|  | 

Відкритий урок для батьків ( фізика 8 кл)

Тема: Розв’язування якісних задач з теми ” Сили природи”. ( Відкритий урок для батьків)

Девіз уроку: Не кажи – не вмію, а кажи – навчусь.

Мета: – навчальна: узагальнити і систематизувати знання учнів про силу тертя, силу пружності, силу тяжіння, причини виникнення та їх властивості цікавим засобом – розв’язуванням якісних задач з фізики, узятих з народних прислів’їв і приказок; – розвивальна: продовжити формувати навички учнів в розв’язування якісних задач – вміння зробити аналіз процесу, який описаний в умові задачі і застосувати логічний хід мислення; стисло та грамотно висловлювати свої міркування та обгрунтовувати їхню правильність; розвивати вміння самостійно застосовувати знання до вирішення практичних завдань; – виховна: формувати розуміння цінності природи як першоджерела матеріальних і духовних сил суспільства і кожної людини; виховувати уважність, зібраність, спостережливість

Обладнання: картки з завданнями, плакат з прислів’ями і приказками, комп’ютер, мультимедійний проектор. Тип уроку: урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв’язування задач.

Хід уроку І. Організаційний момент 1.Проведення хвилинки – аутотренінгу. Учитель : Доброго дня, діти! У нас на уроці шановні гості – ваші батьки, які будуть з нами сьогодні співпрацювати.

Будь ласка, закрийте очі і тихо промовляєте про себе: ” Сьогодні – чудовий день. У мене – гарний настрій. Навколо мене – мої друзі і батьки.

Я – дізнаюсь багато нового та корисного, бо я – завжди кмітливий та розумний “. Отже, починаємо працювати. ІІ.

Перевірка домашнього завдання. Учні зачитують підготовлені дома загадки, прислів’я і приказки, в яких йде мова про фізичні величини, які вже вивчили на уроках фізики.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Фронтальне опитування: 1.Від чого залежить дія одного тіла на інше? 2.Назвіть силу, яка завжди діє на тіло у будь-якому місці на Землі.

3.Які сили діють на листя під час листопаду? 4. Які сили діють на вантаж, коли він спускається на парашуті? 5. За рахунок яких сил стріла летить на певну відстань? 6.Чи мають вагу рідини і гази? 7. Чи завжди тіло має вагу?

8. Чому шайба, що рухається по гладенькій льодовій поверхні, зрештою зупиняється? 9. Чому борошно або крупи, коли їх висипати зі склянки на стіл, утворюють купку конічної форми, а вода розтікається тонким шаром? 10.Навіщо воротар футбольної команди під час гри користується спеціальними рукавицями, особливо в дощову погоду?

ІІІ. Оголошення теми і мети. Сьогодні на уроці ми продовжимо формувати вміння розв’язувати якісні задачі з фізики. Що ж таке якісна задача? Якісні задачі або задачі-питання – це такі задачі, при рішенні яких потрібно (без виконання розрахунків) пояснити те чи інше фізичне явище.

Спочатку треба зробити аналіз фізичного явища і застосувавши логічний хід мислення відповісти на поставлене питання (задачу). ІV. Мотивація навчальної діяльності.

Головна мета навчання – вміння застосувати свої знання на практиці, в своєму житті. Фізика – частина нашого життя, а не набір сторонніх і малоцікавих загадок. Щоб зрозуміти це, ми звернемось сьогодні до народної мудрості. Скільки існував наш народ, стільки вкладав він свою мудрість у прислів’я та приказки. У них вся сила народного розуму, у них і заповіт нащадкам про те, як поводитись, і спостереження за життям і людьми, і розмірковування над важливими вічними питаннями.

“Земля – наша мати всiх годує”, – говорить українське прислiв’я. Менi здається, що в ньому вiдбито ставлення українського народу не тiльки до землi, а й взагалi до всього навкiлля: рослин i тварин, до рiчок i степiв, до пiдземних багатств i повiтря. Щиро шануючи все це, навiть складаючи певнi ритуали, присвяченi життю довкiлля, наш народ нiби доводив свою невiд’ємнiсть вiд природи, залежнiсть вiд неї.

V. Розв’язування задач. Завдання 1. Учням треба відшукати загадки, прислів’я, приказки про фізичні явища і поняття, які вивчали на попередніх уроках: швидкість, час, сила.

Учні зачитують загадки, прислів’я і приказки, пояснюючи про яку фізичну величину йде мова. (Умова завдання – на екрані).

Можу прямо пробігати, Іноді простую криво – Рівномірно чи грайливо. Починаю з малих спроб, Щоби перейти в галоп. ( рух)

То що це за сила мене захопила? Кручусь я, стискаюсь, згинаюсь – Пружині натомість пручатись несила: Вирівнює, як не стараюсь. Зім’яли мене і натикали ямок.

А потім скривили – ні форми, ні рамок.

У планет она большая, Минимальна у частиц. Ее на глаз не измеряют,

Ведь у нее немало лиц. (Масса.) Никто и ничто меня не остановит Можно только отсчитать,

Я бесконечности равняюсь Со Вселенною под стать. (Время.)

Ходить колом стук та дзень Переводить ніч і день. ( Годинник.)

А що то за штука, що цілий вік стука? Не думає, не гадає, хвостиком виляє. Все собі мугичить, та чужий вік лічить.

( Годинник.) – Мчить, як поїзд. – Летить, як ракета. – Мчить, як реактивний літак.

– Летить, як стріла. – Повзе, як равлик (Повзе, як черепаха) – Швидкий, як комета (Швидкий, як вітер). – Швидкий, як блискавка. – З гори не треба пхати, само піде. – Легше з гори, як під гору.

– Хто кидає каменем до неба, той дістане ним по голові. – Куди дерево підрубане, туди воно й падає. – Проти води важко плисти. – Лобом двері не проб’єш. – Вій за вітром, а не проти.

Народні прислів’я і приказки – то спостереження народу. Вони дають великий матеріал для майбутніх поколінь, а ще проникають у мову науки й збагачують її. Завдання 2. Інтерактивна вправа – робота в парах.

На картках записані прислів’я і приказки, треба пояснити їх фізичну суть.

Прислів’я і приказки Фізична суть 1 Де тонко, там і рветься 2 Ложка дьогтю зіпсує бочку меду

3 Під лежачий камінь вода не тече 4 Скільки б не скакав, а на землю впадеш 5 Вода тече завжди вниз 6 Іде як по маслу 7 Не змастиш – не поїдеш

8 Таке слизьке, що й обома руками не вдержиш 9 Сковзається, як корова на льоду 10 Стоїть на слизькій дорозі

Завдання для батьків: роздаються картки з цими ж прислів’ями і приказками, треба розкрити дітям їх зміст.

VІ. Обговорення вправи учнями і виступ батьків. VІІ. Підсумок уроку, оцінювання роботи учнів VІІІ.

Домашнє завдання: 1. Повторити параграф 14-22. 2.Поясніть прислів’я : – Коси коса, поки роса, а як роса додолу – ми додому.

– Як не кинь кота на землю, а він на лапи стане.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Твір на тему: Відкритий урок для батьків ( фізика 8 кл)
Відкритий урок для батьків ( фізика 8 кл)
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email