|  | 

Проект “Зелене диво землі”

Автор проекту

Трегубенко Наталія Володимирівна, вчитель початкових класів Синельниківської ЗНЗ №6 І-ІІІст.

Назва проекту

Проект “Зелене диво Землі”.

Предмет, клас

Предмет – “Я і Україна” природознавство, українська мова, інформатика

Клас – 3

Коротка анотація проекту

Проект “Зелене диво Землі” розроблено для учнів 3-го класу. Цей проект я пропоную впроваджувати на уроках з курсу “Я і Україна. Природознавство”, вивчаючи тему “Жива природа”.

Цей проект містить цікаву інформацію про різноманітність рослинного світу. Він розширить знання дітей про вплив рослин на здоров’я людини. Проект допоможе вчителю сформувати в учнів початкової школи загально-навчальні уміння та навички: спостереження за природою, аналіз та порівняння, групування, встановлення причино-наслідкових зв’язків; виховувати у молодших школярів любов до природи, бажання охороняти і примножувати її красу.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Спрямовуючі запитання
Ключове запитання

Чому рослини називають легенями планети Земля?

Тематичні запитання

Рослина – це живий організм? Чи змогли б люди жити без рослин?

Змістові запитання

Як люди розрізняють рослини? Яке значення мають рослини у природі? Які лікарські рослини рідного краю?

Опис проекту

Перед початком проекту учні ознайомились із запропонованою вчителем презентацією за темою “Зелене диво Землі”, в якій сформульовані запитання дослідження, його мета та завдання, етапи виконання, до яких учні будуть звертатися в процесі виконання проекту. Кожен учень отримав завдання. Учні класу об’єдналися у три групи і займалися пошуком необхідної інформації, використовуючи енциклопедії, книги про рослини, статті наукових журналів та інтернет-ресурси. Учні визначили питання дослідження. Кожна група отримала свій напрям роботи і склала індивідуальний план.

Працюючи у бібліотеці, у всесвітній мережі Інтернет, учні досліджують різноманітність рослин в природі. Проект тривав 4 уроки ( 3тижні). Продуктом проекту стала мультимедійна презентація.

Перша і друга групи учнів працюють над створенням презентацій: шукають матеріал за темою проекту в різних джерелах ( дитячих енциклопедіях, журналах, Інтернеті ); добирають ілюстрації, фотографії. На основі отриманих даних за допомогою програми PowerPoint створюють мультимедійну презентацію і показують її наприкінці проекту.

Діти третьої групи за допомогою програми Publisher створюють публікацію (буклет) і показують її наприкінці проекту.

При роботі над проектом у дітей відбувається формування таких умінь та навичок:

1. Розвиток та вдосконалення умінь аналізувати, планувати свою діяльність та представляти її у вигляді відповідних схем.

2 Розвиток мислення.

3. Формування навичок співпраці в малій групі, вміння планувати свою діяльність, будувати гіпотези та робити висновки з досліджень.

4. Формування навичок ефективного пошуку інформації в Інтернеті та інших джерелах.

5. Формування позитивного ставлення до навчання.

6. Формування вміння правильно сформулювати свою думку, структурувати свою доповідь.

7. Вміння використовувати різні мультимедійні засоби і можливості.

8. Формуються вміння правильно оформляти свої ідеї, дослідження, висновки, логічно висловлювати свої думки.

Робота над цим проектом була корисною для дітей, оскільки вони детально вивчили визначену проблему і розширили горизонти своїх знань. Діти з зацікавленням шукали інформацію за темою. Після створення проекту діти зрозуміли, що комп’ютер можна використовувати не тільки для ігор, але й для пошуку різної цікавої інформації, яка потрібна в навчанні.

У результаті проведення такої роботи з учнями я зрозуміла, що саме така робота з дітьми сприяє об’єднанню колективу, виявленню творчих здібностей кожної дитини, що є підгрунтям для подальшого розвитку в навчанні.

Дидактичні цілі проекту

В ході проекту учні вивчатимуть різноманітність рослин на Землі, їх роль в природі та значення природоохоронної роботи, в учнів вдосконалюватимуться навички проведення досліджень та порівнянь результатів. Вони продовжать формування навичок роботи в бібліотеці, почнуть разом з батьками виробляти навички роботи в Інтернеті. Ефективно шукати тексти та малюнки.

Вони навчатимуться відбирати відповідні до теми малюнки для ілюстрацій. При створенні презентації в учнів формуються вміння виступати перед аудиторією, вміння коротко сформулювати свою думку, використовувати різні мультимедійні засоби, вміння відбирати найяскравіші переконливі факти для аргументації думок. При створенні публікації в учнів формується вміння аргументовано доводити свою думку, використовуючи повні речення, вміння ілюструвати ідеї, комбінуючи текст і зображення.

Методичні завдання проекту
Предметні області

” Я і Україна” Природознавство.

Сформувати в учнів цілісне розуміння живої та неживої природи і місця людини в ній; сформувати зацікавлене ставлення до вивчення природи; сприяти усвідомленню необхідності охорони природи та раціонального використання її ресурсів.

Мова та читання. Використовують правильні записи, додержуючись правил орфографії та пунктуації розміщують в певному порядку, використовуючи декілька друкованих та електронних джерел для написання інформаційних публікацій власними словами. Комп’ютерні технології.

Учні вчаться працювати, використовуючи комп’ютерні програми.

Комп’ютерні технології покращують продуктивність навчання, вчать відбирати та збирати інформацію з різноманітних джерел.

Візитна картка проекту
Презентація вчителя

“Зелене диво Землі”.

Самостійні дослідження учнів

Кількість видів рослин на шкільному подвір’ї.

Лікарські рослини рідного краю.

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Презентація учнів. Буклет. Дослідження в таблиці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Твір на тему: Проект “Зелене диво землі”
Проект “Зелене диво землі”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email