|  | 

Дослідницька діяльність учнів

Ще в ранньому віці дитина випробовує все довкруги досліджувати. З кожним своїм кроком вона прагне пізнати все нове, взнати з чого полягає предмет, чи б’ється він, який він на смак і так далі. Якщо в початковій школі вчителі ще прагнуть відповідати на всі дитячі питання, проводять цікаві уроки в ігровій привабливій формі, діти виконують завдання з долею творчості і захоплення, то перейшовши в 5-й клас учні зустрічаються зазвичай з сухим викладенням матеріалу і необхідним вивченням цього матеріалу вдома.

Але навички дослідницької діяльності Учнів можна розвивати не лише на уроках технологій, впроваджувати і використовувати методи проектної діяльності в плануванні уроку.

Позитивні сторони дослідницької діяльності школярів:

– учні вчаться самостійному пошуку необхідної інформації;

– розвивається уміння працювати індивідуально, в парах, в групах по темі дослідження;

– в учнів формуються аналітичні здібності, а також здібності узагальнювати і обговорювати отримані факти, самостійно осмислювати проблеми;

– школярі засвоюють системи способів досліджень, які використовуються в базових науках, і опановують методику дослідницької діяльності;

– розвиток обдарованості, готуються обдаровані учні до участі в творчих конкурсах, предметних олімпіадах і учнівських науково-практичних конференціях, тобто до самоактуалізациі, самореалізації і самопрезентациі.

Проектна методика характеризується високою комунікативністю, активним включенням учнів в учбову діяльність, прийняттям особистої відповідальності за просування унавчанні.

Метод проектів дозволяє створити на уроці дослідницьку творчу атмосферу, де кожен учень залучений в активний творчий пізнавальний процес на основі методики співпраці. В процесі виконання Групового проекту учні приходять до висновку, що від успіху кожного залежить успіх всього проекту, тому кожен учасник активно включається в пошук нової інформації. А це величезний стимул до активного засвоєння знань.

Опановувавши культуру виконання проектних завдань, школяр привчається творчо мислити, самостійно планувати свої дії, прогнозуючи можливі варіанти вирішення завдань, що стоять перед ним, реалізовувати засвоєні ним засоби і способи роботи.

Працюючи над проектом, учні вчаться працювати в “команді”, відповідально відноситися до виконання своєї ділянки роботи, оцінювати результати своєї праці і праці своїх товаришів. При використанні методу проектів міняється і роль вчителя. Вона різна на різних етапах проектування.

Вчитель виступає в ролі консультанта, помічника, спостерігача, джерела інформації, координатора.

Головне завдання вчителя ми бачимо в передачі способів роботи, а не конкретних знань, тобто акцент робиться не на викладання, а на навчання. Використання методу проектів дозволить створити умови для розвитку особистості школяра. Окрім величезного потенціалу, який несе в собі сам метод проектів для формування комунікативної компетенції, значні можливості виникають при використанні інформаційних ресурсів і послуг Інтернету в процесі проектної діяльності школярів.

З цією метою в нашій Загальноосвітній школі №43 м. Сімферополя розроблено шкільні сайти, які допоможуть учням у створенні дослідницьких робіт та творчих проектів:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Дослідницька діяльність учнів
Дослідницька діяльність учнів
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email