|  | 

Засудження прагнення до збагачення як основної мети життя у казці Натаніеля Готорна “Золото царя Мідаса”

ЗАНЯТТЯ №4

Тема:

Засудження прагнення до збагачення як основної мети життя у казці Натаніеля Готорна “Золото царя Мідаса”

ПЛАН

– Н. Готорн і його час.

– Міф про Мідаса.

– Зміст казки, порівняння сюжетно-композиційного плану міфу і казки.

– Два Мідаси.

– Ідея казки.

Завдання для підготовчого періоду

1. Дайте тлумачення словам: “метаморфоза”, сатир, тамбурін, кефара.

2. Підготувати переказ міфу про Мідаси.

3. Подумати, чим схожі і чим відрізняються два Мідаса.

4. Складіть ЛС, ребуси, кросворди, вірші, тести, чайнворди.

Література

1. Н. Готорн. Избранные произведения: В 2 т. – Л., 1982.

2. Кун Н. А. Легенды, мифы Древней Греции. – С., 1998.

3. Ярчук О. Д. Мф. Література. (Система уроків) 6 кл. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – № 7. – С. 25-28.

4. Николюкин А. Н. Американский романтизм и современность. – М., 1968.

Інструктивно-методичні матеріали

Натаніель Готорн – один із найвидатніших американських прозаїків XIX століття, один із “батьків – засновників” жанру новели й психологічного роману в національній літературі. Важливим внеском у новелістику, в якій його ім’я як першовідкривача називали поряд з Едгаром По, було відкриття ним нової форми оповідання, по суті безфабульного, або з послабленою фабулою. У таких творах відтворення внутрішнього стану якоїсь людини, її думок і переживань були важливішими за сюжетний розвиток.

Такий тип оповідання став у двадцятому столітті настільки розповсюдженим, що його інколи розглядали як провідний для нашого часу, принаймні у деяких літературах.

Творчість письменника дала можливість розглядати її за жанровими ознаками. Склалося так, що він спочатку два десятиліття писав малу прозу, а потім до кінця життя віддавав майже всі творчі сили романістиці.

Особливості творчості Готорна:

– в оповіданнях Готорна мав свою специфіку. Автор зображував своїх персонажів у атмосфері минулого або вони існували у якомусь невизначеному часі;

5) алегоризм у Готорна був формою повчання, а притчевість закладена в саму основу його творчості, якою він мріяв чогось навчити.

6) фантазія – головне у творчості;

7) використання і творче переосмислення давньогрецьких міфів.

Натаніелю Готорну часто дорікали і його молодші сучасники, і літератори за те, що він мало цікавився соціальними проблемами й конфліктами, не відобразив суспільства своєї доби у всій його повноті. Але Готорн знайшов своє власне місце в американській і світовій літературі, створив свій неповторний художній світ і незабутніх героїв, які жили і страждали серед одвічної боротьби між добром і злом. І цього, мабуть, достатньо для талановитого американського романтика.

Під час написання своєї казки “золото царя Мідаса” Н. Готорн використав і творчо переосмислив міф про Мідаса. Хоча зміст казки майже ідентичний міфу, проте у творі можна виділити значну кількість спільних і відмінних рис.

СПІЛЬНЕ

– в юності – обоє веселі, життєрадісні, люблять музику, квіти;

– бажання стати найбагатшим;

– усвідомлення необдуманості бажання;

– ненависть до золота і багатства;

– тема згубного впливу грошей на людину, формування в її характері таких негативних рис як жадібність, стяжательство, егоїзм;

– засудження прагнення до збагачення як основної мети життя. ВІДМІННЕ

“Міф про Мідаса”

– бажання стати багатим – епізодичне рішення, у відповідь на пропозицію Діоніса;

– герой живе для себе;

– безтурботне життя. “Золото царя Мідаса”

– багатство – мета життя (бажання вийшло від Мідаса);

– усе заради доньки;

– щасливий сім’єю, онуками.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Твір на тему: Засудження прагнення до збагачення як основної мети життя у казці Натаніеля Готорна “Золото царя Мідаса”
Засудження прагнення до збагачення як основної мети життя у казці Натаніеля Готорна “Золото царя Мідаса”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email