|  | 

ДРАМАТУРГІЯ. ШКІЛЬНА ДРАМА “ВЛАДИМИР” Ф. ПРОКОПОВИЧА. ВЕРТЕП ЯК ВИД ЛЯЛЬКОВОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ДІЙСТВА

1. Драматичний твір, у якому найбільше збережено структуру мо­раліте.

А Ф. Прокопович “Володимир”.

Б Г. Кониський “Воскресеніє мертвих”.

В “Милість Божа” невідомого автора.

Г М. Довгалевський “Комическое дєйствіє”.

2. Жанр драматургії давньої української літератури, у творі якого інсценізувалося народження, смерть і воскресіння Христа.

А Історична драма.

Б Міракль.

В Містерія.

Г Мораліте.

3. Для міракля як жанру шкільної драми характерно…

А Розповіді про “чуда”, здійснені Богородицею, про життя святих.

Б Відтворення політичних подій того часу.

В Інсценізація про народження, смерть і воскресіння Христа. Г Пропагування ідей християнської моралі.

4. Герой мораліте…

А Мужній і відчайдушний.

Б Надто набожний.

В Пасивний і слабкий.

Г Здатний заради інших піти на самогубство.

5. Авторами шкільних драм були учні та викладачі…

А Духовних семінарій.

Б Навчальних закладів, які засновані православними брат­ствами.

В Острозької академії.

Г Києво-Могилянської академії.

6. Найдавніші згадки про українські драматичні вистави є у тво­рах…

А Г. Кониського.

Б І. Вишенського.

В І. Величковського.

Г С. Климовського.

7. До жанру шкільної драматургії не належить…

А Апокриф.

Б Містерія.

В Історична драма.

Г Міракля.

8. Трагікомедію “Владимир” Ф. Прокопович присвятив…

А Б. Хмельницькому.

Б Петру І.

В І. Мазепі.

Г Усім православним християнам.

9. У чому полягає ідейне спрямування драми “Владимир” профе­сора київської академії?

А Засудження діяльності Петра І.

Б Схвалення пропозиції жреців зберегти одночасно як язич­ництво, так і християнство.

В Уславленні Володимира, який упровадив християнство на Русі.

Г Засудженні прагнень Мстислава Хороброго.

10. У другій частині драми “Владимир”…

А Жеривіл звертається по допомогу до злих духів.

Б Володимир вирішує порадитися із синами Борисом і Глібом. В Тінь князя Ярополка застерігає жерців від зазіхань Воло­димира.

Г Відбувається розмова між Жериволом і грецьким філосо­фом.

11. Ф. Прокопович у трагікомедії “Владимир”…

А Описав реальні події того часу.

Б Намагався відтворити власні теоретичні погляди.

В Уникав застосування елементів бароко.

Г Поєднав ознаки шкільної драми і вертепу.

12. Вертепну драму спопуляризували…

А Викладачі Києво-Могилянської академії.

Б Кобзарі і бандуристи.

В Мандрівні дяки.

Г Священики православ’я.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: ДРАМАТУРГІЯ. ШКІЛЬНА ДРАМА “ВЛАДИМИР” Ф. ПРОКОПОВИЧА. ВЕРТЕП ЯК ВИД ЛЯЛЬКОВОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ДІЙСТВА
ДРАМАТУРГІЯ. ШКІЛЬНА ДРАМА “ВЛАДИМИР” Ф. ПРОКОПОВИЧА. ВЕРТЕП ЯК ВИД ЛЯЛЬКОВОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ДІЙСТВА
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email