|  | 

СОНЕТ 267 – Франческо Петрарка (1304-1374)

Де погляд ніжний, де чарівний вид;

Де постать горда, де струнка постава,

Де мова та бентежна й величава,

Що завдає негідникові встид?

Де сміх, що жалить того, хто набрид?

Де та душа, що, мов зоря яскрава,

Висока й гідна владарського права,

Небесний нам осяяла блакить?

Я вами дихаю, для вас палаю,

Я народивсь для вашого єства,

Без вас мені нема й не треба раю;

Як радість відійшла моя жива,

В словах надію я плекав безкраю,

Та вітер порозвіював слова.

Oime il bel viso, oime il soave sguardo,

Oime il leggiadro portamento altero;

Oime il parlar ch’ogni aspro ingegno et fero

Facevi humile, ed ogni huom vil gagliardo!

Et oime il dolce riso, onde uscio ‘l dardo

Di che morte, altro bene omai non spero:

Alma real, dignissima d’impero,

Se non fossi fra noi scesa si tardo!

Per voi conven ch’io arda, e ‘n voi respire,

Ch’i’ pur fui vostro; et se di voi son privo,

Via men d’ogni sventura altra mi dole.

Di speranza m’empieste et di desire,

Quand’io parti’ dal sommo piacer vivo;

Ma ‘l vento ne portava le parole.

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ. СОНЕТ

Соне́т (від італійського sonetto – пісенька) – старовинна форма вірша, особливістю якої є строга будова, через що її називають канонічною. Різноманітні обмеження щодо форми та змісту зробили сонет своєрідною інтелектуальною грою.

Сонет складається із 14 віршорядків і чітко поділяється на 2 катре́ни (тобто чотиривірші) і 2 терце́ти (тобто тривірші): 4 + 4 + 3 + 3 = 14. На два катрени використовується лише 2 рими, а на два терцети – 2 або 3 рими.

Крім того, композиційно сонет складається з двох частин: перша частина (I і II катрени) є зав’язкою, друга (I і II терцети) – розв’язкою.

Виокремлюють кілька видів традиційних сонетів, наприклад, сонети італійський, французький та англійський. У французькому сонеті в катренах використовується охопне (кільцеве) римування за схемою ABBA ABBA. В італійському, крім охопного, у катренах трапляється і перехресне римування за схемою ABAB ABAB.

У терцетах переважно трапляється римування за схемою CDC DCD (або CDE CDE, або CCD EED, але можливі й інші варіанти). Англійський, або шекспірівський, сонет має особливу будову. Він розбивається на 3 катрени з неоднаковими римами та 1 дистих, тобто двовірш: 4 + 4 + 4 + 2 = 14.

Виник цей ліричний жанр в Італії у першій половині XIII ст. Його основоположником був італійський адвокат Якопо да Лентіні (1210-1260 рр.), але неперевершеним майстром сонета визнаний Франческо Петрарка. Завдяки Петрарці сонет став однією з найпопулярніших поетичних форм італійської лірики XV-XVІІI ст., поступово проникнувши в іспанську, португальську, англійську, німецьку, польську та інші національні літератури.

Англійський сонет виник на початку XVI ст., тобто до народження Вільяма Шекспіра, але розквіту набув саме завдяки йому.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Готуємося до роботи з творами

1. Чому поета Франческо Петрарку називають вождем культурного руху доби Відродження у країнах Європи?

2. У чому полягає особлива заслуга Петрарки в збереженні літературних пам’яток античної епохи?

3. Як античність вплинула на формування світогляду італійського поета та на його творчість?

4. Чому саме Рим мав особливе значення для Петрарки?

5. Яке значення, на думку Петрарки, має поезія в житті людини та в культурному розвиткові суспільства? У чому полягає новий погляд поета на літературу?

Працюємо над текстами творів

6. Розкажіть про побудову і тематику збірки Франческо Петрарки “Канцоньєре”.

7. Яке почуття стало поштовхом до створення збірки “Канцоньєре”?

8. Вдумливо і виразно прочитайте сонет 61.

9. Повтор якого слова використовується в сонеті?

10. Що ліричний герой благословляє у вірші?

11. Доведіть, що за допомогою повтору і переліку поет досягає постійного посилення напруженості почуттів у сонеті.

12. Згадайте, яку функцію виконував в античній міфології бог Аму́р. Чому стріли Амура асоціюються у вірші одночасно і з болем, і з радістю?

13. У сонеті 132 знайдіть приклади використання протиставлення та оксиморону (поєднання несумісних понять), риторичних звертань та запитань. Як за допомогою цих стилістичних засобів передається душевний неспокій ліричного героя?

14. Що, на вашу думку, символізує образ човна в цьому вірші Петрарки?

15. Які епітети використано в сонеті 132?

16. Які почуття в сонеті 267 підкреслюються за допомогою повторів?

17. Прокоментуйте рядки: “Я вами дихаю, для вас палаю”. Зробіть висновок, яке значення кохання мало для ліричного героя твору.

18. Сонет 61 вивчіть напам’ять.

Узагальнюємо і підсумовуємо

19. Доведіть, що у творах Петрарки кохана жінка зображується ідеалізовано.

20. На вашу думку, кохання несе ліричному герою втіху чи страждання?

21. Як ліричний герой сприймає свої любовні муки? Доведіть, що нерозділене кохання стало все ж таки окрасою його життя.

22. Доведіть, що в центрі уваги поета-гуманіста – людина зі своїми земними почуттями.

23. Як ви гадаєте: якби чернець Франческо Петрарка жив у добу Середньовіччя, які теми він обрав би для своїх віршів?

24. Що спільного у ставленні до жінки в сонетах Петрарки і у віршах середньовічних трубадурів?

25. Ліричний герой Данте відчував до коханої священний молитовний трепет. Зробіть висновок, як змінилося бачення жінки у творах Петрарки.

Застосовуємо теоретичні поняття

26. Чим відрізняється лірика від інших літературних родів?

27. Чому, аналізуючи ліричний твір, ми переважно говоримо не про розвиток подій, а про розвиток переживань?

28. Що вам відомо про історію виникнення сонета і його побудову?

29. Поясніть, чому форму сонета називають канонічною.

30. Складіть схему римування сонетів 61та 162.

31. Поясніть, що таке петраркізм.

Виконуємо творчі завдання

32. Розгляньте ілюстрацію на сторінці 181. Опишіть зображену на ній сцену. Розкажіть, якою постає Лаура перед поетом.

33. Поміркуйте, у чому полягає для поета символізм зустрічі з Лаурою саме у церкві?

34. Прочитайте сонети Петрарки мовою оригіналу. Порівняйте оригінал і переклад

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Твір на тему: СОНЕТ 267 – Франческо Петрарка (1304-1374)
СОНЕТ 267 – Франческо Петрарка (1304-1374)
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email