|  | 

Використання Ікт на уроках німецької мови

ВСТУПОдним із концептуальних напрямків розвитку сучасної освіти є інноваційні технології, до яких належать технологія критичного мислення та інформаційно – комунікаційні технології, впровадженням яких я займаюсь разом з методичним об’єднанням вчителів іноземних мов за розробленими комплексно – цільовою програмою Харківької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 та алгоритмом. Вплив технологій на результати навчально-виховного процесу – актуальна тема для науковців. З 2010 року триває перший етап реалізації ІКТ на уроках іноземної мови, перед цим МО вчителів іноземної мови нашої школи працювало протягом 5 років над впровадженням технології критичного мислення. На мою думку ці технології дуже тісно пов’язані одна з одною, тому що дозволяють навчити учнів здобувати знання, критично їх оцінювати, розвивати мислення учнів, вміння користуватися інформаційно – комунікаційними технологіями та вміння знаходити найнеобхідніше серед багатьох потоків інформацій. Новизна нашого досвіду полягає в соціалізації учнів за допомогою впровадження елементів інформаційно-комунікаційних технологій на уроках іноземної мови, німецької мови зокрема та в його соціально – адаптованій спрямованості, що є вихідним із задачі школи, району, країни в цілому Реалізація мети дозволяє: – сформувати громадську активність в сучасному суспільстві; – навчити учнів ефективно користуватися іноземною мовою, як для спілкування в реальних життєвих ситуаціях, так і для здобуття і розвитку знань; – розв′язувати комунікативні завдання з урахуванням соціокультурних і соціолінгвістичних аспектів мови; – використовувати навчальний досвід, набутий у школі для майбутньої самоосвіти.

В сучасних умовах головною задачею освіти є не лише отримання учнями певної суми знань, але і формування в них вмінь та навичок самостійного набування знань. Результати анкетування учнів в вересні 2009 та в вересні 2010 років свідчить, що в учнів, які активно працюють з комп̉’ютером, формується більш високий рівень самоосвітніх навичок. Інформаційне культурне середовище ставить більш високі вимоги і до вчителя. Справжнім творчим стимулом є створення уроків – презентацій, які є невід’ємною частиною освітньої діяльності. Є такі уроки, де необхідно на дошці креслити велику кількість схем і опорних сигналів, а для цього потрібно багато часу та місця. Така задача успішно вирішується за допомогою комп′ютера та екрана. Презентації допомагають задовольнити творчі амбіції вчителів та поповнюють базу методичних розробок уроків.

Але є і особливі труднощі. До труднощів організаційного порядку відноситься проблема концентрації уваги учнів. Деякі діти(незалежно від віку) не можуть в силу свого темпераменту більш 10-15 хвилин сприймати інформацію з екрану комп′ютера. Один із засобів вирішення цієї проблеми – живе спілкування з учителем, що дає можливість поєднувати різні види діяльності на уроках. Жоден комп′ютер не замінить живого спілкування з учителем.

Більш розумним є використання комп′ютера на занятті як фрагмента уроку. Сучасні ІКТ є основою процесу інформатизації освіти, реалізація якого дозволяє: – Підвищити рівень навчання за допомогою більш повного використання доступної інформації; Важливим є те, що використання ІКТ допомагає підвищити мотивацію учнів до навчання, більш раціонально будувати процес навчання і, таким чином, досягати гарантованих результатів педагогічної діяльності. Безпосередньо на уроках я використовую ІКТ при вивченні нового лексичного матеріалу( особливо в 5-6 класах), коли можна не тільки пояснити значення того чи іншого слова, а й проілюструвати його значення. Наприклад значення виразу “займатися спортом” – При створенні, наприклад, в старших класах проектів, коли учні ознайомлюються з великою кількістю інформації за заданою темою і повинні зробити доповідь.

На мою думку, такі елементи проектної технології доцільно використовувати майже кожного уроку. Суттєвим в технології критичного мислення та у використанні ІКТ є те що вона сама є інструментом пізнання, розвиває у дітей навички критичного мислення. Всі кроки цієї технології спрямовані на розвиток дитини, дають установку на успіх, вчать співпрацювати з іншими, тобто формують соціалізовану людину. Я намагаюсь працювати творчо, розуміти проблеми своїх учнів, сприяти розвитку їх пізнавальних навичок, умінню орієнтуватися в інформаційному просторі, формувати незалежну точку зору та сприяти розвитку послідовного творчого мислення, комунікативних

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Використання Ікт на уроках німецької мови
Використання Ікт на уроках німецької мови
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email