|  | 

ЗВУК, ПОЗНАЧЕННЯ ЙОГО БУКВОСПОЛУЧЕННЯМ дж. ВІДПРАЦЮВАННЯ ЗЛИТОЇ ВИМОВИ ЗВУКА. ЗВУКО-БУКВЕНИЙ АНАЛІЗ СЛІВ. ОПРАЦЮВАННЯ ВІРША Н. ЗАБІЛИ “ДЖМІЛЬ” ТА ОПОВІДАННЯ В. ДУБ “БДЖІЛКА”

Мета: навчити учнів правильно (злито) вимовляти звук та позначати його на письмі двома буквами: д, ж; продовжити формувати в учнів уміння аналізувати звуковий і буквений склад слова, розрізняти невідповідність між звуками і буквами; виховувати інтерес до читання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВТОРЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва розминка

Робота над чистомовкою

Жу-жу-жу – по галявині ходжу.

Жі-жі-жі – дуже гострі ножі.

Жи-жи-жи – ти мені допоможи.

Же-же-же – кішка мишку стереже.

2. Гра “Продовж ряд”

Дзот, дзьоб, дзюркіт…

Гедзь, гудзик, кукурудза…

3. Робота над загадками. Звуко-буквений аналіз слів-відгадок

– Білі зуби маю,

Та усі ховаю.

Довгі коси маю,

Та не заплітаю. (Кукурудза)

– Який є, таким покаже

І без слів про все розкаже. (Дзеркало)

4. Гра “Третій зайвий”

Дзига, дзвін, дзвонар.

5. Гра “жук-буквоїд”

– Вставте букви, яких бракує.

Д. він..венить..вінким стр. мочком. ілий день.

6. Читання вірша А. Зарудного “Дзвіночки” та оповідання за Ю. Єтаростенком “Лісовий майстер”

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Ознайомлення з новим звуком. Робота над загадками

– Зимою спить,

Літом бринить,

Понад садами літає,

Солодку росу збирає. (Бджола)

– Не мотор, а гуде,

Не пілот, а летить,

Не гадюка, а жалить. (Джміль)

– Послухайте, як я вимовлю слова бджола і джміль. Який звук є в обох словах? Пригадайте, як ми позначали звуки і. Звук також позначається на письмі двома буквами: “де” і “же”.

В українській мові звук завжди твердий, і лише перед буквою і вимова буває пом’якшена.

– Тепер порівняємо кількість звуків і букв у словах бджола і джміль. Чому в слові джміль чотири звуки, але шість букв?

Фізкультхвилинка

IV. РОБОТА ЗА БУКВАРЕМ (с. 138-139)

1. Аналіз звукових моделей слів джміль, бджола, джерело

2. Читання слів у стовпчиках

– Знайдіть слова-родичі та слова з однаковою частиною, але різні за значенням (джем – джемпер); слова, які мають однаковий перший склад.

3. Опрацювання вірша Н. Забіли “джміль” та вірша Л. Костенко. Вправа на швидкісне читання і промовляння

До малюнків діти добирають рядки з віршів.

4. Опрацювання оповідання в. дуб “Бджілка”

1) Читання тексту вчителем.

– Як Василько виручив із біди бджілку?

2) Гра “Бджілки”. Самостійне напівголосне читання оповідання учнями.

– Прочитайте оповідання самостійно і запам’ятайте приказку.

3) Читання тексту учнями “ланцюжком”.

– Чому здивувався Василько?

4) Вибіркове читання.

– Прочитайте речення, в кінці якого стоїть знак оклику.

– Прочитайте речення, в кінці якого стоїть знак питання.

5) Читання оповідання за особами.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

– Чого навчилися на уроці?

– Що нового дізналися?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: ЗВУК, ПОЗНАЧЕННЯ ЙОГО БУКВОСПОЛУЧЕННЯМ дж. ВІДПРАЦЮВАННЯ ЗЛИТОЇ ВИМОВИ ЗВУКА. ЗВУКО-БУКВЕНИЙ АНАЛІЗ СЛІВ. ОПРАЦЮВАННЯ ВІРША Н. ЗАБІЛИ “ДЖМІЛЬ” ТА ОПОВІДАННЯ В. ДУБ “БДЖІЛКА”
ЗВУК, ПОЗНАЧЕННЯ ЙОГО БУКВОСПОЛУЧЕННЯМ дж. ВІДПРАЦЮВАННЯ ЗЛИТОЇ ВИМОВИ ЗВУКА. ЗВУКО-БУКВЕНИЙ АНАЛІЗ СЛІВ. ОПРАЦЮВАННЯ ВІРША Н. ЗАБІЛИ “ДЖМІЛЬ” ТА ОПОВІДАННЯ В. ДУБ “БДЖІЛКА”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email