесь Терентійович починав…

А З новел і оповідань.

Б Поезій і пісень.

В Повістей.

Г Військових романів.

6. Герої творів О. Гончара…

А Захоплюються мандрами.

Б Задумуються над сенсом людського життя.

В Цікавляться життям інших народів світу.

Г Не лякаються важких випробувань.

7. “Собор” О. Гончара було названо соколиним, романом-набатом. Таку оцінку роману дав…

А Д. Павличко.

Б Г. Тютюнник.

В В. Шевчук.

Г А. Малишко.

8. Собор (О. Гончар “Собор”) раніше був приміщенням, де зберігалися…

А Церковні коштовності.

Б Залишки металобрухту.

В Зброя, корм.

Г Знаряддя праці.

9. Володя Лобода (О. Гончар “Собор”) всіляко намагався сприяти зруйнуванню собораі натомість збудувати…

А Магазин.

Б Спортивний майданчик.

В Автобусну зупинку.

Г Кафе.

10. Ізот Лобода (О. Гончар “Собор”) поділяє людей на дві групи.

А Герої і відступники.

Б Велетні і кар’єристи.

В Майстри і браконьєри.

Г Працівники і ледарі.

11. На думку О. Гончара, у творі “Собор” незнищенною в усі віки залишається…

А Краса природи.

Б Любов людська.

В Цивілізація.

Г Справедливість.

12. Ягор Картатий (О. Гончар “Собор”) дуже полюбляв…

А Ловити рибу.

Б Полювати на зайців.

В Обробляти городину.

Г Доглядати сад.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Твір на тему: О. ГОНЧАР. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “СОБОР”
О. ГОНЧАР. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “СОБОР”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email