|  | 

Вік. 1798-1808

“Вік. 1798-1808” – тритомна антологія української літератури, присвячена 100-річчю виходу в світ перших трьох частин “Енеїди” І. Котляревського. Упорядкували В. Доманицький та С. Єфремов. 1-й том (поезія) вийшов 1900 (перевидано 1902), 2-й і 3-й (проза) – 1902. Чимало творів (Т.

Шевченка, І. Франка та ін.) через цензурні перешкоди не могли потрапити до видання, а деякі (“Заповіт”, “Чигрине, Чигрине”) подано з вимушеними купюрами. Антологія увібрала багато цінних літературних надбань: вірші Т. Шевченка (“Минають дні, минають ночі”, “Чернець”, “Марку Вовчку” та ін.), Ю. Федьковича (“Пречиста діво, радуйся, Маріє”, “Дезертир”), І. Франка (вірші з циклу “Веснянки”, ліричні пісенно-психологічні мініатюри “Як почуєш вночі”, “Догорають поліна в печі…” та ін.), твори поетів-романтиків Л. Боровиковського, Є. Гребінки, М. Шашкевича, М. Костомарова, М. Петренка, Я. Щоголіва, П. Куліша, поетів, які прийшли в літературу у 90-х (Леся Українка, В. Щурат, М. Славинський та ін.). 2-й і 3-й томи включають новели, оповідання, нариси 35 авторів – від сентиментально-просвітницьких оповідань Г. Квітки-Основ’яненка до психологічної модерної новелістики В. Стефаника і Марка Черемшини. Крім творів першорядних прозаїків (П. Куліш, Марко Вовчок, О. Кониський, Ю. Федькович, І. Франко, Панас Мирний, І. Нечуй-Левицький, М. Коцюбинський, Б. Лепкий, О. Маковей та ін.), надруковані новели, оповідання, уривки з повістей менш відомих, які, проте, відіграли помітку роль в літературному процесі (Д.

Маркович, Дністрова Чайка, В. Леонтович та ін.). Подано фотографії, біографічні довідки про письменників (переважно на основі їх автобіографій). “В.” – перша видана на європейському рівні кількатомна антологія, в якій об’єднані письменники Галичини і Наддніпрянщини. Антологію схвально сприйняла українська (І. Франко) і зарубіжна (В. Морфілл) критика.

З неї бралися твори для передруків, а також перекладів іншими мовами. Назва антології перенесена з назви видавництва “Вік”, заснованого у Києві (1895) за ініціативою О. Кониського, В. Доманицького та редакції часопису “Киевская старина”, в якому за час існування (до 1918) було випущено, крім однойменної антології, 140 видань.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Твір на тему: Вік. 1798-1808
Вік. 1798-1808
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email