|  | 

“ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА”, “ПРИТЧА ПРО СІЯЧА”. БІБЛІЯ – СВЯТЕ ПИСЬМО І ЗБІРКА ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМ’ЯТОК

Варіант 1

1. Ознака характеру старшого сина із “Притчі про блудного сина”. А Швидкість.

Б Роздратованість.

В Урівноваженість.

Г Повільність.

2. Через що батько відмовляв молодшому синові у мандрівці? (“Притча про блудного сина”) Бо той:

А Не мав грошей.

Б Повсякчас хворів.

В Не вмів нічого робити.

Г Часто скаржився на погіршення стану здоров’я.

3. Яким видалося подорожуючому місто, куди він приїхав? (“При­тча про блудного сина”)

А Малолюдним.

Б Старовинним.

В Напівзруйнованим.

Г Веселим.

4. Ісус розповідав “Притчу про сіяча”…

А Біля храму.

Б У великій залі чоловічого монастиря.

В На березі річки.

Г На центральній площі міста.

5. Хто з героїв висловився: “В кого є, тому буде дано ще”? (“При­тча про сіяча”)

А Ісус.

Б Учень Бога.

В Сіяч.

Г Ісайя.

6. Ісус звертає увагу на те, що людина (“Притча про сіяча”) має можливість…

А Вирушити у світову подорож.

Б Засівати землю.

В Влаштувати собі дозвілля.

Г Бачити і чути.

7. Про який звичай розповіли мешканці міста подорожуючому? (“Притча про блудного сина”)

А Найбагатший має усіх поїти-годувати.

Б Хто вперше приїжджає, той відвідує храм.

В Спочатку помолись, а потім починай гостювання.

Г Щоб порозумітися з ними, необхідно випити свяченої води і покаятися у гріхах.

8. За що старший син дорікав батькові? (“Притча про блудного сина”) Бо старий:

А 3 неповагою ставився до наймитів.

Б Був жадним і хитрим.

В З радістю прийняв блудного сина.

Г Не дозволяв йому одружитися на бідній дівчині.

9. Залишившись без грошей, герой твору “Притча про блудного сина” вирішив спочатку продати…

А Коня.

Б Шовкову сорочку.

В Шапку.

Г Вуздечку.

10. Голодуючи, перебуваючи у скруті, герой (“Притча про блудного сина”) вагався у рішенні щодо повернення додому, бо:

А Соромився.

Б Вважав це непристойним.

В Боявся старшого брата, що той його вижене з дому.

Г Не хотів чути плітки людей.

11. Розповідь про дні Божого Суду над людьми містить (Біблія – Святе Письмо):

А Апокаліпсис.

Б Книга Суддів.

В Апостол.

Г Псалтир.

12. Лікарем з учнів Христа був (Біблія – Святе Письмо):

А Даниїл.

Б Мойсей.

В Петро.

Г Лука.

Варіант 2

1. З якою метою молодший син прагнув вирушити у подорож? (“Притча про блудного сина”)

А Щоб віднайти красуню-молодицю і одружитися з нею.

Б Здобути квітку щастя.

В Багато чому навчитися.

Г Побачити світ.

2. Фразеологізм, який використано у змісті легенди “Притча про блудного сина”.

А “Подався світ за очі”.

Б “Бути чи не бути”.

В “Щоб і комар носа не підточив”.

Г “Пійматися на слизькому”.

3. Навколо молодшого сина (“Притча про блудного сина”) по його приїзду до міста зібрався народ…

А Бо дивувалися новому гостю.

Б Хотіли побачити багача.

В Той намагався їх розвеселити.

Г Йому не подобався чужинець, який завітав до них.

4. Молодшому синові (“Притча про блудного сина”) було приємно почувати себе серед міського люду, бо вони вважали його…

А Найспритнішим у спортивних змаганнях.

Б Наймудрішим під час розв’язування важливих справ.

В Найбагатшим, враховуючи його зовнішність і наявність грошей.

Г Найсильнішим, оскільки він зміг подолати хижого звіра.

5. Не маючи жодної копійки, молодший син (“Притча про блудно­го сина”) улаштувався працювати…

А Кухарем.

Б Шевцем.

В Теслею.

Г Свинопасом.

6. Батько простив свого молодшого сина (“Притча про блудного сина”), оскільки той…

А Відпрацював гроші, які безрозсудливо пропиячив.

Б Покаявся перед ним.

В Допомагав жебракам.

Г Був ще надто молодим.

7. Книги Нового Завіту після Ісуса Христа були написані мовою, яка вважалася найрозповсюдженішою й найуживанішою на той час (Біблія – Святе Письмо).

А Давньоєврейською.

Б Арамейською.

В Грецькою.

Г Німецькою.

8. Швидко посходили ті зерна (“Притча про сіяча”), які потрапили… А На дорогу.

Б На камінь.

В У тернину.

Г На добру землю.

9. У чому Ісус звинувачував людей? (“Притча про сіяча”) У тому, що вони…

А Не цікавилися тим, що відбувалося довкола них.

Б Стали жорстокими, злими і бездушними.

В Не читають Біблії.

Г Прагнуть збагатитися за рахунок інших.

10. Хто із зазначених осіб не брав участі в перекладі Біблії?

А П. Куліш.

Б І. Франко.

В І. Нечуй-Левицький.

Г І. Пулюй.

11. Який з крилатих виразів вважається біблійним? (Біблія – Свя­те Письмо)

А “Грати першу скрипку”.

Б “Дивитись крізь пальці”.

В “Тягти кота за хвіст”.

Г “На ловця і звір біжить”.

12. Письменник, у творчості якого використано сюжет “Притчі про блудного сина”.

А І. Франко.

Б С. Васильченко.

В М. Коцюбинський.

Г Т. Шевченко.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Твір на тему: “ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА”, “ПРИТЧА ПРО СІЯЧА”. БІБЛІЯ – СВЯТЕ ПИСЬМО І ЗБІРКА ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМ’ЯТОК
“ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА”, “ПРИТЧА ПРО СІЯЧА”. БІБЛІЯ – СВЯТЕ ПИСЬМО І ЗБІРКА ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМ’ЯТОК
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email