|  | 

Мультимедійний комплекс у школі

Мультимедійний комплекс у школі.

Сучасну школу вже неможливо уявити без комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій. Вони так міцно увійшли в наше життя, так закріпилися в ньому, що неможливо увити людину, яка б не розуміла про що йдеться. Освіта не стала виключенням з цього процесу.

Відповідно до пріоритетного проекту розвитку освіти в школах почали з’являтися інтерактивні дошки, мультимедійні проектори тощо. Отже, застосування їх на уроці не є сьогодні екзотикою, і, напевно, уперше технічне обладнання шкіл у цілому й кабінету зокрема, здійснюється швидше, ніж дидактичний супровід цього процесу. Мова йде не про недостачу готових дисків у магазинах, а про готовність учителя застосувати всі наявні можливості для навчання на уроці.

Але по-перше ми розглянемо питання:

Що таке мультимедійний комплекс і які переваги його використання?

Мультимедійний комплекс (МК) це інтерактивна дошка +персональний комп’ютер + мультимедійний проектор.

Такий комплекс поєднує в собі всі переваги сучасних комп’ютерних технологій і виводить процес навчання на якісно новий рівень. Він відповідає тому способу сприйняття інформації, яким відрізняється нове покоління школярів, що виросло на ТБ, комп’ютерах і мобільних телефонах, у якого набагато вище потреба в темпераментній візуальній інформації й зоровій стимуляції.

Комп’ютерних наочних матеріалів і навчальних ресурсів з будь-якої теми чи предмету можна знайти безліч і використати їх багаторазово. Не потрібно непокоїтися про зберігання паперових карт, плакатів тощо – у них просто відпадає необхідність.

МК допоможе Вам звільнитися від рутини і знайти час для творчої роботи.

Ви отримаєте можливість повністю керувати будь-якою комп’ютерною демонстрацією – виводити на екран дошки картинки, карти, схеми, створювати й переміщати об’єкти, запускати відео й інтерактивні анімації, виділяти важливі моменти кольоровими позначками, працювати з різноманітними комп’ютерними програмами. І все це прямо з дошки, не втрачаючи візуального контакту з класом і не прив’язуючись до свого комп’ютера.

Завдяки наочності й інтерактивності, Ви залучите весь клас до активної роботи.

Шкільна дошка – це невід’ємна складова будь якого навчального класу, місце обміну інформацією між учнями та вчителем. Інтерактивна дошка – це жива взаємодія вчителя і учнів, управління процесом обміну інформацією між ними. Вона не тільки відображає, що відбувається у комп’ютері, а й дає можливість вносити виправлення й корективи, робити кольорові позначки й коментарі, зберігати матеріали уроку для подальшого використання й редагування. До комп’ютера і, як наслідок, до інтерактивної дошки можна підключити мікроскоп, Web – камеру, цифровий фотоапарат або відеокамеру. І з усіма цими відображеними матеріалами можна продуктивно працювати прямо під час уроку.

Працюючи з інтерактивною дошкою, Ви завжди перебуваєте в центрі уваги, звернений до учнів обличчям й підтримує постійний контакт із класом.

На базі інтерактивної дошки у Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області створено шкільний мультимедійний кабінет. Таке рішення дало нам можливість використовувати на своїх уроках сучасні інтерактивні технології та мультимедійні навчальні ресурси з різних дисциплін. Це дає ефект як для учнів – цікаві мультимедійні уроки в них проходять з багатьох предметів, так і для вчителів – обмінюючись один з одним напрацьованим досвідом і методичними знахідками, ми простіше й ефективніше освоїли роботу з інтерактивною дошкою й змогли швидше розвивати й удосконалювати свої комп’ютерні знання й навички роботи з інформаційно – комунікативними технологіями.

Наприклад, для вчителя фізики використання наочних моделей, інтерактивних анімацій, допомагає о простіше й зрозуміліше пояснити суть складних фізичних явищ, продемонструвати “віртуальні” досліди й експерименти.

У викладачів іноземних мов ресурсів ще більше, і варіанти використання дошки розроблені теж найрізноманітніші. Інтерактивні вправи для учнів, можливість поєднувати у них звук і відео, зупиняти відтворення в потрібному місці, щоб поставити запитання, проаналізувати, обговорити, перевірити й т. п. Розповсюджені й популярні в усьому світі курси англійських, французьких, німецьких мов уже випускаються не тільки у вигляді книг, але й у вигляді версій, спеціально призначених для викладання з інтерактивною дошкою.

Використання інтерактивної дошки на уроці може збільшити ефективність навчання учнів у школі. За рахунок чого це відбувається? Як розкрити потенціал інтерактивної дошки й зробити її незамінним супутником учителя?

Ми визначили такі ключові напрямки застосування інтерактивної дошки:

ü Презентації, демонстрації й моделювання.

ü Підвищення активності учнів на уроці.

ü Збільшення темпу уроку при використанні інтерактивної дошки.

