|  | 

Бібліотека

Бібліотека (греіцьк. biblion – книга і thike – сховище) – установа культури, яка здійснює комплектування, збирання, збереження і суспільне використання творів друку, а також інших носіїв інформації (рукописів, рідкісних речей, що підлягають музеєфікації, мають відношення до книги і книжкової; справи; мікрофільмів та ін.). Функціонування забезпечується спеціалізованими підрозділами і фахівцями, матеріально-технічними засобами і міжбібліотечними зв’язками. Класифікація ЮНЕСКО (1970) розрізняє Б. національна, вищих навчальних закладів, універсальні, спеціальні,, шкільні, масові (публічні).

В практиці бібліотечної справи складаються мережі Б. – масових, дитячих (юнацьких), наукових, відомчих; діють Б.-депозитарії для збереження і використання спеціальних комплектів і зібрань маловикористовуваної літератури. Цілі, принципи, зміст і форми роботи Б., історію їх виникнення та розвитку вивчає бібліотекознавство. Його проблематику складають форми роботи з читачами, бібліотечні фонди, бібліотечні каталоги, організація роботи Б. і підготовки фахівців бібліотечної справи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Бібліотека
Бібліотека
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email