|  | 

О. КОБИЛЯНСЬКА. ЖИТТЄВИЙ Й ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “ЛЮДИНА”

Варіант 1

1. “Вона створила цілу енциклопедію жіночої душі”,- як зазна­чив про О. Кобилянську…

А Д. Павличко.

Б І. Франко.

В М. Коцюбинський.

Г М. Лисенко.

2. Ольга Юліанівна – дочка…

А Чергового залізничної станції.

Б Військовослужбовця.

В Урядовця-працівника.

Г Шевця.

3. О. Ляуфлер(О. Кобилянська “Людина”) мріє про таке життя, де б вона…

А Творила власну долю.

Б Працювала тільки для себе.

В Постійно знайомилася з видатними особами.

Г Мала можливість виявити власний талант.

4. Працювати для рідного народу, писати твори О. Кобилянську переконала…

А С. Окунева.

Б Леся Українка.

В Н. Кобринська.

Г Її мати.

5. До ранніх творів О. Кобилянської належить…

А “Людина”.

Б “Через кладку”.

В “Гортенза”.

Г “Царівна”.

6. Трагічні роки першої світової війни, засудження кривавої бійні

О. Кобилянська відобразила у творі…

А “Земля”.

Б “Юда”

В “Ніоба”.

Г “Через кладку”.

7. Ім’я О. Кобилянської присвоєно…

А Чернівецькому театру.

Б Полтавському університету.

В Житомирській школі.

Г Харківській обласній дитячій бібліотеці.

8. Попередній твір О. Кобилянської, який вона переробила і назва­ла “Людина”, мав назву…

А “Любов до рідної землі”.

Б “Царівна”.

В “Сниться”.

Г “Вона вийшла заміж”.

9. Початкову освіту письменниця здобувала мовою, якою і почала писати вірші, оповідання…

А Грецькою.

Б Англійською.

В Російською.

Г Німецькою.

10. Представники буржуазно-міщанської моралі вважають, що жін­ка має бути для чоловіка (О. Кобилянська “Людина”)…

А Радником.

Б Прикрасою.

В Майстерною кухаркою.

Г Виключно коханкою.

11. Чому О. Ляуфлер вимушена була все ж таки вийте заміж за нелюба? (О. Кобилянська “Людина”)

А Інакше не здійснилася б її мрія в житті.

Б Прагнула жити у достатку.

В Прагнула стати відомою актрисою.

Г Заради врятування зубожілої своєї родини.

12. Нові погляди на суспільне життя, на місце жінки в ньому висло­вив Лієвич, який навчався…

А У Німеччини.

Б Болгарії.

В Швейцарії.

Г Норвегії.

Варіант 2

1. О. Кобилянська народилася в містечку…

А Південний.

Б Гура-Гумора.

В Гумора-Гура.

Г Західний.

2. Країною, де народилася О. Кобилянська, на теперішній час є…

А Угорщина.

Б Німеччина.

В Болгарія.

Г Румунія.

3. О. Кобилянська багато читала переважно твори письменників…

А Українських.

Б Англійських.

В Швейцарських.

Г Польських.

4. О. Кобилянська писала, що в її творчій праці важливу роль відігравали…

А Власні уявлення про світ.

Б Особисті переживання і враження.

В Внутрішні емоції з будь-якої причини.

Г Життєві приклади.

5. Поєднання в прозі О. Кобилянської реалістичного і романтично­го прийомів відзначив…

А В. Стефаник.

Б М. Черемшина.

В І. Франко.

Г О. Маковей.

6. У Харкові в 1926-1929 pp. О. Кобилянська видала…

А Власні-переклади з німецької мови.

Б Пейзажні оповідання про Буковину.

В Дев’ятитомне зібрання творів.

Г Фотоальбом про діяльність художників Закарпаття.

7. “Людина” О. Кобилянської надрукована в журналі…

А “Світлий шлях”.

Б “Зоря”.

В “Буковина”.

Г “Дзвін”.

8. Захоплюючими творами для О. Ляуфлер (О. Кобилянська “Людина”) були…

А Сентиментальні романи.

Б Пейзажна поезія.

В Соціологічні праці.

Г Історичні повісті.

9. Прототипом О. Ляуфлер, головної героїні твору О. Кобилянської “Людина”, була…

А Леся Українка.

Б Мати письменниці.

В С. Окунева.

Г Сама О. Кобилянська.

10. Лісовий радник, батько Олени Ляуфлер, студент-медик, брат

О. Ляуфлер, містечкова молодь – хто із наведеного переліку є зай­вим у буржуазно-міщанському середовищі? (О. Кобилянська “Людина”)

А Містечкова молодь.

Б Лісовий радник.

В Студент-медик.

Г Батько Олени.

11. За жанром “Людина” О. Кобилянської…

А Новела.

Б Роман.

В Оповідання.

Г Повість.

12. О. Маковей влучно назвав твір О. Кобилянської “Людина”…

А “Жіночою трагедією”.

Б “Криком розпуки”.

В “Міщанським болотом”.

Г “Нещасливим коханням”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: О. КОБИЛЯНСЬКА. ЖИТТЄВИЙ Й ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “ЛЮДИНА”
О. КОБИЛЯНСЬКА. ЖИТТЄВИЙ Й ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “ЛЮДИНА”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email