|  | 

І. Карпенко-Карий – “один з батьків новочасного українського театру”

Розвиток театрального мистецтва в другій половині XIX століття створив усі умови для утворення, незважаючи на заборони царського уряду, українського “театру корифеїв”, а згодом першого професійного українського театру. Самовідданою людиною, яка все життя боролася за професіоналізм українського театрального мистецтва, був І. Карпенко-Карий – драматург, сценарист, режисер і актор.

Новий український театр розкривав все багатство внутрішнього світу, всю фізичну і моральну красу селянина-трудівника, психологічно вмотивовуючи, що й у простих селян серця б’ються з такою ж самою силою, як і будь у кого. Популярність п’єс українських драматургів зумовлена тим, що вони високо піднесли народне життя, втілене в барвисті обряди, звичаї, у дзвінкі й журливі пісні, у веселі танці. Ця народна поезія вражала і захоплювала і читача, і глядача.

І. Карпенко-Карий написав вісімнадцять оригінальних п’єс, кожна стала своєрідною вершиною драматургії. Драматург був вірним сподвижником театральної справи. У вірші М. Рильського “Три брати” поет розповідає про родину Тобілеви-чів, які зробили для українського театру надзвичайно багато: це три брати – І. Тобілевич (І. Карпенко-Карий), Микола (Садовський), Панас (Саксаганський):

Колись, на славу Україні, Зродила мати трьох синів… ……………………………………. Карпенко старший чарівник, Що зваблює так всіх нас грою, Що надихає й вас порою… А сам І. Карпенко-Карий у листі до свого брата Панаса Саксаганського у 1898 році писав: “Ради України, нам дорогої, ради скривдженого народу, не маючого навіть і порозуміння об нашій праці, – ми зробимо, що в наших силах!”

Митець жив і працював заради розвитку українського театру, збагативши українську драматургію соціально-психологічною та історичною драмою, соціальною комедією. Йому аплодували Москва і Кубань, Білорусь і Поволжя, бо І. Карпенко-Карий був і прекрасним актором з надзвичайно тонкою грою. А тому драматурга, режисера і актора І. Карпенка-Kapoгo по праву, за висловом Івана Франка, називають одним із батьків українського театру.

Драматург був культурним діячем, борцем за відродження свого народу. У своїх творах митець не лише викривав і таврував, а й усовіщав, просвіщав і виховував, закликав до доброчинності у взаєминах людей, до життя осмисленого і корисного. І. Карпенко-Карий – драматург-новатор свого часу, з психологічною мотивацією дій і вчинків своїх героїв, з наскрізною ідеєю свободи особи.

Від часів Івана Франка і до сьогодні в українській літературі І. Карпенко-Карий був визначний артист, великий драматург, талановитий режисер, рівного якому наша література не мала.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: І. Карпенко-Карий – “один з батьків новочасного українського театру”
І. Карпенко-Карий – “один з батьків новочасного українського театру”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email