|  | 

Визначення мети, завдань і перспектив розвитку КПНЗ “ЦДТЮТ” ДМР

Протягом останнього десятиліття відбувається процес реформування позашкільної освіти та виховання і народження такої самостійної галузі педагогіки, як позашкільна педагогіка.

Національна доктрина розвитку освіти, Закон України “Про освіту”, Закон України “Про позашкільну освіту”, Концепція позашкільної освіти та виховання, Державна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року визначають основні стратегічні задачі позашкільної освіти у створенні умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти, вихованні громадянина України, формуванні вміння та навичок за інтересами, забезпеченні потреб особистості у творчій самореалізації, підготовці до активної професійної та громадської діяльності, створенні умов для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців.

Зважаючи на національний характер освіти і виховання, особистісні прагнення дітей та їх батьків, колектив КПНЗ “Центр дитячої та юнацької творчості” ДМР бачить своє місце у реалізації завдань позашкільної освіти, спрямовує знання і вміння педагогічних працівників на можливості давати дітям виходити за межі звичайного у житті, культурі, природі, науці, економіці з тим, щоб у майбутньому максимально реалізувати свій творчий потенціал у тій галузі, яка їм природно відповідає.

Для цього:

Розвиток національної самосвідомості вихованців через збереження і розвиток національних промислів і ремесел через Малу академію народних мистецтв, підведення наукової основи під її діяльність. Центр як складова частина освіти, підбір кадрів, збільшення кількості профілів роботи для задоволення потреб особистості у самореалізації. Формування вмінь і навичок реалізації, своїх патріотичних почуттів, прав і обов’язків через учнівське самоврядування, втілення в життя пілотних проектів. Центр як центр культурного дозвілля, місце порятунку від самостійності, подальший розвиток клубів за інтересами. Пошук, підтримка і розвиток здібних, обдарованих і талановитих дітей через виконання довгострокових міських програм, програми “Творча обдарованість – надія України”.

Розвиток гуртків технічної спрямованості, оновлення їх змісту згідно сучасних технологій, створення структурного підрозділу технічного профілю. Методичне забезпечення роботи педагогічного колективу, підвищення професійної майстерності через проведення атестації, конкурсів. Дотримання принципів позашкільної освіти та виховання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Твір на тему: Визначення мети, завдань і перспектив розвитку КПНЗ “ЦДТЮТ” ДМР
Визначення мети, завдань і перспектив розвитку КПНЗ “ЦДТЮТ” ДМР
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email