|  | 

Вчись у природи творчого спокою – ЄВГЕН ПЛУЖНИК Скорочено

Вчись у природи творчого спокою

В дні вересневі. Мудро на землі.

Як від озер, порослих осокою.

Кудись на південь линуть журавлі.

Вір і наслідуй. Учневі негоже

Не шанувати визнаних взірців,

Бо хто ж твоїй науці допоможе

На певний шлях ступити з манівців?

Коментар

До тих вічних цінностей, взірців, до яких варто звертатися, поет відносить природу, у якій все гармонійно поєднане, включене в життєвий коловорот.

Людині притаманно сумніватися, помилятися. Тому потрібно і вчитися у природи, прислухатися до свого серця, своєї натури як частки цієї природи. І вірити, мати якісь ідеали, співзвучні загальнолюдським, щоб не схибити, не піти манівцями. Така головна думка поезії Є. Плужника “Вчись у природи творчого спокою…”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Твір на тему: Вчись у природи творчого спокою – ЄВГЕН ПЛУЖНИК Скорочено
Вчись у природи творчого спокою – ЄВГЕН ПЛУЖНИК Скорочено
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email