|  | 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – I. БАГРЯНИЙ, В. ГЕРАСИМ’ЮК, І. ЛИПА – ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

9 КЛАС

УКPAЇHCЬKA ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

I. БАГРЯНИЙ, В. ГЕРАСИМ’ЮК, І. ЛИПА

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

До теми “Література XX століття”

1. На які етапи поділяють літературний процес XX ст. ?

Національного відродження (1917-1933); 30-50-ті роки; література кінця 50-х – початку 60-х років; 70-80-ті роки; література 90-х років – постмодернізм.

2.Яка тема була найважливішою у творчості шістдесятників?

Утвердження самоцінності особи, відродження української духовності.

3.Коли зародився український постмодернізм?

4.З іменами яких письменників пов ‘язаний у першу чергу український постмодернізм?

5.Як називають відродження української літератури у першій третині XX століття? “Розстріляним Відродженням”.

6.Що спільного є у творчості письменників-емігрантів?

По-перше, письменники, сумуючи за Україною, створювали ідеалізований образ Батьківщини, з якою відчували нерозривну єдність; по-друге, творчість багатьох митців спрямовувала свій погляд в історичне минуле України; по-третє, вони переймалися майбутнім України й української літератури.

7.Яких проблем торкається І. Багряний у романі “Тигролови” ?

Добра і зла, причин трагічності буття людини в тоталітарному суспільстві, життя та смерті, межі людських можливостей, морального вибору, справедливості і кари, героїзму людей у боротьбі проти тоталітарного режиму, особистої відповідальності кожного та її обсяг, людини і природи, родинних взаємин, вірності традиціям предків, кохання і волі до життя.

8.Назвіть передумови виникнення зорової поезії.

9.У чому полягають особливості візуальної (зорової) поезії?

10.Який філософський смисл вкладає В. Герасим’юк у ритуал чоловічого танцю аркана?

11.До якого виду лірики належить вірш “Жива ватра” В. Герасим’юка?

До філософської лірики.

12.Що називається притчею?

Притча – це повчально-алегоричне оповідання з яскраво вираженою мораллю.

13.Визначте основні елементи сюжету притчі І. Липи “У невідому путь”. Експозиція: розповідь про життя черепахи в долині, сите й безжурне. Зав’язка: рішення тварини піднятися на вершину гори, туди, де сонце, місяць

Та небесна блакить, які вона так любила.

Розвиток дії: розповідь про нелегку подорож черепахи.

Кульмінація: черепаха на вершині гори.

Розв’язка: усвідомлення героїнею того, що її сподівання не виправдалися – досягнувши вершини гори, вона не здобула того, чого прагнула.

14.Чи випадково головною героїнею притчі І. Липа робить черепаху?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Твір на тему: КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – I. БАГРЯНИЙ, В. ГЕРАСИМ’ЮК, І. ЛИПА – ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – I. БАГРЯНИЙ, В. ГЕРАСИМ’ЮК, І. ЛИПА – ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email