1. Презентації, демонстрації й моделювання.

Інтерактивна дошка – коштовний інструмент для навчання всього класу. Це – візуальний ресурс, що може допомогти вчителям зробити уроки живими й привабливими для учнів. Інтерактивна дошка дозволяє піднести учням інформацію, використовуючи широкий діапазон засобів візуалізації (карти, таблиці, схеми, діаграми, фотографії тощо).

Учителі можуть використати управління інтерактивною дошкою, щоб подати досліджуваний матеріал захоплюючими й динамічними способами. Інтерактивна дошка дозволяє моделювати абстрактні ідеї й поняття, не доторкаючись до комп’ютера, змінити модель, перенести об’єкт в інше місце екрана або встановити нові зв’язки між об’єктами. Усе це відбувається в режимі реального часу.

2. Підвищення активності учнів на уроці.

Багато вчителів стверджують, що учні більш активні і зацікавлені на уроці, на якому використовується інтерактивна дошка. Інформація стає для них більше доступною й зрозумілою, що поліпшує атмосферу розуміння в класі, а учні – більш націлені на роботу.

3. Збільшення темпу уроку при використанні інтерактивної дошки.

Якщо у вас є інтерактивна дошка, то більше не доведеться чекати, коли учень напише завдання на дошці, і кілька хвилин уроку будуть загублені – учитель може виводити на екран заздалегідь підготовлені матеріали, і час уроку буде використано тільки на вирішення поставлених завдань.

Усі записи на інтерактивній дошці можуть бути збережені в комп’ютері й знову відкриті при повторенні пройденого матеріалу або передані учневі, що пропустив урок через хворобу.

Учителі, що почали працювати з інтерактивною дошкою, відзначають позитивні зміни як під час уроку, так і в обсязі матеріалу, що розуміє учень. Учителі стверджують, що з використанням інтерактивної дошки вони встигають подати більше інформації за менший час, і при цьому учні активно працюють на уроці й краще розуміють навіть найскладніший матеріал. Інтерактивна дошка стає незамінної для вчителів з будь-якого предмета: російської мови або математики, фізики або хімії, інформатики або навколишнього світу.

Отже основні способи використання інтерактивної дошки це:

– можливість робити позначки й записи поверх виведених на екран зображень

– групові форми роботи

– спільна робота над документами, таблицями або зображеннями

– конференц-зв’язку

– управління комп’ютером без використання самого комп’ютера (управління через інтерактивну дошку)

– робота з інтерактивною дошкою як зі звичайною, але з можливістю зберегти результат, роздрукувати зображення на дошці на принтері

– зміна тексту у виведених на екрані документах, використовуючи віртуальну клавіатуру, що настроюється в програмному забезпеченні дошки

– зміна будь-яких документів або зображень на екрані, використання будь-яких позначок

– збереження на комп’ютері в спеціальному файлі всіх позначок, які вчитель робить під час уроку, для подальшої демонстрації на інших уроках або через інтернет

– передача збережених під час уроку записів будь-якому учневі, що пропустив заняття або не встиг зробити відповідні записи у своєму зошиті

– демонстрація роботи одного учня всім іншим учням класу

– демонстрація навчальних відеороликів

– створення малюнків на інтерактивній дошці без використання комп’ютерної миші

– створення малюнків, схем і карт під час проведення уроку, які можна використати на наступних заняттях, що заощаджує час на уроці

– при відповідному програмному забезпеченні вчитель виведення на екран інтерактивної дошки зображення монітора будь-якого учня

– робота у Інтернет – середовищі

Які переваги інтерактивної дошки?

У чому ж основні переваги інтерактивної дошки перед звичайною?

Чому інтерактивні дошки стають усе більше популярними?

Чому школи не шкодують грошей на придбання настільки дорогого обладнання для кабінетів?

Інтерактивні дошки схожі на звичайні дошки, але в той же час вони допомагають учителеві використати засоби навчання легко й невимушено, перебуваючи в постійному контакті з класом.

Інтерактивні дошки допомагають розширити використання електронних засобів навчання, тому що вони передають інформацію слухачам швидше, ніж при використанні стандартних засобів.

Інтерактивна дошк дозволяють учителеві збільшити сприйняття матеріалу за рахунок збільшення кількості ілюстративного матеріалу на уроці, як то картинка з інтернету або великомасштабна таблиця, текстовий файл або географічна карта. Інтерактивна дошка стає незамінним супутником учителя на уроці, відмінним доповненням його слів.

Інтерактивні дошки дозволяють учителеві створювати прості й швидкі виправлення в наявному методичному матеріалі прямо на уроці, під час пояснення матеріалу, адаптуючи його під конкретну аудиторію, під конкретні завдання, поставлені на уроці.

Інтерактивні дошки дозволяють учням сприймати інформацію швидше, брати учням участь у групових дискусіях, роблячи обговорення ще більш цікавими.

