|  | 

“Проблеми енергозбереження” Виховна година

Розробка виховної години для учнів 7-8 класів

Тема: “Проблеми енергозбереження”

Мета : Сприяти формуванню в учнів уявлення про енергозберігаючі технології, розуміння ними необхідності бережливого ставлення до використання енергоносіїв. Розвивати навички роботи із різними джерелами інформації, уміння формулювати думку про способи економного використання електричної та теплової енергії, сприяти розвитку комунікативних навичок під час роботи у групі, уміння вислуховувати думку інших, формулювати власні переконання.

Сприяти вихованню активної життєвої позиції, почуття власної причетності до загальної справи, зокрема до проблем міста.

Форма проведення виховної години : рольова гра.

І. Організаційний етап. Підготовка плакатів, аркушів, маркерів, фломастерів. Розміщення учнів у класі. (1 хвилина)

ІІ. Підготовчий етап. (4 хвилин)

Мотивація діяльності учнів. Інформація вчителя про тему розмови. Вказати, що Україна – багата на ресурси країна. Це стосується водних ресурсів, запасів кам’яного вугілля. Проте, газу на Україні – лише 11 % від потреб господарства, а нафти – 8 %. Тому електроенергія виробляється в основному з використанням енергії води та від спалення кам’яного вугілля.

Проте, гідроелектростанції – екологічно не бездоганні підприємства. Використання атомної енергії є найбільш перспективним. У європейських країнах 80 % електричної енергії виготовляється саме на атомних електростанціях. Перевірити, чи знають учні, з якої електричної станції отримуємо світло ми? (ЗУГРЕС)

Звернутися до учнів із запитанням, чи знають вони, як виробляється тепло, яке поступає у квартири, до школи. Підкреслити, що міська котельна працює на газі. Газ увесь час дорожчає, тож постає нагальна потреба – економії.

Ще одна проблема – електрична енергія.

Проблема : Як економно використовувати електричну та теплову енергію? Що можна зробити в нашому місті?

ІІІ. Актуалізація опорних знань. (7 хвилин)

Мозковий штурм “Як може економити електричну енергію кожна сім’я?”

Можливі варіанти відповідей учнів: слідкувати, щоб без потреби не горіло світло, не працювали електричні прилади, замінити звичайні лампочки економними, замінити старі енергоємкі електричні прилади новими, що потребують менше енергії, виконувати частину уроків на вихідних (щоб серед тижня не сидіти над уроками і не спалювати зайву електрику), відмовитися від перегляду усіх підряд телевізійних передач, відмовитися від користування електричним чайником, якщо у квартирі є газ і т. і.

Усі варіанти вчитель записує маркером на плакаті, або на дошці, а потім підводить підсумки.

Обмін інформацією. Учні об’єднуються у групи по чотири, не змінюючи своє місце, а лише повернувшись один до одного. Протягом П’яти хвилин учні повинні пригадати телевізійні передачі, статті в газетах, журналах, у яких мова йшла про альтернативні види енергії.

Представник від групи виступає з інформацією, яку з’ясували у групі. На виступ кожна група отримує 2 хвилини.

Вчитель підводить підсумки виступів учнів. Звертає увагу на джерела отримання інформації.

Рольова гра: “Соціальна реклама” ( 15 хвилин)

Учні об’єднуються у три-чотири групи. Отримують завдання: підготувати невеличкий ролик (виступ на 1 хвилину) присвячений проблемі енергозбереження.

Експертна група (із учнів цього ж класу або із запрошених старшокласників, чи інших ресурсних осіб) оцінює кожний проект.

Рольова гра “Сесія сільської ради”

Пояснити, що на розширеній (із запрошенням населення міста) сесії сільської ради пропонується прийняти програму енергозбереження. Завдання учнів – подати якомога більше пропозицій до цієї програми. Для більшої зацікавленості утворити із учнів дві команди, наприклад, команда дівчат і команда хлопців, або за іншою ознакою, наприклад група тих, хто більше любить апельсиновий і хто – персиковий сік.

Протягом 10 хвилин команди виробляють пропозиції, супроводжуючи їх малюнками, кресленнями.

Від кожної команди готується доповідач, який доводить до відома присутніх пропозиції своєї команди.

Експертна група, висловлює свою думку, щодо прийнятності усіх пропозицій, а також щодо розміру витрат на запропоновані заходи і економію, яку дасть їх застосування.

ІУ Підсумки. Хтось із учнів висловлює думку про ступінь вирішення проблеми, яку поставлено на початку виховної години. Вчитель дякує усім за роботу

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: “Проблеми енергозбереження” Виховна година
“Проблеми енергозбереження” Виховна година
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email