|  | 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – І. КАРПЕНКО-КАРИЙ, М. СТАРИЦЬКИЙ

10 КЛАС

УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

І. КАРПЕНКО-КАРИЙ, М. СТАРИЦЬКИЙ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

До теми “”Сцена – мій кумир, театр – священний храм для мене!” Огляд творчості І. Карпенка-Карого”

1. Скільки оригінальних п’єс належить перу І. Карпенка-Карого? Назвіть найвідоміші з них.

Він написав 18 оригінальних п’єс. Серед них – “Безталанна”, “Наймичка”, “Мартин Боруля”, “Сто тисяч”, “Хазяїн”, “Сава Чалий” та інші.

2.Хто визначив місце І. Карпенка-Карого в історії українського театру:

“…Він був одним із батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при тім великим драматургом, якому рівного не має наша література та при якому щодо ширини і глибокого продумання тем, бистрої обсервації життя і широкого світогляду не дорівнює ані один із сучасних драматургів не тільки Росії, але й інших слов’янських народів”.

3. Чому І. Карпенка-Карого можна назвати драматургом-новатором?

В українській драматургії до І. Карпенка-Карого сюжет п’єси будувався здебільшого на якійсь любовній колізії і велику увагу автори приділяли етнографії. Іван Карпович уже в перших своїх драмах відходить від цього шаблону. Виступаючи проти надмірного етнографізму, митець зазначав, що треба “заглибитися и душу народу” й уникати перенасичення твору “етнографією, якої й так досить унаших п’єсах”.

4. Іван Карпович Тобілевич увійшов у літературу під псевдонімом І. Карпенко-Карий. Що вам відомо про його походження?.

Письменник поєднав у своєму псевдонімі ім’я батька та прізвище героя п’єси І Шевченка “Назар Стодоля” – Гната Карого.

5. На скільки періодів можна поділити драматургічну творчість митця?

На два періоди: п’єси першого періоду творчості – соціально-побутові драми (“Безталанна” та ін.). “Мартин Боруля”, “Сто тисяч”, “Хазяїн” – п’єси другої груми – гостропроблемні соціально-психологічні комедії.

6. У яких драматичних жанрах працював І. Карпенко-Карий?

7. На основі яких фактів написана комедія “Мартин Боруля” ?

8 Що вам відомо із зарубіжної літератури про прагнення письменників або їх героїв здобути дворянське звання?

Біографія Оноре де Бальзака, герой Мольєра Журден, герой Стендаля Жульєн Сорель.

9.Вкажіть джерела написання трагедії “Сава Чалий”.

Документи та історичні праці про події XVIII ст.; літературні джерела (історична драма Миколи Костомарова (1838 p.), який вперше в українському письменстві звернувся до образу Сави Чалого); народні уявлення про добро і зло (усвій час запорожці вважали зраду задля особистих вигод найтяжчим гріхом).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Твір на тему: КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – І. КАРПЕНКО-КАРИЙ, М. СТАРИЦЬКИЙ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – І. КАРПЕНКО-КАРИЙ, М. СТАРИЦЬКИЙ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email