Інтерактивні дошки дозволяють учням виконувати спільну роботу, вирішувати загальне завдання, поставлену вчителем.

Інтерактивні дошки дозволяють проводити перевірку знань відразу у всьому навчальному класі, організувати грамотний зворотний зв’язок “учень – вчитель”.

Інтерактивні дошки – це засіб або інструмент пізнання на різних уроках. Інтерактивні дошки сприяють розвитку мотивації, комунікативних здібностей, одержанню навичок, накопиченню фактичних знань, а також сприяє розвитку інформаційної грамотності. Інтерактивні дошки вносять й етичний компонент – комп’ютерна технологія ніколи не замінить зв’язок між учнями. Вони тільки можуть підтримувати потенціал їхнього спільного прагнення до нових ресурсів і підходить для використання в різних навчальних ситуаціях, де учні, вивчаючи предмет, беруть участь у діалозі з однолітками й викладачами щодо досліджуваного матеріалу.

Розумне використання в навчальному процесі наочних засобів навчання відіграє важливу роль у розвитку спостережливості, уваги, мови, мислення учнів.

Найбагатші можливості для цього представляють сучасні інформаційні комп’ютерні технології. На відміну від звичайних технічних засобів навчання ІКТ дозволяють не тільки наситити учня більшою кількістю готових, чітко відібраних, відповідним чином організованих знань, але й розвивати їх інтелектуальні, творчі здібності.

Наочність матеріалу підвищує його засвоєння, тому що задіяні всі канали сприйняття учнів – зоровий, механічний, слуховий та емоційний. Така форма подачі матеріалу дозволяє представити навчальний матеріал як систему яскравих опорних образів, що полегшує запам’ятовування й засвоєння досліджуваного матеріалу. Подача навчального матеріалу у вигляді мультимедіа скорочує час навчання, вивільняє ресурси здоров’я дітей.

Учнів приваблює новизна проведення таких моментів на уроці, викликає інтерес.

Подібні уроки допомагають вирішити наступні дидактичні завдання:

– засвоїти базові знання з предмета;

– систематизувати засвоєні знання;

– сформувати навички самоконтролю;

– сформувати мотивацію до навчання в цілому й до певного предмета зокрема;

– надати учбово-методичну допомогу учням у самостійній роботі над навчальним матеріалом.

Звичайно, використання мультимедійного проектора, демонстрація або фронтальна робота з класом на уроці дають наочне подання, але більш повне розкриття можливостей мультимедійних технологій на уроці, по-моєму, досягається не тільки фронтальною роботою, а й в індивідуальній роботі кожного учня з інтерактивним продуктом.

Треба відзначити, що мультимедійні програмні засоби несуть у собі широкі можливості, головне, щоб це зрозуміли ті, кого навчають. Це розуміння повинне перерости в зацікавленість не тільки учнів, але й вчителя, що дозволить йому по-новому глянути на методику побудови уроків.

Дану технологію можна розглядати як пояснювально-ілюстративний метод навчання, основним призначенням якого є організація засвоєння учнями інформації шляхом повідомлення навчального матеріалу й забезпечення його успішного сприйняття, що підсилюється при підключенні зорової пам’яті..

При використанні на уроці мультимедійних технологій структура уроку принципово не змінюється. У ньому як і раніше зберігаються всі основні етапи, зміняться, можливо, тільки їхні тимчасові (часові) характеристики. Необхідно відзначити, що етап мотивації в цьому випадку збільшується й несе пізнавальне навантаження.

Це необхідна умова успішності навчання, тому що без зацікавленості щодо поповнення відсутніх знань, без уяви й емоцій немислима творча діяльність учня.

Колеги, мультимедійний комплекс взагалі і комп’ютер зокрема – простий інструмент, що покликаний звільнити Вас від рутинної роботи пошуку дидактичного матеріалу, складання завдань, тестів, демонстрацій, привнести у вашу роботу нові творчі можливості, зручність і комфорт. Використання комп’ютерних технологій необхідно не тільки на уроках інформатики, але й на уроках з інших предметів.

А навчитися працювати з мультимедійним комплексом не так уже й складно. Такий комплекс відразу поставляється із програмним забезпеченням, яке є інтуїтивно зрозумілим і простим в освоєнні.

Спробувавши самостійно попрацювати з інтерактивною дошкою, Ви дуже швидко освоїте основні функції й відчуєте впевненість у своїх силах. Учням просто сподобається працювати з нею, учитися стане цікаво й захоплююче.

Пропоную всім учителям школи скоригувати власну педагогічну діяльність щодо впровадження новітніх інноваційних педагогічних технологій у навчально – виховний процес та пропоную всім бажаючим підключитися до роботи з новими мультимедійними технологіями.

Та і Ви самі значно підвищите свій рівень комп’ютерної компетенції.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Твір на тему: Мультимедійний комплекс у школі
Мультимедійний комплекс у школі
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email