|  | 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ

10 КЛАС

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 70-90 PP. XIX СТ.

І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

До теми “Історична повість І. Нечуя-Левицького “Князь Єремія Вишневецький”. Змалювання широкої картини життя і національно-визвольної боротьби козацтва України в XVII столітті”

1. Коли було завершено і вперше опубліковано повість “Князь Єремія Вишневецький” ?

Завершено 1897 p., але за життя письменникові не вдалося її опублікувати, хоч він неодноразово звертався з цим до редакцій журналів “Київська старовина”, “Діло” та інших. Твір було надруковано лише 1932 р. в Харкові.

2.Які проблеми порушує письменник у творі?

Письменник порушує такі проблеми: поводирі нації, якими їм бути; виховання особистості, здатної повести за собою маси; випробування багатством та владою; причини та наслідки віровідступництва й зради інтересів народу; конформізм та манкуртство національної еліти; честь і зрада; щастя.

3.Визначте жанр твору “Князь Єремія Вишневецький”.

Реалістична історична повість.

4.На які історичні факти спирався Нечуй-Левицький, працюючи над твором?

На історичні факти, зафіксовані у козацьких літописах С. Величка, Г. Граб’янки, Самовидця, щоденнику двірського шляхтича князя Єремії – Богуслава Машкевича, історичних працях М. Костомарова, П. Куліша, розвідці О. Лазаревського “Лубенщина и князья Вишневецкие”.

5.Які події є історичним тлом повісті “Князь Єремія Вишневецький” ? Національно-визвольна війна (1648-1654) під проводом Богдана Хмельницького.

6.Як ставиться Єремія Вишневецький до козаків?

7.У чому полягає перевага Максима Кривоноса над Єремією?

8.Які чинники призвели до деградації Єремії, зробили його катом власного народу?

9.Який принцип лежить в основі сюжету повісті?

Сюжетну основу повісті І. Нечуй-Левицький побудував за принципом контрасту характерів героїв, їх життєвої та моральної поведінки. Антиподом Вишневенького є Максим Кривоніс.

10.Що нового ви дізналися про історичні події в Україні з повісті “Князь Єремія Вишневецький” ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Твір на тему: КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email